Om dansk statsborgerskab

Du kan få dansk statsborgerskab på forskellige måder

Du kan få dansk statsborgerskab på forskellige måder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Ansøg om statsborgerskab (dansk indfødsret - ved lov)

Du kan søge den danske stat om at få tildelt et statsborgerskab ved naturalisation (dvs. ved lov). Det gør du ved at sende en ansøgning til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det koster 1200 kr. (2018) i gebyr at ansøge.

Læs mere om reglerne for dansk statsborgerskab på ministeriets hjemmeside:

I Danmark kan du få statsborgerskab på følgende måder:

  • ved fødsel
  • ved ægteskab efter fødslen
  • ved adoption
  • ved erklæring
  • ved naturalisation - dvs. ved at ansøge om dansk statsborgerskab.

Som dansk statsborger har du mulighed for at blive statsborger i et andet land uden at miste dit danske statsborgerskab. Visse lande accepterer dog ikke dobbelt statsborgerskab, så det er lovgivningen i det pågældende land, som afgør, om du også kan beholde dit danske statsborgerskab.

Tilsvarende gælder det for udenlandske statsborgere, at de ikke skal løses fra andre statsborgerskaber for at blive statsborgere i Danmark.

Hvis du tidligere har mistet dit danske statsborgerskab, fordi du er blevet statsborger i et andet land, vil du under visse betingelser kunne søge om at få dit danske statsborgerskab igen. Det sker ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen inden 31. august 2020.

Du kan læse mere om de nye regler for dobbelt statsborgerskab på Statsforvaltningens hjemmeside:

Der gælder forskellige regler for statsborgerskab ved fødsel, afhængigt af om barnet er født før eller efter 1. juli 2014.

Hvis barnet er født 1. juli 2014 eller senere, får det automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk.

Er barnet født før 1. juli 2014, afhænger statsborgerskabet af, hvilken lovgivning der gjaldt, da barnet blev født. Det kan bl.a. have betydning, hvilken forælder, der er dansk statsborger, om forældrene var gift på tidspunktet for barnets fødsel, og om barnet er født i Danmark eller i udlandet.

Læs mere om reglerne her:

Hvis du ikke kan opnå dansk statsborgerskab på en af ovenstående måder, har du mulighed for at ansøge om dansk statsborgerskab ved naturalisation. Det betyder, at du ved lov kan få tildelt dansk statsborgerskab. Der er en række betingelser, der skal opfyldes for at opnå statsborgerskab på denne måde. Du skal fx bestå en såkaldt indfødsretsprøve.

Læs mere om reglerne for statsborgerskab: