Barsel og udland

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Inden for EU/EØS-området er reglen, at du har ret til barsel fra det land, som du arbejder i.

Er du udstationeret af en dansk arbejdsgiver i et andet EU/EØS-land i op til 3 år, kan du få barselsdagpenge fra Danmark, hvis du er omfattet af de danske regler om social sikring. Er du udstationeret af en dansk arbejdsgiver uden for EU/EØS, må udstationeringen højst vare i 1 år, for at du kan få barselsdagpenge fra Danmark. Bliver du udstationeret af det offentlige i et andet EU/EØS-land, kan du få barselsdagpenge fra Danmark, uanset hvor længe du er udstationeret.
Hvis du, og ikke den anden forælder, har ret til barselsdagpenge fra Danmark, har du ret til barselsdagpenge i 16 af de 32 ugers forældreorlov. Du har dog ret til dagpenge i alle 32 uger, hvis du bor alene med barnet, eller hvis I kan dokumentere, at barnets anden forælder ikke modtager ydelser fra et andet land i samme periode.