Hvis du er udstationeret eller flytter til udlandet under din barsel

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Privat ansat

Er du udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du få barselsdagpenge fra Danmark. Det gælder dog kun, hvis

 • udstationeringen er på maks. 3 år
 • du er skattepligtig i Danmark, Færøerne eller Grønland eller er omfattet af de danske regler om social sikring
 • du ikke også samtidig modtager eller har ret til barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv. 

Du kan du få barselsdagpenge fra Danmark, hvis du er udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et land udenfor et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein). Det gælder dog kun, hvis

 • du er omfattet af dansk social sikring efter en international aftale
 • udstationeringen er på maks. 1 år 
 • du ikke også samtidig får eller har ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv.  

Offentligt ansat

Er du udstationeret som offentligt ansat af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du få barselsdagpenge. Det gælder, uanset hvor længe du udstationeret. 

Det er heller ingen betingelse, at du skal være skattepligtig i Danmark.

Du kan få barselsdagpenge fra Danmark, hvis du er udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et land udenfor et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein). Det gælder dog kun, hvis

 • udstationeringen er på maks. 1 år
 • du ikke også samtidig får eller har ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv.