Hvis du er forhindret i at holde de 9 ugers orlov

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er lønmodtager, skal du holde de 9 ugers orlov inden for 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse (ved adoption). Du kan dog holde dem inden 3 år efter fødslen eller modtagelsen, hvis særlige forhold forhindrer dig i at holde orloven inden for 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse.

Det er i situationer, hvor:

  • du er udsendt af den danske stat til at gøre tjeneste i udlandet
  • du er ude af stand til at passe barnet, fordi du bliver midlertidig alvorlig syg eller indlagt på hospitalet
  • du afsoner frihedsstraf i Danmark eller udlandet
  • du ikke har haft mulighed for at være sammen med barnet
  • faderskabet eller medmoderskabet til barnet er ikke fastslået
  • barnet er anbragt uden for hjemmet
  • familiemæssige årsager, fx sygdom eller ulykke, kræver din tilstedeværelse
  • barnet er indlagt på sygehuset i de første 46 uger efter fødsel eller modtagelse, og du har forlænget eller udsat din orlov med indlæggelsesperioden
  • barnet, som er under 18 år, har pga. alvorlig sygdom behov for ophold på hospitalet eller lignende institution i 12 dage eller mere.

Du skal kunne dokumentere, at du er eller var i en af de ovenstående situationer.