Lønmodtager på barsel

Er du i arbejde, har du sandsynligvis ret til barselsdagpenge, når du går på barsel

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Beregn din barsel

Du kan selv lege med fordelingen af orloven, før du og barnets anden forælder beslutter jer. Indtast blot terminsdatoen og prøv jer frem.

Barselsplanen tager udgangspunkt i, at I begge holder den orlov, der er reserveret til mor og far. Det er derfor fordelingen af forældreorloven, I kan lege med.

Barselsplanen tager ikke højde for alle jeres muligheder under orloven. I kan fx ikke lægge ferie, forlængelse og udskydelse af orlov ind.

En orlov med barselsdagpenge er inddelt i fire stadier:

 • Graviditetsorlov til moren 4 uger før forventet fødsel.
 • Barselsorlov til moren i 14 uger efter fødslen.
 • Fædreorlov i 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiver inden barnet bliver 14 uger.
 • Forældreorlov i 32 uger, som forældrene kan dele. 

I kan få en mere uddybende introduktion til barselsorloven og se et eksempel på, hvordan man kan planlægge den her:

Planlæg jeres barsel

Det er en god ide at planlægge og forberede jeres barsel. I kan få en liste over de ting I skal huske, når I planlægger jeres barselsorlov her:

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

Eksempel: Hvis du går på orlov i juli: 

Barselsdagpenge eks på arbejdstimer op til orlov

Hvis du får fuld løn i noget af din barselsorlov, skal du først søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver ikke længere udbetaler løn. Hvis du får fuld løn under hele din barsel, skal du ikke søge barselsdagpenge.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig, kan du kontakte din arbejdsgiver eller fagforening for at høre mere om reglerne i din overenskomst. Du kan også læse mere om reglerne her:

Er du gået på orlov før den 1. juli 2018?

Vær opmærksom på, at der er andre betingelser for at kunne få barselsdagpenge, hvis du er gået på orlov før den 1. juli 2018:

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse betingelser om beskæftigelse:

 • Du skal have arbejdet uafbrudt de seneste 13 uger.
 • Du skal have haft mindst 120 timer i de 13 uger.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvis du holder fuld orlov, er ansat 37 timer om ugen og får over 18.871,67 kr. (brutto) i månedsløn, vil du få højeste dagpengesats på 4.355 kr. (2019) om ugen før skat. (4.300 kr. i 2018) 
Bruttolønnen er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Dine barselsdagpenge bliver beregnet efter, hvor meget du får i timeløn (uden AM-bidrag), og hvor mange timer du holder orlov om ugen.

Man kan i 2019 højst få 117,70 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.355 kr./37 timer). Hvis din timeløn er mindre end 117,70 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har. (116,22 kr. i 2018)

Eksempler:

Pia er ansat 37 timer pr. uge og har en timeløn på 150 kr. Da hendes timeløn er højere end 117,70 kr., har hun ret til 117,70 kr. x 37 timer = 4.355 kr. før skat pr. uge.

Kasper er ansat 20 timer pr. uge og har en timeløn på 100 kr. Da timelønnen er under 117,70 kr., har han ret til 100 kr. x 20 timer = 2.000 kr. før skat pr. uge.

Ayse er ansat 20 timer pr. uge med en timeløn på 130 kr. Timelønnen er højere end 117,70 kr., så Ayse får 4.355 kr. / 37 timer x 20 timer = 2.354,05 kr. før skat pr. uge.

Maria er ansat i 40 timer pr. uge og har en timeløn på 110 kr. Barselsdagpengene bliver beregnet som 110 kr. x 40 timer = 4.400 kr. før skat pr. uge. Men Maria kan højst få 4.355 kr. før skat om ugen, da det er den højeste sats pr. uge i 2019.

Hvordan kommer Udbetaling Danmark frem til din timeløn?

Udbetaling Danmark beregner din timeløn ud fra din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag. Her bruges automatisk de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til Skattestyrelsen.

Hvis du har været ansat under otte uger, beregner Udbetaling Danmark dog ikke din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid. Her bruges i stedet den indkomst og arbejdstid, som din arbejdsgiver indberetter til Udbetaling Danmark.

Har du ikke fast arbejdstid?

Hvis du ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få ud fra din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for de seneste fire uger før din orlov.

Hvis gennemsnittet af din arbejdstid i disse fire uger ikke har været, som den sædvanligvis er, kan Udbetaling Danmark i stedet beregne dine barselsdagpenge ud fra din gennemsnitlige timeløn og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag.

Tjek din overenskomst og ansættelsesvilkår

Nogle overenskomster og virksomheder giver ret til fuld løn under hele eller dele af barselsorloven. Når lønnen stopper, kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Er du i tvivl, om du kan få løn under din orlov, kan din arbejdsgiver eller fagforening hjælpe dig med at forstå din overenskomst.

Hvis du holder orlov før den 1. juli 2018

Hvis din orlovsperiode er startet før den 1. juli 2018, beregnes dine barselsdagpenge ud fra de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet Udbetaling Danmark.

Beløbet bliver beregnet efter, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timeløn.

Som lønmodtager kan du højst få 4.355 kr. (2019) om ugen før skat i barselsdagpenge.

Man kan i 2019 højst få 117,70 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.355 kr./37 timer).

1. Det starter hos din arbejdsgiver

Som lønmodtager skal du bede din arbejdsgiver om at gå på virk.dk/barselsdagpenge og oplyse Udbetaling Danmark om, at du skal på orlov. Det kan de tidligst gøre din første dag på orlov.

2. Du får brev med adgang til at søge

Når din arbejdsgiver har givet besked om din orlov, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med adgang til at søge barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

Tidsfrister

Når du skal søge om barselsdagpenge, er fristerne følgende:

 • 8 uger efter fødslen, hvis du ikke får løn under orloven
 • 8 uger efter lønudbetalingen er stoppet, hvis du får løn under noget af orloven
 • 8 uger efter første orlovsdag, fx hvis en far holder forældreorlov uden løn

Får Udbetaling Danmark ansøgningen efter fristens udløb, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har fået din ansøgning.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

Vil du læse om:

Har du flere arbejdsgivere?

Så skal du give hver enkel besked om din graviditet. Læs mere her:

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får barselspenge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i det brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales, og hvilken periode udbetalingen dækker over:

Periode Udbetaling Antal uger
24.12.18 - 27.01.19 31.01.19 5 uger
28.01.19 - 24.02.19 28.02.19 4 uger
25.02.19 - 24.03.19  28.03.19 4 uger
25.03.19 - 21.04.19 25.04.19 4 uger
22.04.19 - 26.05.19 29.05.19 5 uger
27.05.19 - 23.06.19 27.06.19 4 uger
24.06.19 - 21.07.19 25.07.19 4 uger
22.07.19 - 25.08.19 29.08.19 5 uger
26.08.19 - 22.09.19 26.09.19 4 uger
23.09.19 - 27.10.19 31.10.19 5 uger
28.10.19 - 24.11.19 28.11.19

4 uger

25.11.19 - 22.12.19 23.12.19 4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Hvor længe du kan holde orlov og få barselsdagpenge kommer an på, om du er mor eller far til barnet.

Som mor

4 ugers graviditetsorlov Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som kan holdes 4 uger før, du forventer at føde.
14 ugers barselsorlov Fra dagen efter du har født, har du 14 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge.
32 ugers forældreorlov Efter din barselsorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med barnets anden forælder.

Fra dagen efter barnet er født, kan du som mor holde 46 ugers (14+32) barselsorlov.

Husk, at du senest 3 måneder før din termin skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på barselsorlov.

Som far

2 ugers fædreorlov
 1. Som far eller medmor kan du holde fædreorlov med barselsdagpenge i de 2 første uger fra den dag eller dagen efter, dit barn er født.
 2. Du kan også efter aftale med din arbejdsgiver holde fædreorloven fleksibelt over de første 14 uger.

Du må gerne vente med at starte fædreorloven til barnet er kommet hjem fra hospitalet. Du skal dog holde hele fædreorloven inden, barnet er 14 uger.

32 ugers forældreorlov Efter din fædreorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med din partner.

Husk, at du senest 4 uger før, du forventer at gå på orlov skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du vil holde dine 2 ugers fædreorlov.

Fleksibel fædreorlov

Har du aftalt med din arbejdsgiver at sprede din fædreorlov, kan du fx holde en uges orlov lige efter fødslen og den anden uge senere, blot inden for de første 14 uger efter fødslen.

Du må også gerne holde fædreorloven som enkeltdage spredt over de 14 uger.

Din fædreorlov svarer til det antal timer, du er ansat. Når du arbejder på fuld tid mandag til fredag, har du 74 timers fædreorlov (2 x 37) at fordele inden for de 14 uger.  

Får du løn under noget af din barsel?

Hvis du får løn under noget af din forældreorlov, vil de uger med løn blive trukket fra dine 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, da dagpengene bliver udbetalt til din arbejdsgiver som refusion.

Få overblik over din barsel:

Læs mere om reglerne for barselsdagpenge

Hvis du får løn under noget af din barsel, skal du søge barselsdagpenge, når din løn stopper.

Din arbejdsgiver skal først indberette  

 1. Inden du kan søge barselsdagpenge, skal din arbejdsgiver gå på virk.dk/barselsdagpenge og indberette, at din løn stopper. Det kan de tidligst gøre den sidste dag, du får løn.
 2. Herefter får du et brev fra Udbetaling Danmark med Digital Post med adgang til at søge barselsdagpenge. Du kan ikke søge på forhånd.

Kontakt din arbejdsgiver, hvis du ikke har fået brev

Hvis du ikke har fået brevet inden, der er gået 8 uger, efter din løn er stoppet, skal du kontakte din arbejdsgiver og høre, om de har indberettet dit lønstop.

Du får nemlig ikke noget brev med adgang til at søge, før arbejdsgiver har indberettet, og der er en tidsfrist for at søge.

Vigtige tidsfrister

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning senest 8 uger efter, at din løn er stoppet.

Får Udbetaling Danmark ansøgningen senere, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvis du ikke har kunne søge barselsdagpenge i rette tid, pga. at din arbejdsgiver ikke har indberettet, at din løn stopper, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om barselsdagpenge.

Det skal du gøre hurtigst muligt og senest 6 måneder efter, at din løn er stoppet.

Der er to måder, du kan forlænge din orlov på:

1. Forlængelse, som alle har ret til
Du eller barnets anden forælder kan strække forældreorloven ved at forlænge den med 8 eller 14 uger.

Hvis den ene forælder er ledig, kan han/hun kun holde de 8 uger af forlængelsen.

Din arbejdsgiver skal ikke godkende din forlængelse, hvis du har givet arbejdsgiveren besked senest 8 uger efter fødslen.  

Illustration af forlængelse af barsel hos Udbetaling Danmark

Forlængelse på nedsatte barselsdagpenge

Du får ikke flere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven. Du kan dog vælge at nedsætte barselsdagpengene, så de bliver udbetalt henover hele perioden.

Det vil sige, at de 32 ugers barselsdagpenge under forældreorloven bliver udbetalt i 40 eller 46 uger i stedet.

Gælder for begge forældre

Forlængelsen af barselsdagpengene har virkning for begge forældre. Det giver jer mulighed for at dele den forlængede orlov mellem jer, holde noget orlov samtidig eller at den ene forælder holder det hele alene.

Under den forlængede orlov skal mindst én af forældrene være på orlov.

I skal dog begge sørge for, at jeres arbejdsgivere accepterer forlængelsen, hvis I stadig får løn under orloven, da nedsatte barselsdagpenge betyder nedsat refusion for begge arbejdsgivere.

Det har først virkning fra den dato, hvor forlængelsen er registreret hos Udbetaling Danmark. Før datoen for forlængelsen vil arbejdsgiver stadig få fuld refusion. 

