Attest A1

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

A1 er en attest, der dokumenterer overfor myndigheder indenfor EU eller EØS, at du er omfattet af dansk social sikring, når du arbejder i udlandet. Den kan International Social Sikring i Udbetaling Danmark udstede sammen med en afgørelse om dansk social sikring.

Overfor de danske myndigheder er selve afgørelsen dog tilstrækkelig dokumentation, hvis du søger om fx sygesikring eller familieydelser.

Attest A1 har i øvrigt afløst attest E101DK.