Brexit: Storbritannien og social sikring fra 2021

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og den 31. december 2020 udløber overgangsperioden. 

EU og Storbritannien har dog aftalt, at EU-reglerne fortsat gælder for dig, hvis du benytter dig af reglerne senest den 31. december 2020, og du fortsætter med det uden afbrydelser efter denne dato.

Hvor du arbejder og har bopæl har derfor betydning for, om du kan blive socialt sikret i Danmark.

Her på siden kan du læse, hvad brexit betyder for din sociale sikring i Danmark. 

Når du allerede arbejder i Storbritannien og har en A1 fra Danmark, vil du fortsætte med at være socialt sikret i Danmark indtil din nuværende udstationering ophører, som om Storbritannien stadig var et EU-land. Det gælder, uanset om du er dansk eller britisk statsborger.

Det gælder også, hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Hvis du bliver udstationeret til Storbritannien efter 31. december 2020, vil der gælde de samme regler som for andre lande, der ikke er med i EU. Det betyder at du ikke vil kunne beholde din danske sociale sikring under din udstationering.

Situationen kan muligvis ændre sig, hvis EU og Storbritannien indgår en aftale om de fremtidige forhold.

Hvis du får arbejde i Storbritannien efter den 31. december 2020 og samtidig skal arbejde i EU/EØS-land, vil der for dit arbejde i Storbritannien gælde de samme regler som for de lande, der ikke er med i EU. Det betyder at du ikke vil kunne beholde din danske sociale sikring under dit arbejde i Storbritannien.

Situationen kan muligvis ændre sig, hvis EU og Storbritannien indgår en aftale om de fremtidige forhold.