Brexit og dansk social sikring

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det bliver et såkaldt hårdt Brexit, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale.

Uden en udtrædelsesaftale vil statsborgere fra Storbritannien blive stillet som tredjelandsborgere, og Storbritannien vil blive betragtet som et tredjeland. Dermed vil der være borgere, som mister rettigheder, herunder rettigheder til social sikring.

Som udgangspunkt bliver der et hårdt Brexit, hvis EU og Storbritannien ikke bliver enige om en udtrædelsesaftale inden den 31. oktober 2019.

Loven, som folketinget har vedtaget, har til formål at sikre, at der ikke er borgere, som mister deres rettigheder til dansk social sikring som følge af, at Storbritannien udtræder af EU.

I loven står, at danske statsborgere, EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Storbritannien samt deres familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet er tilkendt en dansk social sikring, fortsat vil have ret til den tilkendte sociale sikring, som om Storbritannien er et EU/EØS-land, og EU-retten finder anvendelse.

Har du fået en afgørelse om dansk social sikring under arbejde i Storbritannien, vil du fortsat kunne have ret til dansk social sikring, selvom du, efter Storbritannien udtræder af EU, ikke længere arbejder i et EU-land.

Har du modtaget en afgørelse om dansk social sikring og er statsborger fra Storbritannien, vil du også fortsat kunne være omfattet af dansk social sikring, selvom du, efter Storbritannien udtræder af EU, ikke længere er EU-statsborger.

Selvom du bor i Storbritannien, eller selvom du er statsborger fra Storbritannien, kan du fortsat søge om og få tilkendt dansk social sikring, efter Storbritannien udtræder af EU. Dog kan statsborgere fra Storbritannien kun få dansk social sikring ved arbejde i Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland.

Hvis EU og Storbritannien bliver enige om en udtrædelsesaftale, bliver der ikke et hårdt Brexit.

Hvad der i så fald kommer til at ske, vil fremgå af den eventuelle udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien.

Denne side vil løbende blive opdateret med information om Brexits betydning for dansk social sikring.