Eksempler på nedsættelse af børne- og ungeydelsen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Din årlige indkomst er på 300.000 kr., og din ægtefælles indkomst er på 900.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af hver af jeres indkomster, der overstiger 828.100 kr. (2022).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (900.000 - 828.100) = 71.900 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (71.900 kr. * 0,02) = 1.438 kr. pr. år. Det svarer til 359,50 kr. pr. kvartal.

Din årlige indkomst er på 900.000 kr., og din ægtefælles indkomst er på 300.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af hver af jeres indkomster, der overstiger 828.100 kr. (2022).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (900.000 - 828.100) = 71.900 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (71.900 kr. * 0,02) = 1.438‬ kr. pr. år. Det svarer til 359,50 kr. pr. kvartal.

Din årlige indkomst er på 900.000 kr., og din ægtefælles indkomst er på 850.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af hver af jeres indkomster, der overstiger 828.100 kr. (2022).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (71.900 kr. + 21.900‬ kr.) = 93.800‬ kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (93.800‬ kr. * 0,02) = 1.876‬ kr. pr. år. Det svarer til 469 kr. pr. kvartal.

Din årlige indkomst er på 870.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af indkomsten, der overstiger 828.100 kr. (2022).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (870.000 - 818.300) = 41.900‬ kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (41.900‬ kr. * 0,02) = 838‬ kr. pr. år. Det svarer til 209,5‬0 kr. pr. kvartal.

Din årlige indkomst er på 350.000 kr., og din samlevers indkomst er på 900.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af din indkomst, der overstiger 828.100 kr. (2022).

Det betyder, at børne- og ungeydelsen ikke vil blive sat ned.

Din årlige indkomst er på 900.000 kr., og din samlevers indkomst er på 800.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af din indkomst, der overstiger 828.100 kr. (2022).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (900.000 - 828.100) = 71.900‬ kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (71.900‬ kr. * 0,02) = 1.438 kr. pr. år. Det svarer til 359,5‬0 kr. pr. kvartal.

Du er gift og har en årlig indkomst på 900.000 kr. Din ægtefælle har en årlig indkomst på 1,4 mio. kr.

I har et barn på 8 år og får derfor børne- og ungeydelse efter den laveste sats (7-14 år): 2.898 kr. pr. kvartal (2022).

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af jeres indkomster, der overstiger 828.100 kr. (2022). Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (71.900‬ + 571.900‬) = 643.800‬ kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (643.800‬ kr. * 0,02) = 12.876‬ kr. pr. år. Det svarer til 3.219‬ kr. pr. kvartal.

Dermed bortfalder børne- og ungeydelsen helt, da nedsættelsen er større end ydelsen.

Du er enlig eller samlevende forælder og har en årlig indkomst på 1,4 mio. kr.

Du har et barn på 8 år og får derfor børne- og ungeydelse efter den laveste sats (7-14 år): 2.898 kr. pr. kvartal (2022).

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af din indkomst, der overstiger 828.100 kr. (2022). Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (1,4 mio. - 828.100) = 571.900 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (571.900 kr. * 0,02) = 11.438‬ kr. pr. år. Det svarer til 2.859,5‬0 kr. pr. kvartal.

Dermed bortfalder børne- og ungeydelsen helt, da nedsættelsen er større end ydelsen.