Udbetaling af feriepenge under orlov

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har feriepenge til gode, men er forhindret i at holde ferie inden ferieperioden udløber, fordi du er på barsel, kan du få feriepengene udbetalt. Feriepenge, der er optjent i et kalenderår, kan udbetales under ferie fra 1. maj året efter og frem til 30. april det efterfølgende år.

Ferieperioden udløber:

  • For hovedferien, der er på 3 uger: 1. oktober året efter optjeningsåret
  • For den resterende del af ferien: 1. maj i det efterfølgende år.

Læs mere om, hvordan du får udbetalt feriepenge:

Papirferiekort

Hvis du får barselsdagpenge og har et papirferiekort, som skal udfyldes og underskrives, kan du sende det til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Vi sørger for stempel og underskrift på kortet og sender det retur til dig. Vi kan også sende det direkte til udsteder af kortet, som er dem, der udbetaler pengene til din konto. Skriv dog venligst på kortet, at det er det, du ønsker.

Når du er på barselorlov som lønmodtager og har feriepenge til gode fra en tidligere arbejdsgiver, kan du efter aftale med din nuværende arbejdsgiver udskyde noget af din barsel for at holde ferie med feriepenge.

Giv besked om perioden med feriepenge

Du har pligt til at oplyse til Udbetaling Danmark, i hvilken periode du får feriepenge, så vi kan stoppe udbetaling af barselsdagpengene imens.

Du kan selv kontakte os, eller du kan aftale med din arbejdsgiver, at de registrerer din ferie via NemRefusion. Husk dog, at det er dig, der har ansvaret for, at vi får besked.