Eksempel

Du har forlænget din orlov med 8 uger. 16 uger inde i forældreorloven ønsker du at nedsætte de resterende barselsdagpenge, så de strækker sig orloven ud.

Dine barselsdagpenge vil nu blive fordelt over 24 uger; dvs. de resterende 16 uger plus de 8 ugers forlængelse.

Vær opmærksom på, at hvis du forlænger din orlov med nedsat barselsdagpengesats, mister du retten til senere at udskyde den.

Det samme gælder, hvis du afbryder orloven fx for at holde ferie. Så kan du ikke genoptage orloven med barselsdagpenge på nedsat sats.

Der er en grænse for, hvornår den forlængede orlov skal være afsluttet:

 • Når orloven forlænges med 8 uger, skal al orlov være holdt, inden barnet er 54 uger gammelt.
 • Når orloven forlænges med 14 uger, skal al orlov være holdt, inden barnet er 60 uger gammelt.

2. Forlængelse efter aftale med arbejdsgiver

Som lønmodtager kan du også forlænge din orlov mere fleksibelt ved at genoptage dit arbejde delvist, så længe det er aftalt med din arbejdsgiver.

De første to uger efter fødslen må en mor dog ikke arbejde, men fra den tredje uge efter fødslen må mor gerne genoptage sit arbejde delvist.

Det vil sige, at du som mor kan forlænge din barselsorlov, hvis du arbejder delvist fra 3.-14. uge efter fødslen.

De 32 ugers efterfølgende forældreorlov kan du også forlænge med delvist arbejde.

Se eksempler på at forlænge orlov:

Sådan gør du

Du forlænger din forældreorlov via selvbetjening her:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Der er to måder, du kan udskyde din orlov på:

1. Udskydelse, som alle har ret til

Du eller barnets anden forælder har ret til at genoptage arbejdet og udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven.  

Forældreorloven er på i alt 32 uger til deling mellem forældrene.

Det er kun én af jer, der har ret til at udskyde forældreorlov. Den anden forælder må dog også gerne udskyde orlov, hvis det kan aftales med arbejdsgiveren - læs længere nede ved punkt 2.  

Illustration af udskydelse af barsel - Udbetaling Danmark

Brug orloven, inden barnet fyldet 9 år

Den udskudte forældreorlov kan holdes, efter jeres barn er blevet 46 uger. Orloven skal holdes samlet, og den skal være holdt inden barnet fylder 9 år.  

Illustration af udskudt orlov - Udbetaling Danmark

Garanti for at holde orloven senere

Som forælder har man garanti for at kunne holde orloven senere, hvis man varsler den til sin arbejdsgiver mindst 16 uger før orloven starter. Det gælder også, selvom man har skiftet arbejdsgiver.

Dog skal man naturligvis opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge og være i arbejde for at kunne holde orloven senere.

Giv besked til arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen

Du skal give din arbejdsgiver besked senest 8 uger efter fødslen eller modtagelse af barn, hvis du vil udskyde noget af din forældreorlov.

2. Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver

Du må gerne udskyde helt op til 32 uger af forældreorloven med barselsdagpenge, hvis du kan lave en aftale med din arbejdsgiver om det. 

Det gælder både for mor og far/barnets anden forælder. Der er i alt 32 uger med barselsdagpenge til fri fordeling mellem forældrene.

Du skal genoptage dit arbejde fuldt ud på din normtid for at gemme orlov til senere. Det skal du dog gøre inden 10,5 måned efter fødslen eller modtagelse af barn, helt præcist 46 uger.

Eksempel:

Jeres barn bliver født 30. januar 2017. Orloven vil normalt stoppe den 18. december 2017.

Mor kan efter aftale med arbejdsgiver genoptage sit arbejde allerede fra den 8. maj 2017 og udskyde resten af forældreorloven. Mor kan nemlig ikke udskyde orlov fra de første 14 ugers barselsorlov. Mor kan starte arbejde og vælge at udskyde orlov helt frem til den 18. december 2017.

