Hvis du er udstationeret eller flytter til udlandet under din barsel

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Privat ansat

Er du udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du få barselsdagpenge fra Danmark. Det gælder dog kun, hvis

 • udstationeringen er på maks. 3 år
 • du er skattepligtig i Danmark, Færøerne eller Grønland eller er omfattet af de danske regler om social sikring
 • du ikke også samtidig modtager eller har ret til barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv. 

Du kan du få barselsdagpenge fra Danmark, hvis du er udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et land udenfor et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein). Det gælder dog kun, hvis

 • du er omfattet af dansk social sikring efter en international aftale
 • udstationeringen er på maks. 1 år 
 • du ikke også samtidig får eller har ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv.  

Offentligt ansat

Er du udstationeret som offentligt ansat af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du få barselsdagpenge. Det gælder, uanset hvor længe du udstationeret. 

Det er ingen betingelse, at du skal være skattepligtig i Danmark. Men du må ikke samtidig få eller have ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land. Øvrige betingelser om beskæftigelseskrav mv. skal også være opfyldt.

Du kan få barselsdagpenge fra Danmark, hvis du er udstationeret af en arbejdsgiver, med hjemsted i Danmark, til et land udenfor et EU/EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein). Det gælder dog kun, hvis

 • udstationeringen er på maks. 1 år
 • du ikke også samtidig får eller har ret til at få barselsdagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land
 • du opfylder de øvrige betingelser i barselsloven, herunder beskæftigelseskravet mv.