Huskeliste til flytning

Husk det hele, når du flytter til en ny adresse

Husk det hele, når du flytter til en ny adresse

Ændre adresse til det offentlige

 • I de fleste kommuner, kan du tidligst melde flytning 28 dage, før du flytter.
 • Du skal melde flytning til kommunen senest 5 dage, efter du har skiftet bopæl. Hvis du ikke anmelder din flytning i tide, kan du få en bøde.
 • Du kan melde flytning for dig selv og for de øvrige beboere i husstanden.

Du skal melde flytning med den digitale selvbetjening. Hvis du ikke er digital, eller du støder ind i problemer, kan kommunens borgerservice hjælpe dig.

PostNord, vuggestuer, børnehaver, skoler, uddannelsesinstitutioner og Udbetaling Danmark får automatisk besked om din nye adresse.

Hvis du vil vide, hvem der i øvrigt får besked, kan du slå det op i CPR gennem registerindsigt.

Navne- og adressebeskyttelse

Hvis du har hemmeligt navn og folkeregisteradresse, skal du selv give PostNord besked om din nye adresse.

Hvem skal du ofte selv informere

 • din arbejdsgiver
 • el- og  gasleverandører
 • tandplejer og andre private behandlere
 • foreninger og abonnementer

Fjern dit navn på din gamle postkasse, så din post ikke strander.

Sæt dit navn på den nye postkasse, så du får dit nye sundhedskort og anden vigtig post.

Eftersendelse af din post

Når du har meldt flytning, bliver breve, aviser, blade og magasiner automatisk eftersendt til din nye adresse de følgende seks måneder.

Dog eftersender PostNord ikke pakker. De bliver sendt retur til afsenderen.

Har du i en afgrænset periode brug for at få din post sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du give dine afsendere besked.

Funktionsnedsat

Hvis du er funktionsnedsat, kan du ansøge kommunen om at få bragt posten helt til din hoveddør.

Økonomi

Du skal ændre din forskudsopgørelse, hvis:

 • din indkomst ændrer sig
 • du har købt eller solgt fast ejendom
 • du får væsentligt længere eller kortere afstand til arbejde.

Din bopælsstatus - som ude- eller hjemmeboende - vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR.

Du skal selv søge SU som udeboende, hvis du er på kostskole, skolehjem, på studieophold i udlandet eller andet.

Bolig

 • Du skal melde flytning til den kommune, du flytter til, senest 5 dage efter, du har skiftet bopæl. Hvis du ikke anmelder din flytning i tide, kan du få en bøde.
 • I de fleste kommuner, kan du tidligst melde flytning 28 dage, før du flytter.
 • Du kan melde flytning for dig selv og for de øvrige beboere i husstanden.
 • PostNord får automatisk besked om din nye adresse, og posten bliver eftersendt. Dog ikke pakker.
 • Husk at fjerne dit navn på din gamle postkasse og sætte det på din nye postkasse.

Aflæs og indberet forbrug til dine forsyningsselskaber – både for den adresse, du flytter fra, og for den adresse du flytter til.

Betingelserne kan ændre sig for dine forsikringer, når du ændrer boligtype og adresse.

Undersøg evt. også, hvordan din forsikring dækker, hvis du skal have dine møbler og andet indbo opbevaret midlertidigt.

Sundhed

Du kan gratis vælge en ledig læge, når du flytter. Mange læger har dog lukket for tilgang af nye patienter.

Inden du går i gang med din flytteanmeldelse, kan du undersøge, hvilke læger der har åbent for tilgang af nye patienter.

Børn

Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og dermed den skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

Særlige behov for specialundervisning eller sprogstøtte kan dog begrunde, at barnet bliver tilbudt en plads på en anden skole.

På kommunens hjemmeside kan I finde flere oplysninger om, hvilken skole jeres barn hører til.

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg, og det betyder, at I kan søge plads i en folkeskole, der ligger udenfor jeres skoledistrikt eller i en anden kommune, så længe der er plads.

Dine ydelser ændrer sig, hvis du bliver enlig forsørger, flytter sammen med nogen, eller der sker andre ændringer i din bolig- eller familiemæssige situation. Du skal give Udbetaling Danmark besked om ændringer.

Fritid

Udmeld dig og din familie af foreninger, du ikke kan eller vil være medlem af længere. Kig fx på dine betalingsoversigter og -aftaler.

Undersøg og indmeld i foreninger i det nye lokalområde.

Få overblik over og meld adresseændring for dine abonnementer på aviser, magasiner, mad, barberblade osv. Kig fx på dine betalingsoversigter og -aftaler.