Hvis det er far, der vil udskyde orlov, kan han efter aftale med arbejdsgiver udskyde sin forældreorlov allerede fra dagen efter barnets fødsel, dvs. den 31. januar 2017. De fleste vil dog holde deres 2 ugers fædreorlov først, for den kan ikke udskydes.

Far kan også udskyde forældreorlov frem til den 18. december 2017. Dog kan han højst udskyde 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, og kun hvis mor ikke har brugt de 32 ugers forældreorlov.

Når orloven senere skal holdes

Al orlov skal være holdt, inden barnet fylder 9 år. På det tidspunkt, hvor du vil holde orlov, skal du opfylde beskæftigelseskravet og være i arbejde, lige indtil din udskudte orlov går i gang. Hvis du bliver ledig, skal din orlov med andre ord starte dagen efter din ansættelse stopper. Reglen er, at du hverken må være ledig eller holde ferie for egen regning, før den udskudte orlov går i gang.

Du har dog ingen garanti for at kunne holde orloven senere. Det er op til aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

Se eksempler på at udskyde orlov:

Sådan gør du

Hvis du er på orlov lige nu og vil udskyde noget af den, skal du stoppe din orlov her i selvbetjeningsløsningen:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

 Overblik

Få et overblik over din barsel:

Aftal med arbejdsgiver

Du kan under din orlov holde ferie, hvis du kan aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder din orlov i den periode, du vil holde ferie.

Når du får barselsdagpenge, har du ikke mulighed for også at få udbetalt løn eller feriepenge.

Giv besked om ferie med løn eller feriepenge

Når du ønsker at holde ferie med løn eller feriepenge, skal du eller din arbejdsgiver derfor give Udbetaling Danmark besked om ferien, så barselsdagpengene bliver stoppet imens. 

Du må naturligvis gerne rejse på ferie til udlandet, mens du holder orlov med dit barn og får barselsdagpenge. Det skal Udbetaling Danmark ikke have besked om.

Barselsdagpenge kommer automatisk efter ferie op til 5 uger

Holder du ferie i op til 5 uger med løn eller feriepenge, får du automatisk barselsdagpenge igen efter ferien.

Udbetaling Danmark skal dog altid vurdere, om du fortsat har ret til barselsdagpenge, da ferie i minimum en uge er en afbrydelse af orloven.

Holder du ferie i mere end 5 uger, så skal du søge om barselsdagpenge igen efter ferien.

Vær opmærksom på, at du ikke kan holde ferie, hvis du har forlænget din orlov med nedsatte barselsdagpenge.

Sådan stopper du barselsdagpenge under ferie

Hvis du får løn under orloven, skal din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om ferien. Det kan de tidligst gøre den første dag, du holder ferie.

Hvis du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked om din ferie her:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Du kan læse mere om reglerne for ferie under barsel her:

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge.

Du kan få barselsdagpenge i udlandet, hvis du:

 • Rejser eller flytter til udlandet under orloven
 • arbejder i Danmark, men bor i et andet EU- eller EØS-land.

Du skal have en NemKonto i Danmark og give Udbetaling Danmark din adresse og evt. dit telefonnummer, så de kan få fat på dig i udlandet.

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du bor i Danmark og har arbejde i udlandet - fx Sverige og Tyskland. Det er loven i det land, du arbejder i, der bestemmer reglerne for barselsdagpenge.

Se, hvordan du skal forholde dig, hvis du opholder dig i Storbritannien:

Giv besked, hvis du flytter til udlandet

Hvis du flytter til udlandet med dit barn under din orlov og får andre ydelser end dine barselsdagpenge, skal du give besked til de rette myndigheder fx Udbetaling Danmark International Sygesikring, kommunen mv.

Selvom du kan få dine barselsdagpenge med, kan flytningen have betydning for din ret til blandt andet familieydelser (børne- og ungeydelse, børnetilskud og forskudsvist bidrag). Flytning til udlandet kan også have betydning for andre ydelser, fx sygesikring, sygedagpenge og ydelser ved arbejdsskade.

Hvis kun en af jer har ret til barselsdagpenge fra Danmark

Hvis du, og ikke den anden forælder, har ret til barselsdagpenge fra Danmark, har du som udgangspunkt ret til 16 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Du kan dog have ret til barselsdagpenge i alle 32 uger, hvis du bor alene med barnet, eller hvis I kan dokumentere, at barnets anden forælder ikke modtager ydelser fra et andet land i samme periode.

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • du stopper orloven tidligere end planlagt
 • du begynder at arbejde delvist
 • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
 • du forlænger din orlov med nedsatte dagpenge
 • du ikke længere bor sammen med dit barn
 • dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov
 • du rejser eller flytter til udlandet under orloven
 • du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

Du skal give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

1. Hvis du er syg pga. din graviditet, skal du fortælle det til din arbejdsgiver, som skal anmelde det til Udbetaling Danmark.

2. Du modtager herefter et brev med Digital Post, der forklarer, hvilke oplysninger du skal sende til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen 'Min barsel'.

3. Hvis du får et brev med Digital Post om, at Udbetaling Danmark skal have en lægeattest, skal du kontakte din læge for at få den udfyldt, og lægen skal derefter sende den til Udbetaling Danmark.

Vær opmærksom på, at hvis Udbetaling Danmark ikke modtager lægeerklæringen inden for den frist, du får oplyst, kan det få betydning for din ret til barselsdagpenge.

Hvis dit arbejde kan skade dit ufødte barn

Som mor kan du gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis:

 • din læge mener, der er særlig risiko for dig eller dit ufødte barn
 • dit arbejde kan skade dit ufødte barn.

Din arbejdsgiver skal melde dit fravær til Udbetaling Danmark, som sender et brev med Digital Post til dig. I brevet kan du se, hvilke oplysninger du skal sende til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen 'Min barsel'.

Sygdom under barslen

Bliver barnets mor for syg til at passe barnet inden for de første 14 uger efter fødslen, kan faren overtage hendes ret til orlov i denne periode. Der skal være lægelig dokumentation for, at moren ikke kan passe barnet.

Hvis en af forældrene bliver syg under de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, kan den anden forælder bruge den resterende del. Det kræver dog, at forælderen på orlov, som bliver syg, afbryder sin orlov ved at give besked til Udbetaling Danmark.

Kontakt også jeres arbejdsgivere i den situation.

Hvis dit barn bliver indlagt på hospitalet

Bliver jeres barn indlagt på hospitalet inden for de første 46 uger efter fødslen, og I ikke går tilbage på arbejde imens, kan I forlænge jeres orlov med de dage, som barnet er indlagt. 

I kan højst forlænge orloven med 3 måneder tilsammen. Forlængelse gælder dog ikke for fædreorloven.

Hvis I går tilbage på arbejde, mens barnet er indlagt, kan I i stedet udsætte den resterende orlov med barselsdagpenge til efter udskrivelsen. For at bruge den mulighed skal barnet være udskrevet senest 60 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, som giver mulighed for ovenstående. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold, "THO", regnes de dage ikke med.

Send dokumentation

For at du kan forlænge eller udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet.

Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Du sender dokumentationen til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen:

Hvis du adopterer, skal du sende dokumentationen her:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når Udbetaling Danmark har modtaget dokumentation på barnets indlæggelse, hvor indlæggelses- og udskrivelsesdatoen fremgår.

Du kan læse, hvad du skal gøre ved, hvis du mister dit barn, her:

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. Sagsbehandlingsfristen for en ansøgning er 3 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Udbetaling Danmark er i gennemsnit 15 hverdage om at behandle din ansøgning.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at vedhæfte den nødvendige dokumentation og sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Hvordan er sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fastsat?

En sagsbehandlingsfrist er den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat for, hvor lang tid det må tage at træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er fastsat ud fra den tid, det normalt tager at behandle 80 til 90 pct. af de ansøgninger, Udbetaling Danmark får.

Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger .

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Afdragsordning_thumbnail

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når man skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi man ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for barslen.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 15 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge