Guide: Når I går fra hinanden - ikke fælles børn

Få overblik over, hvad der er vigtigt, når I går fra hinanden eller står foran en skilsmisse

Til jer der skal skilles

Direkte skilsmisse

Hvis I søger om direkte skilsmisse, er det en forudsætning, at I er enige om at blive skilt, og at I er enige om vilkårene for skilsmissen. Hvis I bor til leje, skal I være enige om, hvem af jer, der skal overtage lejemålet. I skal også være enige om, hvorvidt den ene skal betale et ægtefællebidrag til den anden.

Det er derfor vigtigt, at I forholder jer til nogle helt konkrete spørgsmål:

 • Skal den ene af jer forpligte sig til at forsørge den anden efter separationen/skilsmissen (ægtefællebidrag)?
 • Hvor længe skal forsørgelsen (ægtefællebidraget) i givet fald vare?
 • Hvem skal blive boende i jeres lejebolig, og hvem skal flytte?      

Skilsmisse og separation

I kan også søge om at blive separeret. Separationen er en slags prøveperiode, hvor I skal finde ud af, om I ønsker at fortsætte med at være gift, eller om I ønsker at blive skilt. I behøver ikke at være enige om at blive separeret. I kan søge om skilsmisse på et hvilket som helst tidspunkt, mens I er separeret. Hvis I søger om skilsmisse, før der er gået seks måneders separation, kræver det dog, at I er enige. Efter seks måneders separation kan I blive skilt uanset, hvad den anden part siger.  

Hvis I ikke er enige

Hvis I ikke er enige om vilkårene for jeres separation eller skilsmisse, indkalder Familieretshuset jer til et møde, som kaldes en vilkårsforhandling. Formålet med en vilkårsforhandling er, at I bliver enige. Hvis ikke det kan lade sig gøre, kan Familieretshuset træffe afgørelse om de vilkår, som I er uenige om.

Hvis I ikke er enige om ægtefællebidrag, vil Familieretshuset som udgangspunkt kun fastsætte det, hvis I har været gift i mange år, og ægteskabet har påvirket den ene ægtefælles mulighed for at forsørge sig selv i negativ retning. Det er altså ikke nok, at den ene tjener mere end den anden.

Godt at vide

 • Nogle boligforeninger vil lade dig komme foran i køen, hvis du har brug for en lejlighed i forbindelse med skilsmisse

Læs mere

Skilsmisse efter særlige grunde kræver ikke enighed. I den situation har du ret til at blive direkte skilt uanset, hvad den anden part siger. Du skal dog kunne bevise eller sandsynliggøre den særlige grund. I ægteskabsloven nævnes følgende særlige grunde:

 • utroskab
 • to års adskillelse grundet uenighed
 • vold, herunder psykisk vold
 • seksuelle overgreb
 • bigami
 • børnebortførelse.

Ægtefællebidrag

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Den pligt ophører ved separation eller skilsmisse. I kan aftale, om den ene i en periode efter separationen eller skilsmissen fortsat skal forsørge den anden ved at betale et ægtefællebidrag. Hvis I aftaler bidragspligt, skal I også aftale, hvor lang tid forsørgelsen skal vare, for eksempel et bestemt antal år fra separationen/skilsmissen eller uden tidsbegrænsning.  

I kan også selv lave en aftale om ægtefællebidragets størrelse. Det er en god ide at lave en skriftlig aftale om beløbet og om, hvor lang tid, der skal betales et bidrag.

Hvis I ikke er enige

Kan I ikke blive enige, om der skal være et ægtefællebidrag eller ej, indkalder Familieretshuset jer til et møde (en vilkårsforhandling). Hvis I ikke bliver enige, vil Familieretshuset som udgangspunkt kun fastsætte det, hvis I har været gift i mange år, og ægteskabet har påvirket den ene ægtefælles mulighed for at forsørge sig selv i negativ retning. Det er altså ikke nok, at den ene tjener mere end den anden.  

Familieretshuset kan også træffe afgørelse om størrelsen af bidraget, hvis I er enige om, at der skal betales bidrag men uenige om bidragets størrelse.

I skal være opmærksomme på, at modtageren af ægtefællebidraget skal betale skat af bidraget, og at den anden part kan fratrække beløbet i skat.  

Bodeling og ophør af formuefællesskab

Når I skal skilles, skal jeres fælles formue som udgangspunkt deles lige imellem jer. Hvis I har fælles gæld, trækkes det fra jeres fælles formue, som deles ligeligt mellem jer. Hvis den ene af jer har personlig gæld, overtager den anden dog ikke halvdelen af gælden.   

Sådan gør I, hvis I er enige om deling af boet

Hvis I skal skilles og er enige om delingen, kan I selv dele jeres fællesbo uden godkendelse fra en myndighed. Det er altid en god ide at lave en skriftlig aftale om bodeling, som bliver underskrevet af jer begge. Dette kalder man en bodelingsoverenskomst.  

Hvis fællesboet er af en vis størrelse og svært at få overblik over, kan det være en god idé at søge professionel hjælp til bodelingen.

Hvis I ikke enige

Hvis I ikke kan blive enige om at dele boet, kan I hver især søge skifteretten om hjælp til deling af fællesboet.

