Ledig på barsel

Hvis du er ledig og får dagpenge, kan du i stedet få barselsdagpenge, når du går på barsel

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Beregn din barsel

Du kan selv lege med fordelingen af orloven, før du og barnets anden forælder beslutter jer. Indtast blot terminsdatoen og prøv jer frem.

Barselsplanen tager udgangspunkt i, at I begge holder den orlov, der er reserveret til mor og far. Det er derfor fordelingen af forældreorloven, I kan lege med.

Barselsplanen tager ikke højde for alle jeres muligheder under orloven. I kan fx ikke lægge ferie, forlængelse og udskydelse af orlov ind.

En orlov med barselsdagpenge er inddelt i fire stadier:

 • Graviditetsorlov til moren 4 uger før forventet fødsel.
 • Barselsorlov til moren i 14 uger efter fødslen.
 • Fædreorlov i 2 sammenhængende uger lige efter fødslen.
 • Forældreorlov i 32 uger, som forældrene kan dele.

I kan få en mere uddybende introduktion til barselsorloven og se et eksempel på, hvordan man kan planlægge den her:

Læs mere om adoptionsorlov:

For dig der er medlem af en a-kasse

Du kan få barselsdagpenge under din orlov, hvis du har meldt dig ledig i din a-kasse og har stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter, dvs. er dagpengeberettiget.

Du skal dagligt have fysisk samvær med dit barn under din barsel for at få barselsdagpenge.

Derudover er det en god idé, at du forhører dig hos dit jobcenter, din a-kasse eller anden aktør om betingelserne for rådighed, når du står og skal på barsel.

På kontanthjælp eller ledighedsydelse

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse. Du kan dog fortsætte med at få kontanthjælp eller ledighedsydelse, når du er på barselsorlov. Hvis det gælder for dig, skal du kontakte din kommune.

Hvis du skal adoptere, kan du læse mere her:

Du kan få samme beløb i barselsdagpenge, som du får i arbejdsløshedsdagpenge. Du kan dog højst få 4.355 kr. (2019) om ugen før skat. (4.300 kr. i 2018)

Du skal være opmærksom på, at barselsdagpengene bliver udbetalt i perioder på 4 eller 5 uger, hvor arbejdsløshedsdagpenge bliver udbetalt ud fra et fast antal timer pr. måned. Det betyder at udbetalingerne pr. måned derfor ikke vil være ens.

Ændringer i arbejdsløshedsdagpenge - kontakt Udbetaling Danmark

Hvis du under din barsel får ret til et højere beløb i arbejdsløshedsdagpenge, kan du også få et højere beløb i barselsdagpenge.

Du skal selv kontakte Udbetaling Danmark for at få beløbet ændret. Beløbet bliver ændret fra mandagen efter, du henvender dig.

Du skal desuden have dokumentation fra din a-kasse.

Udbetaling Danmark ændrer forsørgerstatus

Får du en fast nedsat sats som ikke-forsørger fra din a-kasse, når du går på barsel, ændrer Udbetaling Danmark automatisk dine barselsdagpenge til den højere forsørgersats efter dit barns fødsel.

Sats for fuldtidsforsikrede:

 • 3.115 kr. pr. uge (2019) uden forsørgerpligt (3.075 kr. i 2018)
 • 3.570 kr. pr. uge (2019), når du har forsørgerpligt for børn under 18 år. (3.525 kr. i 2018)

1. Hvis du er ledig og får arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse, skal du fortælle din a-kasse om din barsel senest 8 uger efter fødslen.

2. Når din a-kasse har fortalt Udbetaling Danmark om din barsel, får du et brev med Digital Post om, hvad du skal gøre samt en adgang til at søge om barselsdagpenge. A-kassen kan først oplyse om din barsel på den første dag af din orlov. Du kan ikke søge på forhånd.

3. Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får barselsdagpenge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i et brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales og hvilken periode udbetalingen dækker over.

