Hvis du får flerlinger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får ikke en længere barselsorlov eller flere barselsdagpenge, hvis du får tvillinger, trillinger eller flere børn samtidig. Der gælder de samme regler for barselsorlov og barselsdagpenge, uanset hvor mange børn du får samtidig.

Som forældre kan I dele, udskyde og forlænge orloven præcis på samme måde som ved et barn.

Du får dog udbetalt et ekstra børnetilskud af Udbetaling Danmark, indtil børnene bliver 7 år.