Sorgorlov

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som mor eller far har du ret til at holde orlov med barselsdagpenge i 14 uger, hvis dit barn er dødt ved fødslen. Det sammen gælder, hvis du mister dit barn, inden det bliver 7 måneder, dvs. inden 32 uger efter fødslen. Det kaldes sorgorlov.

Du har  ret til 14 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis du mister dit barn under graviditeten, dvs. efter 22. graviditetsuge, som er abortgrænsen.

Mister du dit barn inden abortgrænsen, har du også ret til orlov med barselsdagpenge, hvis du er sygemeldt som følge af at have mistet fosteret/dit barn.

Hvem skal have besked?

Er du lønmodtager, har du pligt til hurtigst muligt at varsle din arbejdsgiver om, hvis du vil benytte dig af de 14 ugers sorgorlov. Som ledig skal du senest 8 uger efter barnets død give besked til a-kassen om behov for sorgorlov.

Har du behov for yderligere orlov?

Hvis du efter de 14 uger bliver sygemeldt, fordi du har mistet dit barn, kan du forlænge din orlov i op til 46 uger efter fødslen og få barselsdagpenge.

Det gør du ved at kontakte Udbetaling Danmark. Vi beder herefter om en lægeattest.

Har du behov for orlov efter de 46 uger, kan du søge om sygedagpenge fra din kommune.  

Sorgorlov

Som far eller medmor har du ligesom barnets mor også ret til at holde sorgorlov med barselsdagpenge i 14 uger, hvis jeres barn er dødt ved fødslen, eller I mister det, inden det bliver 7 måneder - helt præcist 32 uger efter fødslen.  

Det gælder naturligvis også, hvis I mister det ene barn i forbindelse med tvillinger.   

Hvis du har holdt fædreorlov

Du har ret til 14 ugers sorgorlov, selvom om du allerede har holdt 2 ugers fædreorlov. Sorgorloven starter, fra dagen efter jeres barn er afgået ved døden.   

Sådan søger du om barselsdagpenge ved sorgorlov

Din arbejdsgiver skal indberette orloven på Virk.dk. Herefter får Udbetaling Danmark besked og sender dig et brev med adgang til at søge om barselsdagpenge.

Du har pligt til hurtigst muligt at varsle din arbejdsgiver om, at du vil benytte dig af de 14 ugers sorgorlov.

Er du ledig?

Er du ledig og jobsøgende, har du samme rettigheder for fædreorlov og sorgorlov som beskrevet ovenfor. Senest 8 uger efter barnets død skal du give besked til a-kassen om behov for sorgorlov.

Behov for yderligere orlov?

Har du behov for yderligere orlov, kan du søge om sygedagpenge fra din kommune.

Hvordan du søger om orlov afhænger af, om vi allerede ved besked om din situation.

Når din orlov allerede er registreret hos Udbetaling Danmark

Har jeres barn har et CPR-nr., vil du automatisk få orlov i 14 uger, efter I har mistet jeres barn. Hvis du ikke får løn under orloven, vil du automatisk få udbetalt barselsdagpenge. Er du i tvivl, om din orlov er registreret, så tjek i din digitale postkasse. For så har du fået brev fra os tidligere.

Giv os besked, hvis der ikke er et CPR-nr.

Har jeres barn ikke et CPR-nr., skal du sørge for, at vi får tilsendt fødselsjournalen eller dødsattesten. Herefter får du brev fra os om orlov og barselsdagpenge.
Når din orlov ikke er registreret – bed din arbejdsgiver indberette
Hvis din orlov ikke er registret hos Udbetaling Danmark, skal din arbejdsgiver/a-kasse indberette orloven på Virk.dk. Herefter får du et brev fra os om, hvor længe du kan holde orlov, og om du kan få i barselsdagpenge.

Barselsdagpengene bliver udbetalt til din NemKonto den sidste torsdag i hver måned.

Hvor meget du får afhænger af din arbejdssituation. Hvis du er lønmodtager, ledig eller selvstændig, kan du højst få 4.300 kr. (2018) om ugen før skat i barselsdagpenge.

Du må gerne begynde at arbejde under orloven. Du skal huske at give os besked om, hvor mange timer du arbejder under de 14 ugers orlov, da vi modregner time for time i barselsdagpengene.

Orloven kan ikke gemmes

Du kan dog ikke forlænge eller udskyde de 14 ugers orlov. Det vil sige, at du mister barselsdagpenge, hvis du begynder at arbejde, inden de 14 ugers orlov er holdt, da du ikke kan gemme dem til senere.

Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked, hvis du begynder at arbejde, så du ikke risikerer at skulle betale barselsdagpenge tilbage.

Begge adoptivforældre har ret til at holde 14 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis I mister jeres barn indenfor 32 uger efter modtagelsen.

Er I lønmodtagere, har I hver især pligt til hurtigst muligt at varsle jeres arbejdsgivere om, at I vil benytte jer af de 14 ugers sorgorlov.

Læs om:

Reglerne ved bortadoption