Familieydelser

Få overblik over dine familieydelser

På din personlige side kan du:

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark og status på dine ansøgninger
  • give besked om ændringer til din situation.

Næste udbetaling

Børneydelse (0-14 år - hvert kvartal):

20.04.2021

Ungeydelse (15-17 år - hver måned):

19.03.2021

Midlertidigt børnetilskud:

09.04.2021

Har du fået mindre i børne- og ungeydelse?

Der kan være forskellige årsager til, at du har fået mindre udbetalt, end du plejer. Læs her, hvad det kan skyldes: