Børnetilskud

Du kan få forskellige børnetilskud afhængig af din situation, fx hvis du er enlig eller studerende

Start

Vælg din situation

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får børnetilskud udbetalt hvert kvartal, når du opfylder betingelserne. Børnetilskuddet bliver udbetalt den

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober.

Hvis en af datoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Første gang du får børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne. Det betyder, at søger du om børnetilskud senest

 • den 31. december, har du ret til børnetilskud fra den 1. januar
 • den 31. marts, har du ret til børnetilskud fra den 1. april
 • den 30. juni, har du ret til børnetilskud fra den 1. juli
 • den 30. september, har du ret til børnetilskud fra den 1. oktober.

For de børnetilskud, du selv skal søge om, skal Udbetaling Danmark have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder.

Supplerende børnetilskud til forældre i praktik

Hvis du får supplerende børnetilskud for forældre i praktik, vil tilskuddet blive udbetalt sidste hverdag i måneden. Første gang du får børnetilskud, er måneden efter, du har søgt om det og opfylder betingelserne.

Hvis en af datoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Er du pensionist og betaler bidrag?

Hvis du er pensionist og betaler bidrag gennem Udbetaling Danmark samtidig med, at du får særligt børnetilskud, vil du ikke få udbetalt tilskuddet. Tilskuddet vil i stedet blive trukket fra det beløb, du skal betale i bidrag.

Børnetilskud til enlige

Når du modtager børnetilskud som enlig forsørger, kontakter Udbetaling Danmark dig én gang om året, fordi du skal oplyse, om du fortsat er enlig.

Har du ikke givet besked inden den 30. november 2023, skal du sende en ny ansøgning om børnetilskud til enlige:

Hvis du opfylder betingelserne, har du ret til tilskuddet i kvartalet efter, du har søgt. Børnetilskuddet er forudbetalt og udbetales hvert kvartal.

Start Søg børnetilskud til enlige

Hvornår kan jeg få børnetilskud første gang?

Første gang du får børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne.

Hvis du søger om børnetilskud senest Har du ret til det fra
den 31. december

den 1. januar

den 31. marts den 1. april
den 30. juni den 1. juli
den 30. september den 1. oktober

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder. Hvis du sender ansøgningen som papirpost, skal du huske at tage højde for den tid, din ansøgning er undervejs.

For at få børnetilskud til enlige skal du være enlig forsørger.

Du kan se en kort film, der forklarer, hvad Udbetaling Danmark bl.a. lægger vægt på, når Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig forsørger eller samlevende. Det har bl.a. betydning, om du har sammenblandet økonomi og husholdning med en anden voksen.

Se en kort film, der forklarer, hvad Udbetaling Danmark bl.a. lægger vægt på, når Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig forsørger eller samlevende.

 

Du kan fx få børnetilskud, hvis

 • du er enlig forsørger
 • du ikke er gift
 • du er gået fra din ægtefælle på grund af uoverensstemmelser, eller din ægtefælle er i fængsel og har været det i minimum tre måneder
 • din samlever er i fængsel
 • du har bopæl i Danmark
 • dit barn opholder sig i Danmark og bor hos dig
 • du eller dit barn har dansk statsborgerskab eller har haft bopæl i Danmark i minimum et år
 • dit barn ikke bliver forsørget af det offentlige eller er anbragt
 • dit barn ikke er gift.

Du kan fx ikke få børnetilskud, hvis

 • du bor sammen med din kæreste
 • du bor sammen med en eller flere voksne, som du har sammenblandet økonomi og husholdning med. Du kan dog godt få børnetilskud, hvis du bor med en af dine forældre, bror, søster eller dine bedsteforældre.
 • du har en kæreste, som du ikke bor sammen med, men hvor du har væsentlige økonomiske og praktiske fordele af relationen (har fælles husførelse). 

Er du omfattet af optjeningsprincippet, dvs. hvor du optjener ret til fuldt børnetilskud, kan du få fuldt tilskud, hvis du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Når du får børnetilskud til enlige, skal du en gang om året erklære dig enlig. Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark, når du skal erklære dig enlig.

Hvis I har fælles forældremyndighed

Har du og barnets anden forælder fælles forældremyndighed, er det den af jer, som barnet er mest hos, der kan få børnetilskuddet udbetalt.

Hvis barnet er lige meget hos jer begge, fx en 7/7-ordning, er det den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, der kan få børnetilskud, også selvom barnet bor lige meget hos jer begge.

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du:

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får børnetilskud som enlig, og du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode. 

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for dit børnetilskud, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, om det betyder noget for dit børnetilskud.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, og opholdet forventes at vare højst omkring 4-6 måneder, vil det sandsynligvis ikke påvirke dit børnetilskud. Udbetaling Danmark vurderer, hvad det betyder i din konkrete situation, når du ringer til dem.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter. 

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, skal du give besked, så Udbetaling Danmark kan vurdere, om det har betydning for din pension som enlig og evt. varmetillæg. 

Hvis du får andre ydelser fra Udbetaling Danmark

Er du i tvivl om, hvorvidt du er enlig eller samlevende? For at modtage børnetilskud til enlige forsørgere skal du være enlig forsørger. Du er enlig forsørger, når du ikke får væsentlig økonomisk og praktisk hjælp (har fælles husførelse) fra en anden person over 18 år, som du kan blive gift med.

Man har fælles husførelse, når man samlet set har de samme økonomiske og praktiske fordele, som gifte og samlevende har ved at være to om at betale faste og løbende udgifter og ved at være to om at udføre det praktiske arbejde i hjemmet. 

Udover at have fælles husførelse, skal man også - efter dansk ret - kunne indgå ægteskab med personen for at blive betragtet som samlevende. Det er nok, at det er muligt, at man kan indgå ægteskab med hinanden. Det gælder også, selvom det er to personer af samme køn. 

Du kan se en kort film om, hvornår man betragtes som enlig, og hvornår man betragtes som samlevende her.

Hvis du bor alene med dit barn, kan du søge om et børnetilskud. For at få tilskud skal du være det, man kalder enlig forsørger. Det betyder, at du ikke er gift, eller er gået fra din ægtefælle på grund af uoverensstemmelser.

Børnetilskud til enlige består af to tilskud, som du søger på samme tid:

 • Et børnetilskud, som du kan få for hvert barn under 18 år, som du forsørger.
 • Et ekstra børnetilskud, som du kan få samlet for de børn, som bor på samme adresse som dig.

Vær opmærksom på, at børnetilskud ikke er det samme som børne- og ungeydelse eller børnebidrag.

Så meget kan du få i børnetilskud som enlig (2024) Beløb
Børnetilskud - pr. barn 1.608 kr. pr. kvartal
Ekstra børnetilskud - uanset antal børn 1.639 kr. pr. kvartal

Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsørger, og ét ekstra børnetilskud uanset hvor mange børn, du har boende. Din indkomst har ikke betydning for tilskuddene. Begge tilskud er skattefrie.

Du kan få udbetalt børnetilskud til og med det kvartal, hvor barnet fylder 18 år.

Hvis du får børnetilskud som enlig til et eller flere børn, og der enten flytter et nyt barn ind på din adresse, eller at du føder et nyt barn, skal du lave en ny ansøgning om børnetilskud til det barn.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Du skal fx give besked, hvis

 • du ikke længere er enlig forsørger
 • du er eller bliver gift, også selvom du ikke lever sammen med din ægtefælle
 • dit barn ikke længere bor hos dig. Det gælder også, hvis du og barnets anden forælder har en 7/7-ordning, og dit barn skifter adresse fx til barnets anden forælder
 • du ikke længere har forældremyndigheden over barnet
 • dit barn begynder at opholde sig mere hos den anden forælder end hos dig
 • du får arbejde eller bopæl i udlandet
 • dit barn bliver adopteret
 • dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvis du får børnetilskud som enlig til et eller flere børn, og der flytter et nyt barn ind på din adresse, skal du lave en ny ansøgning om børnetilskud til det barn, der flytter ind.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark på det beløb, du skal betale tilbage.

Hvis du er enlig og har adopteret, har du også mulighed for at få et særligt børnetilskud. Du får automatisk børnetilskuddet udbetalt, når du har adopteret barnet som enlig.

Det særlige tilskud er på 4.644 kr. pr. kvartal i 2024 og er skattefrit.

Du får børnetilskud udbetalt hvert kvartal

 • den 20. januar
 • den 20. april
 • den 20. juli
 • den 20. oktober.

Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med det kvartal hvor barnet fylder 18 år.

Hvis du ikke automatisk får udbetalt det særlige børnetilskud, men mener du har ret til det, skal du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser":

Hvis du søger om børnetilskud til enlige, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 6 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 3 uger om at behandle en ansøgning om børnetilskud til enlige.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt

Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvis du har søgt om børnetilskud, kan du se status på din ansøgning:

Hvornår kan jeg få børnetilskud første gang?

Første gang, du kan få børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne. Det betyder, at søger du børnetilskud senest

 • den 31. december, har du ret til børnetilskud fra den 1. januar
 • den 31. marts, har du ret til børnetilskud fra den 1. april
 • den 30. juni, har du ret til børnetilskud fra den 1. juli
 • den 30. september, har du ret til børnetilskud fra den 1. oktober.

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder.

Børnetilskud, hvis du har flerlinger

Du får automatisk udbetalt børnetilskud, hvis dine børn er født samtidig, fx en tvillinge- eller trillingefødsel. Du får også automatisk udbetalt børnetilskud, hvis du har adopteret flerlinger. Du kan få børnetilskud til og med det kvartal, hvor børnene fylder 7 år.

Du kan få tilskud, hvis

 • dine børn bor sammen
 • du har fast bopæl i Danmark
 • dine børn opholder sig i Danmark
 • du eller dine børn har dansk statsborgerskab eller har haft fast bopæl i Danmark i minimum et år
 • dine børn ikke bliver forsørget af det offentlige eller er anbragt
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Vær opmærksom på, at børnetilskud ikke er det samme som børne- og ungeydelse eller børnebidrag. 

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du

Du kan få et tilskud på 2.654 kr. pr. kvartal i 2024 for hvert barn, ud over det første barn.

Hvis du fx har tvillinger, kan du få tilskud for den ene tvilling. Ved trillinger kan du få tilskud for to af trillingerne, osv.

Tilskud Beløb 
Tvillinger - et tilskud 2.654 kr. pr. kvartal

Trillinger - to tilskud

5.308 kr. pr. kvartal

Tilskuddet er skattefrit.

Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med det kvartal hvor børnene fylder 7 år.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Du skal fx give besked, hvis

 • dit barn/dine børn flytter væk fra din adresse, fx til barnets/børnenes anden forælder. Det gælder også, hvis I har flere børn, der bytter bopæl mellem jer som forældre, eller hvis I har en 7/7-ordning, og dit barn/dine børn skifter adresse
 • dit barn/dine børn ikke længere opholder sig mest hos dig, selvom barnet/børnene er tilmeldt din adresse. Det gælder også, hvis I har en 7/7-ordning, men barnet/børnene opholder sig mest hos den anden forælder
 • du flytter, uden at dit barn/dine børn skifter adresse. Det gælder også, hvis du og barnets/børnenes anden forælder er uenige om, hvor barnet/børnene skal bo
 • du får bopæl eller arbejde i udlandet
 • du og/eller dit barn/dine børn skal opholde sig i udlandet i en længere periode
 • der sker ændringer i forældremyndigheden over dit barn/dine børn
 • dit barn/dine børn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark på det beløb, du skal betale tilbage.

Børnetilskud, hvis du er pensioneret

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, kan du få et børnetilskud, når du har børn under 18 år.

