Hvis du er udstationeret eller flytter til udlandet under din barsel

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Privat ansat

Er du udstationeret i et EU/EØS-land, kan du få barselsdagpenge fra Danmark, hvis

  • udstationeringen er på maks. 3 år og
  • du er skattepligtig i Danmark, Færøerne eller Grønland eller er omfattet af de danske regler om social sikring.

Er du udstationeret uden for et EU/EØS-land, kan du få barselsdagpenge fra Danmark, hvis

  • udstationeringen er på maks. 1 år og
  • du er skattepligtig i Danmark, Færøerne eller Grønland eller er omfattet af de danske regler om social sikring.

Offentligt ansat

Er du udstationeret som offentligt ansat i et EU/EØS-land, er der ingen tidsbegrænsning for udstationeringen, for at du kan få barselsdagpenge. 

Det er heller ikke en betingelse, at du skal være skattepligtig i Danmark for at kunne få barselsdagpenge.