Eksempler på beregning af midlertidigt børnetilskud

Som enlig

Eksempel for januar:

Mor kan få midlertidigt børnetilskud for januar, fordi hun får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse) og bor sammen med sine tre børn, der er under 15 år.

Mors situation den 1. januar

 • Mor får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse) på 12.456 kr.
 • Hun bor sammen med sine tre børn på 2 år, 7 år og 10 år.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Hun kan højst få 1.940 kr. (2022) i tilskud, fordi det er grænsen for midlertidigt børnetilskud som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse) og enlig. Havde hun samtidig være nedsat i sin boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet, ville det nedsatte beløb blive lagt oveni grænsen for midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet for januar bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 718 kr. pr. barn, fordi hun får integrationsydelse.
 • Et enligtillæg på 666 kr. uanset antal børn, fordi hun er enlig.
 • Grænsen for midlertidigt børnetilskud på 1.940 kr.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Til barn/børn: Barn 1, Barn 2 og Barn 3
Satsen for midlertidigt børnetilskud: 718 kr. pr. barn
Enligtillæg: 666 kr. uanset antal børn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 718 kr. * 3 + 666 kr. = 2.820 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 1.940 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er større end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt et beløb svarende til grænsen for midlertidigt børnetilskud på 1.940 kr.
For Barn 1, Barn 2 og Barn 3 får mor udbetalt: 1.940 kr. 

Eksempel for januar:

Far kan få midlertidigt børnetilskud for januar, fordi han får kontanthjælp og er nedsat i boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor han sammen med sine to børn, der er under 15 år.

Fars situation den 1. januar

 • Far får kontanthjælp på 15.570 kr.
 • Han har et kontanthjælpsloft på 15.570 kr.
 • Han bor sammen med sine to børn på 3 år og 5 år.
 • Han har ret til 1.100 kr. i boligstøtte for januar. Da han ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.570 kr.), er hele hans boligstøtte på 1.100 kr. nedsat. Han får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Som modtager af kontanthjælp, kan han højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som han var nedsat i boligstøtte.

Tilskuddet for januar bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 616 kr. pr. barn, fordi han får kontanthjælp og er enlig.
 • Et enligtillæg på 666 kr. uanset antal børn, fordi han er enlig.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.100 kr., da det er grænsen for, hvad han højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Til barn/børn: Barn 1 og Barn 2
Satsen for midlertidigt børnetilskud: 616 kr. pr. barn
Enligtillæg: 666 kr. uanset antal børn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 616 kr. * 2 + 666 kr. = 1.898 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 1.100 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er større end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far udbetalt et beløb svarende til grænsen for midlertidigt børnetilskud på 1.100 kr.
For Barn 1 og Barn 2 får far udbetalt: 1.100 kr.

Eksempel for januar:

Mor kan få midlertidigt børnetilskud for januar, fordi hun får kontanthjælp og er nedsat i boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor hun sammen med sit barn, der er under 15 år.

Mors situation den 1. januar

 • Mor får kontanthjælp på 15.570 kr.
 • Hun har et kontanthjælpsloft på 15.570 kr.
 • Hun bor sammen med sit barn på 4 år.
 • Hun har ret til 1.300 kr. i boligstøtte for januar. Da hun ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.570 kr.), er hele hendes boligstøtte på 1.300 kr. nedsat. Hun får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Som modtager af kontanthjælp, kan hun højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som hun var nedsat i boligstøtte.

Tilskuddet for januar bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 616 kr. pr. barn, fordi hun får kontanthjælp og er enlig.
 • Et enligtillæg på 666 kr. uanset antal børn, fordi hun er enlig.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.300 kr., da det er grænsen for, hvad hun højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Til barn/børn: Barn 1
Satsen for midlertidigt børnetilskud: 616 kr. pr. barn
Enligtillæg: 666 kr. uanset antal børn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 616 kr. * 1 + 666 kr. = 1.282 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 1.300 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 1.282 kr.
For Barn 1 får mor udbetalt: 1.282 kr.