Du får automatisk børnetilskud, hvis

 • du og/eller barnets anden forælder er folkepensionist eller er tilkendt førtidspension efter reglerne, der gjaldt før 1. januar 2003
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • dit barn er under 18 år
 • du eller dit barn har dansk statsborgerskab
 • dit barn ikke er forsørget af det offentlige eller er anbragt
 • dit barn ikke er gift
 • der ikke kan fastsættes børnebidrag for barnet
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de seneste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Hvor meget kan jeg få?

Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn. Tilskuddet er skattefrit. Du kan få udbetalt børnetilskud til og med det kvartal, hvor barnet fylder 18 år.

Din situation Beløb
Hvis i begge er pensionister børnetilskud på 1.558 kr. pr. kvartal i 2023 og særligt børnetilskud på 4.500 kr. pr. kvartal i 2023

børnetilskud på 1.608 kr. pr. kvartal i 2024 og særligt børnetilskud på 4.644 kr. pr. kvartal i 2024

Hvis kun én af jer er pensionist

særligt børnetilskud på 3.984 kr. pr. kvartal i 2023
særligt børnetilskud på 4.110 kr. pr. kvartal i 2024

Tilskuddets størrelse afhænger også af din indkomst. Hvis din indkomst overstiger beløbsgrænsen for, hvornår dit pensionstillæg bortfalder, bliver dit børnetilskud sat ned. Tilskuddet nedsættes med et beløb, der svarer til 3 pct. af den indkomst, der ligger ud over beløbsgrænsen.

Hvis du mener, at du har ret til tilskud, men ikke automatisk får det udbetalt, skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser":

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, kan du måske få et børnetilskud, når du betaler børnebidrag.

Du kan få tilskud, hvis

 • du er folkepensionist eller førtidspensionist efter reglerne, der gjaldt før 1. januar 2003
 • du betaler børnebidrag
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • dit barn er under 18 år
 • du, dit barn eller barnets anden forældre har dansk statsborgerskab
 • dit barn ikke er gift
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Du kan kun få børnetilskud, hvis det børnebidrag, som du betaler, er fastsat af Familieretshuset. Hvis du har en privat aftale om at betale børnebidrag, har du ikke mulighed for at få tilskuddet.

Hvor meget kan jeg få?

Børnetilskud til pensionister, der betaler bidrag, er på højst 3.984 kr. pr. kvartal i 2023 (4.110 kr. pr. kvartal i 2024) og kan ikke overstige det beløb, du betaler i børnebidrag.

Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med dagen før barnet fylder 18 år. Tilskuddet er skattefrit.

Hvis du betaler børnebidrag direkte til barnets anden forælder, får du tilskuddet udbetalt en gang i kvartalet. Hvis du betaler børnebidrag igennem Udbetaling Danmark, bliver dit tilskud trukket fra opkrævningen af bidraget, så du i stedet får en mindre opkrævning.

Hvornår kan jeg få børnetilskud første gang?

Første gang du får børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne.

Hvis du søger børnetilskud senest Har du ret til det fra
den 31. december

den 1. januar

den 31. marts den 1. april
den 30. juni den 1. juli
den 30. september den 1. oktober

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder. Hvis du sender ansøgningen som papirpost, skal du huske at tage højde for den tid, din ansøgning er undervejs.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Hvis du er pensioneret, skal du fx give besked, hvis

 • du ikke længere er samlevende
 • dit barn ikke længere bor hos dig
 • din indkomsttype ændrer sig fx hvis du eller din samlever overgår til hvilende pension, udskudt pension eller invaliditetsydelse
 • din eller din samlevers pension stopper
 • du eller din samlever får arbejde eller bopæl i udlandet
 • dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige.

Hvis du er pensioneret og betaler børnebidrag, skal du fx give besked, hvis

 • du flytter til udlandet
 • din indkomsttype ændrer sig, fx hvis du overgår til hvilende pension, udskudt pension eller invaliditetsydelse
 • din pension stopper
 • du ikke længere betaler bidrag, eller din betaling af bidrag ændres
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark på det beløb, du skal betale tilbage.

Hvis du søger om børnetilskud som pensionist, der betaler bidrag, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 3 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 2 uger om at behandle en ansøgning om børnetilskud til pensionister, der betaler bidrag. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt

Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvis du har søgt om børnetilskud, kan du se status på din ansøgning:

Hvornår kan jeg få børnetilskud første gang?

Første gang, du kan få børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne. Det betyder, at søger du børnetilskud senest

 • den 31. december, har du ret til børnetilskud fra den 1. januar
 • den 31. marts, har du ret til børnetilskud fra den 1. april
 • den 30. juni, har du ret til børnetilskud fra den 1. juli
 • den 30. september, har du ret til børnetilskud fra den 1. oktober.

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder.

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Hvis du er studerende, har du mulighed for at søge om et børnetilskud til forældre under uddannelse.

Du kan få tilskud, hvis

 • du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller en uddannelse, som giver ret til optagelse i en a-kasse
 • du som enlig ikke modtager forsørgertillæg til SU
 • dit barn bor hos dig
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • dit barn, du eller barnets anden forælder har dansk statsborgerskab
 • dit barn ikke er anbragt eller på anden måde forsørget af det offentlige
 • dit barn ikke er gift.

For at få det fulde tilskud, skal du have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år. Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, skal du i stedet have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år for at få det fulde tilskud.

Derudover afhænger tilskuddet også af din situation:

Når du er enlig forsørger

Du kan få tilskud, hvis du enten får
 • fødselsklip
 • dobbelt fødselsklip
 • praktikløn
 • elevløn
 • skolepraktikløn.
Du kan ikke få tilskud, hvis
 • du har ret til SU med forsørgertillæg
 • din indkomst før skat er over 253.620 kr. i 2024 om året.

Når du er samlevende og har et barn

Du kan få tilskud, hvis du enten får
 • fødselsklip
 • dobbelt fødselsklip
 • mixklip
 • praktikløn
 • elevløn
 • skolepraktikløn.
Du kan ikke få tilskud, hvis
 • I begge får SU med forsørgertillæg
 • I har ret til ét tilskud, og jeres indkomst før skat tilsammen er over 338.120 kr. i 2024 om året
 • I har ret til to tilskud, og jeres indkomst før skat tilsammen er over 409.460 kr. i 2024 om året.

Når du er samlevende og har to eller flere børn

Du kan få tilskud, hvis du enten får           
 • forsørgertillæg
 • fødselsklip
 • dobbelt fødselsklip
 • mixklip
 • praktikløn
 • elevløn
 • skolepraktikløn.
Du kan ikke få tilskud, hvis
 • I har ret til et tilskud, og jeres indkomst før skat tilsammen er over 338.120 kr. i 2024  om året
 • I har ret til to tilskud, og jeres indkomst før skat tilsammen er over 422.640 kr. i 2024 om året.

Hvis I begge er under uddannelse, og der i en periode kun er én af jer, der får SU med forsørgertillæg, har I begge mulighed for at søge tilskuddet. Får I begge forsørgertillæg, kan I kun få et tilskud.

Har du spørgsmål til netop din situation, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du:

Hvis du er forælder og er eller skal i praktik, kan du søge om et supplerende børnetilskud i stedet for børnetilskud til forældre under uddannelse. Når du søger, beregner Udbetaling Danmark automatisk, hvilket af de to børnetilskud du kan få.

Du kan få det supplerende tilskud, hvis

 • du er i en skole- eller praktikperiode med løn/praktikydelse, og
 • du er enlig forsørger eller samlevende/gift med en, der også går på en SU-berettiget uddannelse, eller som får uddannelseshjælp af kommunen.

Du skal derudover være opmærksom på, at

 • dit barn skal bo hos dig
 • dit barn skal opholde sig i Danmark
 • dit barn ikke må være forsørget af det offentlige eller anbragt
 • dit barn ikke må være gift
 • du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Du kan få et tilskud på op til 2.113 kr. pr. kvartal i 2024.

Selvom både du og barnets anden forælder er under uddannelse, kan I kun modtage ét tilskud. Har I to børn, kan I få to tilskud, hvis I begge er under uddannelse og ingen eller kun én af jer får SU med forsørgertillæg. Hvis I begge får SU med forsørgertillæg og har to børn eller flere, kan I få ét tilskud.

Tilskuddets størrelse afhænger af din indkomst, og om du er enlig eller samlevende. Når indkomsten er højere end et vist beløb, bliver dit tilskud nedsat. Bor du sammen med barnets anden forælder eller en anden voksen, afhænger nedsættelsen af jeres samlede indkomst.

Herunder kan du se, hvor meget tilskuddet falder i forhold til din indkomst og din situation (2024):

Dit børnetilskud Enlig   Par - ét tilskud  Par - to tilskud 

Nedsættes med 10 pct. af det beløb, som indkomsten overstiger:


 169.100 kr.        


253.600 kr.


253.600 kr.

Bortfalder ved indkomst over:

253.620 kr. 

338.120 kr. 

422.640 kr. 

Børnetilskud til forældre i praktik

Det supplerende børnetilskud beregnes som 55 pct. af forskellen mellem satsen for SU med forsørgertillæg og din aktuelle indkomst, fx praktikløn og anden løn eller personlig indkomst.

Du kan få udbetalt ét tilskud, uanset hvor mange børn du har. Hvis I er to forældre, der begge er i praktik, kan I få ét tilskud pr. forælder. Tilskuddet er skattefrit.

Eksempler på, hvordan tilskuddet bliver beregnet

Hvis du enlig

Indkomst Beregning

SU som enlig forsørger
Praktikløn
Anden personlig indkomst


Supplerende børnetilskud

12.794 kr.
- 10.000 kr.
- 500 kr.
= 2.294 kr.

55 pct. af 2.294 kr.
Du får udbetalt = 1.262 kr. pr. måned


Hvis du er samlevende

Indkomst Beregning
SU + forsørgertillæg
Praktikløn
Anden personlig indkomst


Supplerende børnetilskud

8.952 kr.
- 6.100 kr.
- 1.000 kr.
= 1.852 kr.

55 pct. af 1.852 kr.

Du får udbetalt = 1.019 kr. pr. måned

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Hvis du er under uddannelse, skal du fx give besked, hvis

 • du afbryder dit studium
 • din eller din samlever/ægtefælles indkomst ændrer sig
 • du bliver enlig forsørger, eller du ikke længere er enlig forsørger
 • du får et barn mere eller dit barn fylder 18 år
 • dit barn ikke længere bor hos dig
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet
 • du får arbejde eller bopæl i udlandet.

Hvis du er under uddannelse og er i praktik, skal du fx give besked, hvis

 • du afbryder dit studium
 • din eller din samlever/ægtefælles indkomst ændrer sig ved at blive større, mindre eller en anden type. Fx hvis du skifter fra praktikløn til skolepraktikydelse eller omvendt
 • du ikke længere får praktikløn eller skolepraktikydelse
 • du bliver enlig forsørger, eller du ikke længere er enlig forsørger
 • du får et barn mere eller dit barn fylder 18 år
 • dit barn ikke længere bor hos dig
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet
 • du får arbejde eller bopæl i udlandet.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark på det beløb, du skal betale tilbage.

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Hvis du søger om børnetilskud til forældre under uddannelse, skal din ansøgning af behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 6 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 4 uger om at behandle en ansøgning om børnetilskud til forældre under uddannelse.

Børnetilskud til forældre i praktik

Hvis du søger om børnetilskud til forældre i praktik, skal din ansøgning af behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 20 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om børnetilskud til forældre i praktik færdig. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt

Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvis du har søgt om børnetilskud, kan du se status på din ansøgning:

Hvornår kan jeg få børnetilskud første gang?

Første gang, du kan få børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne. Det betyder, at søger du børnetilskud senest

 • den 31. december, har du ret til børnetilskud fra den 1. januar
 • den 31. marts, har du ret til børnetilskud fra den 1. april
 • den 30. juni, har du ret til børnetilskud fra den 1. juli
 • den 30. september, har du ret til børnetilskud fra den 1. oktober.

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder.

Børnetilskud ved faderskabssag eller ukendt far

Du har mulighed for at søge om et særligt børnetilskud, hvis der er en faderskabssag i gang, eller det er blevet fastslået af Familieretshuset eller retten, at barnets far er ukendt. Du kan også søge, hvis du har fået et barn ved kunstig befrugtning med hjælp fra en donor.

Vær opmærksom på, at børnetilskud ved faderskabssag eller ukendt far ikke er det samme som børnebidrag eller børnetilskud til enlige.

Du kan få tilskud, hvis

 • faderskabet ikke kan fastslås, eller der er en faderskabssag i gang ved Familieretshuset eller retten
 • du er blevet kunstig befrugtet med hjælp fra en donor
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Når du søger, skal du vedhæfte dokumentation fra Familieretshuset eller retten.

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du

Hvis Familieretshuset eller retten fastslår faderskabet som kendt, kan du ikke længere få det særlige børnetilskud, og du kan risikere at skulle betale hele eller dele af børnetilskuddet tilbage.

Det bliver i stedet farens pligt at være med til at forsørge jeres barn – i nogle tilfælde også for den periode, hvor du har modtaget børnetilskud ved ukendt far.

Hvis faderskabet bliver fastslået som kendt eller ukendt, er det vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Du skal fx give besked, hvis

 • faderskabet bliver fastslået som kendt eller ukendt
 • dit barn ikke længere bor hos dig
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • dit barn bliver adopteret
 • du får arbejde eller bopæl i udlandet
 • dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark på det beløb, du skal betale tilbage.

Hvis du søger om et børnetilskud ved ukendt far, skal din ansøgning af behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 9 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 4 uger om at behandle en ansøgning om børnetilskud ved ukendt far.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt

Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvis du har søgt om børnetilskud, kan du se status på din ansøgning:

Hvornår kan jeg få børnetilskud første gang?

Første gang, du kan få børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne. Det betyder, at søger du børnetilskud senest

 • den 31. december, har du ret til børnetilskud fra den 1. januar
 • den 31. marts, har du ret til børnetilskud fra den 1. april
 • den 30. juni, har du ret til børnetilskud fra den 1. juli
 • den 30. september, har du ret til børnetilskud fra den 1. oktober.

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder.

Børnetilskud, hvis en eller begge forældre er døde

Udbetaling Danmark udbetaler automatisk et særligt børnetilskud, hvis en eller begge af barnets forældre er døde. Hvis begge forældre er døde, udbetales tilskuddet til den, der forsørger barnet.

Hvis du mener, at du har ret til børnetilskuddet, men ikke automatisk får det udbetalt, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Familieydelser på telefon 70 12 80 62.

Vær opmærksom på, at børnetilskud ikke er det samme som børne- og ungeydelse eller børnebidrag. 

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du:

Information til dig, der har mistet

Der er mange forhold at tage stilling til, når man har mistet. Du kan få mere information og svar på de typiske spørgsmål her:

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Du skal fx give besked, hvis

 • dit barn bliver adopteret
 • dit barn ikke længere bor hos dig
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • du får arbejde eller bopæl i udlandet
 • dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark på det beløb, du skal betale tilbage.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Giv fuldmagt til selvbetjening

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser.

Giv fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt.

Hvis du vil vide mere om, hvad Udbetaling Danmark lægger vægt på i vurderingen af, om du er enlig forsørger, kan du læse mere i denne vejledning:

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om børnetilskud, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen om børnetilskud på retsinformation.dk: