Barselsregler for EU/EØS-borgere

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som EU/EØS-borger kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser:

  • Du skal være ansat i Danmark på den første dag i din orlov eller dagen før.
  • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Hvis du flytter til Danmark, når der er mindre end fire hele måneder til din orlov, kan vi bruge dine timer før flytningen, hvis du har været ansat i et andet EU/EØS-land.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer fra dit arbejde i Danmark, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

Hvis du ikke har arbejdet før orloven, skal du have ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en dansk a-kasse.

Du kan læse mere om reglerne for ledige her:

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Flytter du til Danmark, efter dit barn er født?

Hvis du flytter til Danmark, efter dit barn er født, kan du få barselsdagpenge, hvis du ikke samtidig modtager ydelser fra det land, du er flyttet fra.

Er du gået på orlov før den 1. juli 2018?

Hvis du er gået på orlov før den 1. juli 2018, skal du opfylde nogle andre betingelser for at kunne få barselsdagpenge som lønmodtager i Danmark:

  • Du skal have arbejdet uafbrudt de seneste 13 uger før din orlov. Hvis du flytter til Danmark, når der er under 13 uger til din orlov, tæller dit arbejde i det andet land med.
  • Du skal dog gå direkte fra en ansættelse i et andet EU/EØS-land til en ansættelse i Danmark, når din orlov starter.
  • Du skal have haft mindst 120 arbejdstimer i de 13 uger før din orlov eller have ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse.
  • Du må ikke længere modtage ydelser fra det land, du er flyttet fra.
  • Dit barn skal være under 46 uger.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.