Periode Udbetaling Antal uger
24.12.18 - 27.01.19 31.01.19 5 uger
28.01.19 - 24.02.19 28.02.19 4 uger
24.02.19 - 24.03.19 28.03.19  4 uger
25.03.19 - 21.04.19 25.04.19 4 uger
22.04.19 - 26.05.19  29.05.19 5 uger
27.05.19 - 23.06.19  27.06.19 4 uger
24.06.19 - 21.07.19 25.07.19 4 uger
22.07.19 - 25.08.19 29.08.19 5 uger
26.08.19 - 22.09.19 26.09.19 4 uger
23.09.19 - 27.10.19 31.10.19 5 uger
28.10.19 - 24.11.19 28.11.19 4 uger
25.11.19 - 22.12.19 23.12.19 4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Hvor længe du kan holde orlov og få barselsdagpenge kommer an på, om du er mor eller far til barnet. 

Som mor

4 ugers graviditetsorlov Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som tidligst kan holdes 4 uger før, du forventer at føde.
14 ugers barselsorlov Efter du har født, har du 14 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge.
32 ugers forældreorlov 

Efter din barselsorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med barnets anden forælder.

Du skal holde orloven senest 46 uger efter dit barns fødsel. 

Hvis du kommer i arbejde

Vær opmærksom på, at du kun kan udskyde barselsorlov, hvis det er for at gå i arbejde og stoppe som ledig. Dvs. at holder du ikke ugerne med barselsorlov, mister du retten til dem senere.

Som far

2 ugers fædreorlov

Som far eller medmor skal du holde fædreorlov med barselsdagpenge i 2 sammenhængende uger fra den dag eller dagen efter, barnet er født.

Hvis du afbryder din fædreorlov, mister du den resterende del.

Du må gerne vente med at starte fædreorloven til den dag eller dagen efter, barnet er kommet hjem fra hospitalet. Du skal dog holde hele fædreorloven inden, barnet er 14 uger. 

32 ugers forældreorlov Efter din fædreorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med din partner.

Hvordan kan vi dele orloven?

Du kan kontakte din a-kasse, hvis du vil vide, hvordan I kan dele de 32 ugers forældreorlov, så du stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet i de perioder, hvor du ikke holder orlov.

Få overblik over din barsel:

Som ledig har du ret til at forlænge din forældreorlov, dvs. strække orloven med 8 uger.

Forlængelse på nedsatte barselsdagpenge

Du får ikke flere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven. Du kan dog vælge at nedsætte barselsdagpengene, så de bliver udbetalt henover hele perioden.

Det vil sige, at de 32 ugers barselsdagpenge under forældreorloven bliver udbetalt i 40 uger i stedet.

Gælder for begge forældre

Forlængelsen af barselsdagpenge har virkning for begge forældre. Det giver jer mulighed for at dele den forlængede orlov mellem jer, holde noget orlov samtidig eller at den ene forælder holder det hele alene.

Under den forlængede orlov skal mindst én af forældrene være på orlov.

Sådan gør du

Du forlænger din orlov her:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Som ledig kan du ikke udskyde orlov. Det skyldes, at man skal være i arbejde for at kunne udskyde.

Arbejde giver dig mulighed for at udskyde orlov

Hvis du får et arbejde på fuld tid, mens du er på forældreorlov, kan du efter aftale med din arbejdsgiver udskyde den del af forældreorloven, der er tilbage.

Forældreorloven er fra 15. til og med 46. uge efter fødslen.

Der skal være tale om påbegyndelse af et reelt ansættelsesforhold på fuld tid, før I kan aftale at udskyde din orlov for den periode. Husk at give Udbetaling Danmark besked om, at du stopper din orlov.

Når du senere skal holde den udskudte orlov, skal du være i arbejde eller holde den i umiddelbar forlængelse af en ansættelse, der stopper, dvs. at der ikke må være en periode med ledighed eller ferie som ledig og ferie for egen regning mellem arbejdsforholdets ophør og starten på den udskudt orlov. Orloven skal holdes inden barnet fylder 9 år.

Arbejde på nedsat tid

Får du arbejde på nedsat tid og vælger at fortsætte din forældreorlov, vil du blive modregnet.

Eksempel:
Får du under din orlov arbejde i 6 timer pr. uge hos en arbejdsgiver og dermed fortsætter med orlov i 31 timer pr. uge, vil du blive modregnet de 6 timer i barselsdagpenge. Du vil ikke kunne gemme eller forlænge din forældreorlov med de 6 arbejdstimer pr. uge.

Husk altid at give udbetaling Danmark besked om, hvor mange timer du arbejder:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Til din orientering så er dét at holde ferie under forældreorlov ikke det samme som at udskyde orlov, når du er ledig. Hvis du holder pause under forældreorloven for at holde ferie, mister du de dage af forældreorloven.

Der kan være andre muligheder for at udskyde orlov, som afhænger af din situation. Du er derfor velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

Der er to muligheder for at få feriepenge samtidig med barselsdagpenge:

1. Du kan få udbetalt maks. 15 feriedage efter den 1. oktober 2018 og resten efter den 1. maj 2019, hvis du stadig er på barsel,

eller

2. du kan vente med at få alle feriedage udbetalt til efter den 1. maj 2019, hvis du stadig er på barsel til den tid.

At være på barsel opfattes som en feriehindring, da din orlov er en hindring for, at du kan holde ferie i ferieåret. Du har derfor lov til at få feriepenge samtidig med barselsdagpenge, men forskudt af ferien.

Du skal ikke give Udbetaling Danmark besked om, at du får feriepenge på baggrund af en feriehindring.

Vær opmærksom på at du mister dage af din forældreorlov, hvis du stopper orloven for at holde ferie. Du kan nemlig ikke udskyde orlov pga. ferie som ledig.

Sådan får du feriepenge udbetalt:

Hvis du både er meldt ledig og deltidsarbejdende, når du ikke er på barsel, skal du læse om dine muligheder for ferie under

Find overskriften "Kan jeg få feriepenge under barsel".

Feriedagpenge

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel.

Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge, eller hvis det drejer sig om udbetaling af feriedagpenge, efter du har været på barsel.

Du kan også læse mere om feriedagpenge her på borger.dk:

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der har betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • du stopper orloven tidligere end planlagt
 • du begynder at arbejde delvist
 • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
 • du forlænger din orlov med nedsatte barselsdagpenge
 • du ikke længere bor sammen med dit barn
 • dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov

Du skal give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Som kommende mor kan du gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis din læge mener, der er særlig risiko for dig eller dit ufødte barn.

 1. Hvis du går tidligere på orlov, skal du melde det til din a-kasse senest 8 uger efter fødslen.
 2. A-kassen skal så melde fraværet til Udbetaling Danmark.
 3. Når din a-kasse har meldt dit fravær, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark.
 4. Du får også et brev om, at Udbetaling Danmark skal have en lægeattest.
 5. Du skal kontakte din læge for at få den udfyldt, og lægen sender den derefter til Udbetaling Danmark.

Sygdom under barslen

Bliver du som mor for syg til at passe barnet inden for de første 14 uger efter fødslen, kan faren overtage hendes ret til orlov i denne periode. Der skal være lægelig dokumentation for, at moren ikke kan passe barnet.

Hvis en af forældrene bliver syg under de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, kan den anden forælder bruge den resterende del. Det kræver dog, at forælderen på orlov, som bliver syg, afbryder sin orlov ved at give besked til Udbetaling Danmark.

Hvis dit barn bliver indlagt på hospitalet

Hvis jeres barn kommer på hospitalet inden for de første 46 uger efter fødslen, kan I forlænge jeres orlov med de dage, som barnet er indlagt. Det gælder dog ikke med fædreorloven.

I kan højst forlænge orloven med 3 måneder tilsammen.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, som giver mulighed for ovenstående. Bliver barnet sendt hjem på fx tidlig hjemmeophold, ”THO”, regnes de dage ikke med.

Send dokumentation

For at du kan forlænge orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet. Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Du sender dokumentationen til Udbetaling Danmark via selvbetjeningsløsningen:

Hvis du adopterer, skal du sende dokumentationen her:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når Udbetaling Danmark har modtaget dokumentation fra sygehuset på barnets indlæggelse, hvor indlæggelses- og udskrivelsesdatoen fremgår.

Du kan læse mere, hvad du skal gøre ved spædbarnsdød her:

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen for en ansøgning er 3 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Udbetaling Danmark er i gennemsnit 15 hverdage om at behandle din ansøgning.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at vedhæfte den nødvendige dokumentation og sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Hvordan er sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fastsat?

En sagsbehandlingsfrist er den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat for, hvor lang tid det må tage at træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er fastsat ud fra den tid, det normalt tager at behandle 80 til 90 pct. af de ansøgninger, Udbetaling Danmark får.

Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger .

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Afdragsordning_thumbnail

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når man skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi man ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for barslen.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Fuldmagt – hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivning for barselsdagpenge

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 15 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge