Kan jeg få børnebidrag, hvis jeg flytter til udlandet?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du flytter til udlandet, kan du søge Udbetaling Danmark om at opkræve dit børnebidrag, hvis bidragsbetaleren bor eller arbejder i Danmark.

Du kan ikke få dit bidrag udbetalt forskudsvist, hvis du flytter til udlandet. Udbetaling Danmark udbetaler bidraget til dig, når det er blevet opkrævet fra den bidragspligtige.