Pension og skilsmisse

I forbindelse med en skilsmisse er det en god ide at se på din pension, og om du vil ændre på størrelsen af dine indbetalinger, så de passer til din nye situation.

Som udgangspunkt sker der ikke ændringer med jeres individuelle pensionsordninger, når I bliver skilt. I beholder hver især jeres ”rimelige” pensionsordninger. En ”rimelig” pensionsordning kan være en ordning, du har gennem dit arbejde. Det vil sige fx overenskomstbestemte pensionsordninger og/eller arbejdsmarkedspensioner.

En ”ikke-rimelig” pensionsordning kan være en pension, som du har indbetalt til ved siden af de overenskomstbestemte pensionsordninger og/eller arbejdsmarkedspensioner. 

Hvis I ikke er enige

Det er skifteretten, der kan vurdere, om en pension er ”rimelig” eller ej. Det vurderes fra sag til sag, om der er tale om ”rimelige” eller ”ikke-rimelige” pensionsordninger.

Boligstøtte

Hvis du flytter i lejebolig eller bliver boende i jeres fælles lejebolig, kan du muligvis få boligstøtte. Det afhænger af din indkomst. Modtog I boligstøtte, da I boede sammen, skal du rette dine oplysninger, så du får den rigtige boligstøtte. 

Du skal selv søge om boligstøtte eller rette din indkomst på Din Boligstøtte.

Forsikringer 

Det er en god ide at kontakte dit forsikringsselskab, når I går fra hinanden og tale med dem om din nye situation. Der skal måske ændres eller optages nye forsikringer, fx:

 • husforsikring
 • indboforsikring
 • bilforsikring
 • livsforsikringer

Testamente

Hvis du har skrevet testamente, hvor din tidligere ægtefælle eller samlever indgår, kan du overveje, om det skal ændres.

Sambeskatning ophører ved skilsmisse og separation

Hvis du bliver skilt, får Skattestyrelsen automatisk besked. Skattestyrelsen ændrer i sambeskatning, mens du selv kan rette i forskudsopgørelsen.

Sambeskatning betyder fx, at I har kunnet overføre uudnyttede personfradrag mellem hinanden. I er automatisk blevet sambeskattet fra det år, I blev gift. Ved separation eller skilsmisse ophører sambeskatningen fra det år, I går fra hinanden.

Forskudsopgørelsen er det en god ide at rette, hvis:

 • I har haft fælles ejerbolig
 • Du modtager eller betaler ægtefællebidrag
 • Du betaler børnebidrag
 • Du har positiv kapitalindkomst, og din tidligere ægtefælle har negativ kapitalindkomst

Ejendomsværdiskat når I bliver skilt

Hvis I ejer en bolig sammen, skal du betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen, så længe du bor i boligen.

Ejer I en bolig sammen og flytter fra hinanden, bliver du og din tidligere partner betragtet som henholdsvis lejer og udlejer.Hvis I har været gift, kan I dog vælge først at blive betragtet som lejer og udlejer, efter at boet er blevet delt.

Se på skat.dk, hvilke regler og muligheder, der gælder for din situation:

Ophør af samliv

Bodeling ved ophør af samliv

Hvis I har været samlevende, tager I som udgangspunkt det med, som I hver især ejer – men gæld, I har stiftet sammen, er stadig fælles. Ejer I noget sammen (fx en bil eller bolig), skal det deles, hvis I går fra hinanden – med mindre, I har lavet en aftale om andet. 

Ejendomsværdiskat, når I går fra hinanden

Hvis I ejer en bolig sammen, skal du betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen, så længe du bor i boligen.Ejer I en bolig sammen og flytter fra hinanden, bliver du og din tidligere partner betragtet som henholdsvis lejer og udlejer. Hvis I har været gift, kan I dog vælge først at blive betragtet som lejer og udlejer, efter at boet er blevet delt.

Se på skat.dk, hvilke regler og muligheder, der gælder for din situation:

Lejebolig

Hvis I bor i lejebolig og har boet sammen i mindst to år, har en af jer ret til at blive boende og overtage lejekontrakten, så længe I kan blive enige om, hvem af jer det skal være.Nogle boligforeninger vil lade dig komme foran i køen, hvis du har brug for en lejlighed i forbindelse med ophør af samliv.

Boligstøtte

Hvis du flytter i lejebolig eller bliver boende i jeres fælles lejebolig, kan du muligvis få boligstøtte. Det afhænger af din indkomst. Modtog I boligstøtte, da I boede sammen, skal du rette dine oplysninger, så du får den rigtige boligstøtte.

Du skal selv søge om boligstøtte eller rette din indkomst på Din Boligstøtte.

Pension

Når I går fra hinanden, er det en god ide at se på din pension, og om du vil ændre på størrelsen af dine indbetalinger, så de passer til din nye situation.

Forsikringer

Det er en god ide at kontakte dit forsikringsselskab, når I går fra hinanden og tale med dem om din nye situation. Der skal måske ændres eller optages nye forsikringer, fx:

 • husforsikring
 • indboforsikring
 • bilforsikring
 • livsforsikringer

Testamente

Hvis du har skrevet testamente, hvor din tidligere samlever indgår, kan du overveje, om det skal ændres.