Som gift eller samlevende

Eksempel for januar:

Mor og far kan begge få midlertidigt børnetilskud for januar, fordi de begge får kontanthjælp og er nedsat i deres boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor de sammen med deres barn, der er under 15 år.

Familiens situation den 1. januar

 • Mor og far får begge kontanthjælp på 15.570 kr. pr. person.
 • De har begge et kontanthjælpsloft på 15.570 kr. pr. person.
 • De bor sammen med deres fælles barn på 4 år.
 • De har ret til 1.850 kr. i boligstøtte for januar med en del hver på 925 kr. Da de ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.570 kr. pr. person), er hele deres boligstøtte på 925 kr. pr. person nedsat. De får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Som modtagere af kontanthjælp, kan de højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som de var nedsat i boligstøtte.

Tilskuddet for januar bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 564 kr. pr. barn, fordi de får kontanthjælp og er samlevende.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.850 kr. (925 kr. pr. person), da det er grænsen for, hvad de højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet bliver udbetalt samlet til mor, men bliver beregnet for begge forældre ud fra en samlet grænse for midlertidigt børnetilskud på 1.850 kr.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Til barn/børn: Barn 1
Satsen pr. barn:  564 kr. pr. barn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 564 * 1 = 564 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 1.850 kr. 
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 564 kr.
For Barn 1 får mor udbetalt: 564 kr.

Eksempel for januar:

Far og mor kan begge få midlertidigt børnetilskud for januar, fordi de får kontanthjælp og er nedsat i deres boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor de sammen med deres børn, der er under 15 år.

Familiens situation den 1. januar

 • Far og mor får begge kontanthjælp på 15.570 kr. pr. person.
 • De har begge et kontanthjælpsloft på 15.570 kr. pr. person.
 • Far har et barn på 12 år fra et tidligere forhold. Mor har to børn på 3 år og 5 år fra et tidligere forhold. Parret har et fælles barn på 2 år. Alle fire børn bor på adressen.
 • De har ret til 1.850 kr. i boligstøtte for januar med en del hver på 925 kr. Da de ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.570 kr. pr. person), er hele deres boligstøtte på 925 kr. pr. person nedsat. De får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Som modtagere af kontanthjælp, kan de højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som de var nedsat i boligstøtte.

Tilskuddet for januar bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 564 kr. pr. barn, fordi de får kontanthjælp og er samlevende.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.850 kr. (925 kr. pr. person), da det er grænsen for, hvad de højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet til deres fælles barn bliver udbetalt samlet til mor, men bliver beregnet for begge forældre.

Til far

Fars tilskud bliver først fordelt til hans barn fra det tidligere forhold, fordi midlertidigt børnetilskud først skal fordeles til barn/børn, hvor forældrene ikke bor sammen:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 564 kr. * 1 = 564 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 925 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 564 kr.
Udbetalt til far: 564 kr.

Far har ikke brugt hele grænsen for midlertidigt børnetilskud, og derfor har han et beløb tilbage, som bliver en del af beregningen til det fælles barn.

Beløb fra far til beregning af tilskud til det fælles barn:
925 kr. – 564 kr. = 361 kr.

Til mor

Mors tilskud bliver først fordelt til hendes børn fra det tidligere forhold, fordi midlertidigt børnetilskud først skal fordeles til barn/børn, hvor forældrene ikke bor sammen:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 564 kr. * 2 = 1.128 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 925 kr.
Forklaring på beregning:

Da det beregnede midlertidige børnetilskud er større end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt et beløb svarende til grænsen for midlertidigt børnetilskud på 925 kr. Det gør hun, fordi hun ikke kan få udbetalt mere end grænsen.

Mor har brugt hele grænsen for midlertidigt børnetilskud, og derfor har hun ikke et beløb tilbage til det fælles barn. Hun får dog udbetalt det beløb, som far har tilbage på 361 kr.

Mor får samlet udbetalt: 925 kr. + 361 kr. = 1.286 kr.

Mor får altså udbetalt 925 kr. til hendes børn fra det tidligere forhold og 361 kr. til det fælles barn.


Eksempel for januar:

Familiens situation den 1. januar

 • Mor arbejder fuldtid
 • Kæresten får kontanthjælp på 11.716 kr.
 • Kæresten har et kontanthjælpsloft på 11.716 kr.
 • Mor har et barn på 8 år fra et tidligere forhold, som bor på adressen. Parret har ingen børn sammen.
 • De har ret til 850 kr. i boligstøtte for januar med en del hver på 425 kr. Da kæresten ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (11.716 kr.), er hele hans del af boligstøtten på 425 kr. nedsat. De får derfor kun udbetalt mors del af boligstøtten på 425 kr.

Midlertidigt børnetilskud

Selvom kæresten får kontanthjælp og er nedsat i boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet, har han ikke ret til midlertidigt børnetilskud. Det har han ikke, fordi han ikke har nogle børn under 15 år.

Mor har ikke ret til midlertidigt børnetilskud, selvom deres samlede boligstøtte er nedsat pga. kærestens kontanthjælpsloft. Det har hun ikke, fordi hun arbejder og ikke modtager kontanthjælp.

Der bliver derfor ikke udbetalt midlertidigt børnetilskud.

Eksempel for januar:

Far og mor kan begge få midlertidigt børnetilskud for januar, fordi de får og er nedsat i deres boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor de sammen med deres børn, der er under 15 år.

Familiens situation den 1. januar

 • Far og mor får begge uddannelseshjælp med aktivitetstillæg på 15.571 kr. pr. person.
 • De har begge et kontanthjælpsloft på 15.571 kr. pr. person.
 • Far har et barn på 4 år fra et tidligere forhold. Parret har to børn på 2 år. Alle tre børn bor på adressen.
 • De har ret til 1.900 kr. i boligstøtte for januar med en del hver på 950 kr. Da de ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.571 kr. pr. person), er hele deres boligstøtte på 950 kr. pr. person nedsat. De får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Som modtagere af uddannelseshjælp, kan de højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som de er nedsat i deres boligstøtte.

Tilskuddet for januar bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 564 kr. pr. barn, fordi de får uddannelseshjælp med aktivitetstillæg og bor sammen.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.900 kr. (950 kr. pr. person), da det er grænsen for, hvad de højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet for deres fælles barn bliver udbetalt samlet til mor, men bliver beregnet for begge forældre.

Til far

Fars tilskud bliver først fordelt til hans barn fra det tidligere forhold, fordi midlertidigt børnetilskud først skal fordeles til barn/børn, hvor forældrene ikke bor sammen:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 564 kr. * 1 = 564 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 950 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 564 kr.
Udbetalt til far: 564 kr.

Far har ikke brugt hele grænsen for midlertidigt børnetilskud, og derfor har han et beløb tilbage, som bliver en del af beregningen til det fælles barn.

Beløb fra far til beregning af tilskud til de fælles børn:
950 kr. – 564 kr. = 386 kr.

Til mor

Mors midlertidige børnetilskud lægges sammen med beløbet fra far til deres to fælles børn:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 564 kr. * 2 = 1.128 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 386 kr. (far) + 950 kr. (mor) = 1.336 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 1.128 kr.
Udbetalt til mor: 1.128 kr.

Eksempel for januar:

Far (1) og far (2) kan begge få midlertidigt børnetilskud for januar, fordi far (1) får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse), og far (2) får nedsat kontanthjælp, fordi han er gift med en, der får integrationsydelse. Derudover bor de sammen med deres børn, der er under 15 år.

Familiens situation på den første dag i januar

 • Far (1) får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse) på 8.716 kr.
 • Far (2) får kontanthjælp, men da han er gift med en, der får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse), bliver hans kontanthjælp nedsat til samme beløb på 8.716 kr.
 • Far (1) har et barn på 13 år fra et tidligere forhold. Parret har to børn på 4 år. Alle tre børn bor på adressen.
 • Parret har oplyst, at far (2) skal modtage udbetaling for deres fælles børn.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

De kan højst få 4.267 kr. pr. person i tilskud, fordi det er grænsen for midlertidigt børnetilskud som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse) og som gift med en, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse). Havde de samtidig være nedsat i deres boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet, ville det nedsatte beløb blive lagt oveni grænsen for midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet for januar bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 718 kr. pr. barn, fordi de får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse) og er gift med én, der får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidl. integrationsydelse).
 • Grænsen for midlertidigt børnetilskud på 4.267 kr. pr. person.

Tilskuddet for deres fælles børn bliver udbetalt samlet til far (2), men bliver beregnet for begge forældre.

Til far (1)

Far (1)’s tilskud bliver først fordelt til hans barn fra det tidligere forhold, fordi midlertidigt børnetilskud først skal fordeles til barn/børn, hvor forældrene ikke bor sammen:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 718 kr. * 1 = 718 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 4.267 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far (1) udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 718 kr.
Udbetalt til far (1): 718 kr.

Far (1) har ikke brugt hele grænsen for midlertidigt børnetilskud, og derfor har han et beløb tilbage, som bliver en del af beregningen til de fælles børn.

Beløb fra far til beregning af tilskud til de fælles børn:
4.267 kr. – 718 kr. = 3.549 kr.

Til far (2)

Far (2)’s midlertidige børnetilskud lægges sammen med beløbet fra far (1) til deres to fælles børn:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 718 kr. * 2 = 1.436 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud:  3.549 kr. + 4.267 kr. = 7.816 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far (2) udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 1.436 kr.
Udbetalt til far (2): 1.436 kr.

Eksempel for januar:

Mor og far kan begge få midlertidigt børnetilskud for januar, fordi de får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og bor sammen med deres børn, der er under 15 år.

Familiens situation den 1. januar

 • Mor og far får begge selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) på 8.716 kr. pr. person.
 • De har begge et kontanthjælpsloft på 14.158 kr. pr. person.
 • De bor sammen med deres fem børn på 4 år, 4 år, 6 år, 7 år og 10 år.
 • De har ret til 4.165 kr. i boligstøtte i januar med en del hver på 2.082,50 kr. Deres boligstøtte vil blive nedsat med det beløb, der eventuelt overstiger kontakthjælpsloftet, da de ikke kan få udbetalt mere end kontakthjælpsloftet:

8.716 kr. (integrationsydelse) + 2.082,50 kr. i boligstøtte = 10.798,5 kr. Det er under kontanthjælpsloftet på 14.158 kr. og dermed er de ikke nedsat. De vil derfor kun have deres grænsebeløb på 4.261 kr. (i MBT-loven) at kunne få ydelser indenfor.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Grænsen for, hvad de højst kan få i tilskud som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og samlevende er 4.261 kr., men fordi de også er nedsat i deres boligstøtte, lægges det nedsatte beløb oveni. De har derfor en samlet grænse for midlertidigt børnetilskud på 9.245 kr. (4.261 kr. pr. person + 361,5 kr. pr. person).

Tilskuddet for januar bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 717 kr. pr. barn, fordi de får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse).
 • Grænsen for midlertidigt børnetilskud på 9.245 kr.

Tilskuddet bliver udbetalt samlet til mor, men bliver beregnet for begge forældre ud fra en samlet grænse for midlertidigt børnetilskud på 9.245 kr.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Til barn/børn: Barn 1, Barn 2, Barn 3, Barn 4 og Barn 5
Satsen pr. barn:  717 kr. pr. barn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 717 * 5 = 3.585 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 9.245 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er lavere end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 3.585 kr.
For Barn 1, Barn 2, Barn 3, Barn 4 og Barn 5 får mor udbetalt: 3.585 kr.