Guide: Når du skal flytte

 1. Svar på spørgsmål
 2. Få vist din personlige guide

Hvad er din situation?

Vælg den situation, der passer bedst på dig. Du kan vælge, at du læser guiden på vegne af anden, hvis du skal hjælpe en anden med flytningen og have et overblik over, hvilke fuldmagter I skal bruge.
""

Hvilken type bolig skal du flytte til?

""

Har du børn under 18 år, der skal flytte med?

Her menes, om du har egne børn under 18 år.
""

Hvad er din situation?

""

Har du børn under 18 år, der skal flytte med?

Har du børn under 18 år, der skal flytte med?
""

Hvad er din situation?

""

Har du børn under 18 år, der skal flytte med?

Her menes, om du har egne børn under 18 år.
""

Hvad er din situation?

""
Information
Vær opmærksom på, at vi ikke gemmer eller sender dine svar videre.

Ny adresse og lægevalg

Skift adresse

Giv besked om din nye adresse i selvbetjeningen "Anmeld flytning til folkeregisteret".

Hvis du har brug for hjælp til at skifte adresse, kan du få hjælp på borgerservice.

Vigtige datoer

Du kan skifte adresse 28 dage før, du flytter, og senest 5 dage efter, du er flyttet. Overskrider du fristen, kan du i nogle kommuner få en bøde.

Tag stilling til læge, og giv besked om din nye adresse

Du kan altid beholde din læge

Du kan altid beholde den læge, du har, når du flytter.

Tilbud om ny læge, hvis du flytter langt væk

Flytter du længere væk end 15 km fra din nuværende læge (5 km hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør Kommune) har du 2 muligheder:

 1. Beholde din nuværende læge
 2. Vælge en ny, der har åbent for nye patienter

Det er gratis at skifte læge

Det er gratis at vælge ny læge, hvis du gør det i forbindelse med din flytning. Venter du med at skifte læge, vil du blive opkrævet et gebyr. Du kan læse mere om reglerne for at skifte læge på siden "Valg af læge".

Det sker automatisk:

 • PostNord får automatisk besked.
 • Dit nye fysiske sundhedskort bliver sendt til din nye adresse.
 • Har du sundhedskort-appen, bliver din adresse automatisk opdateret.
 • Din medielicens betales automatisk gennem skatten.

Du skal selv tilmelde adressebeskyttelse

Du skal selv tilmelde din nye adresse navne- og adressebeskyttelse, hvis du ønsker det.

Hvis du ikke ønsker, at PostNord videregiver din adresse, skal du anmode om det. Selvom du har valgt navne- og adressebeskyttelse hos borger.dk, får PostNord ikke automatisk besked om det.

Fuldmagt: Skal en anden person hjælpe dig?

Du kan give en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne. Du kan fx give fuldmagt til, at personen kan skifte din adresse eller søge boligstøtte.

Bolig

Få styr på det praktiske

Hvad skal jeg gøre?

 • Giv dit elselskab besked om din flytning i god tid.
 • Aflæs din elmåler den sidste dag, du har din gamle bolig, og den første dag, du overtager den nye.
 • Send oplysningerne til elselskabet.

I nogle tilfælde skal du aflæse målere og give besked til din varme-, gas- og vandleverandør. Tjek din leverandørs hjemmeside for at læse mere.

Er du i tvivl om, hvem dine leverandører er, kan du tjekke din betalingsoversigt.

Hvad sker automatisk?

Mange forsyningsselskaber kan aflæse din elmåler automatisk, så det er en god idé at tjekke dit elselskabs hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre?

 • Aflæs boligens forbrugsmålere den dag, du overtager boligen.
 • Tjek boligen for skader, der kan være opstået efter, at du så boligen sidst.
 • Undersøg om hårde hvidevarer virker, som de skal. 
 • Kontrollér om eventuelle aftalte forbedringer i boligen er gennemført. 

Hvad skal jeg gøre?

 • Aflæs boligens forbrugsmålere den dag, du overtager boligen.
 • Tjek boligen for skader, der kan være opstået efter, at du så boligen sidst.
 • Undersøg om hårde hvidevarer virker, som de skal.
 • Kontrollér om eventuelle aftalte forbedringer i boligen er gennemført.

Hvad skal jeg gøre?

 • Fjern dit navn fra din gamle postkasse.
 • Sæt dit navn på din nye postkasse. Skriv mindst efternavne, men også gerne fornavne. Det mindsker risikoen for fejl.

Hvad sker automatisk?

Efter du har oplyst din nye adresse til kommunen, bliver breve, aviser og blade automatisk eftersendt til din nye adresse i 6 måneder.

Pakker bliver sendt retur til afsenderen, hvis de er sendt til din gamle adresse.

Jeg er funktionsnedsat

Er du funktionsnedsat, kan du søge om at få posten leveret til din hoveddør.

Økonomi

Ændringer i økonomien

Hvad skal jeg gøre?

Du skal ikke selv give SU besked om din nye adresse.

Hvad sker automatisk?

SU får automatisk besked om din nye adresse, når du har oplyst den til kommunen.

Din bopælsstatus som hjemme- eller udeboende vil også løbende blive opdateret på baggrund af oplysninger fra CPR.

Hvad skal jeg gøre?

Har du allerede et Ungdomskort, kan du stadig bruge det, hvis din nye adresse er i samme takstområde/zonegruppe som din gamle adresse.

Når Ungdomskortet udløber, skal du søge om at få et nyt, der er tilknyttet din nye adresse. Det gør du på selvbetjeningen på ungdomskort.dk (trin 1).

Har du brug for et nyt Ungdomskort i forbindelse med din flytning, kan du registrere din nye adresse i selvbetjeningen på ungdomskort.dk.

Hvad sker automatisk?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen henter automatisk din adresse fra CPR, når du søger om et nyt Ungdomskort.

Hvad skal jeg gøre?

Afmeld boligstøtten, hvis du fik boligstøtte på din gamle adresse og ikke skal søge om boligstøtte til din nye adresse. Du kan som udgangspunkt kun få boligstøtte, hvis du bor til leje og har eget køkken.

Du framelder boligstøtten på din gamle adresse i selvbetjeningen ”Stop boligstøtte”.

Tjek, om du kan få økonomisk tilskud

Når du bor til leje og har dit eget køkken, kan du måske få boligstøtte

Søger du senest 30 dage efter, du er flyttet ind, kan du få boligstøtte fra indflytningsdatoen.

Hvad skal jeg gøre?

 • Oplys din nye adresse til kommunen, før du søger om boligstøtte.
 • Brug boligstøtteberegneren til at tjekke, om du kan få boligstøtte. Det kræver ikke log-in.

Hvis du ikke får boligstøtte, der hvor du bor nu, skal du vælge "Søg boligstøtte".

Hvis du allerede får boligstøtte til din nuværende adresse og skal flytte til en lejebolig eller et kollegium, skal du give besked om ændringerne ved at vælge "Flyt boligstøtte til ny adresse". 

Flyttetilskud

Hvis du ikke selv kan dække dine flytteudgifter, kan du søge om økonomisk tilskud hos kommunen. Flyttetilskuddet kan fx være til transport af dine ejendele eller rejseudgifter.

Du skal selv søge om flyttetilskud. Find ansøgningsskema på din nye kommunes hjemmeside. 

Beboertilskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om lån til beboerindskud. Du kan søge om et lån, hvis du flytter i lejlighed eller enkeltværelse.

Du skal selv søge om beboerindskud. Læs mere på din nye kommunes hjemmeside.

Forsikringstjek

Dine forsikringer kan ændre sig, når du skifter boligtype og adresse. Tjek, om din forsikring passer til din nye boligsituation.

Børn

Få styr på skole og pasning

Hvad skal jeg gøre, når jeg har et barn i dagpleje, vuggestue eller børnehave?

Brug den digitale pladsanvisning til at søge om en plads, hvis dit barn skal starte i et nyt dagtilbud eller indmeldes første gang.

Du kan også søge om en plads i en anden kommune end den, du flytter til. Det kræver, at kommunen ikke har lukket ventelisten for børn fra andre kommuner.

Tjek kommunens hjemmeside. Kommunen fastsætter regler for ansøgningsfrister, ventelister og tilflyttere.

Nogle kommuner giver tilskud til at pasning af eget barn. Tjek kommunens hjemmeside.

Hvad sker automatisk?

Vuggestuer og børnehaver får automatisk besked om din nye adresse.

Mit barn skal flytte skole i forbindelse med flytningen

Find ud af hvilken skole dit barn hører til, ved at tjekke kommunens hjemmeside. Den folkeskole, dit barn vil blive tilbudt en plads på, kaldes også distriktsskole.

Du kan også søge om en plads på en anden folkeskole. Det kræver dog, at der er plads.

Skal dit barn indmeldes i en privatskole, skal du selv tage kontakt til skolen.

Mit barn skal starte i børnehaveklasse

Skal dit barn starte i børnehaveklasse i folkeskolen, skal du indskrive barnet via selvbetjeningen "Indskrivning til skolestart".

Brug for en huskeliste?

Hent guiden som huskeliste

Kryds gøremål af digitalt eller print den ud og hæng den på køleskabet.

Brug for en huskeliste?

Hent guiden som huskeliste

Kryds gøremål af digitalt eller print den ud og hæng den på køleskabet.

Brug for en huskeliste?

Hent guiden som huskeliste

Kryds gøremål af digitalt eller print den ud og hæng den på køleskabet.

Brug for en huskeliste?

Hent guiden som huskeliste

Kryds gøremål af digitalt eller print den ud og hæng den på køleskabet.

Før du kan hjælpe

Du skal have fuldmagt for at hjælpe

Du skal have en fuldmagt fra personen, du hjælper, hvis du skal handle på vegne af personen.

Der findes ikke én fuldmagt til det hele

En flytning består af mange handlinger, og der findes ikke én fuldmagt til det hele. Find ud af, hvilke opgaver, du skal hjælpe med, sammen med den person, du hjælper. Det kan eksempelvis være, at du skal hjælpe en med at flytte adresse eller søge boligstøtte. Bagefter kan I gå i gang med at finde de fuldmagter, I skal bruge.

Brug guiden til at få overblik over fuldmagter

Du vil løbende i guiden blive præsenteret for, hvilke fuldmagter du skal bruge i forskellige situationer. Guiden er som udgangspunkt lavet til dig, der skal hjælpe en, der har MitID.

Styr på fuldmagt

Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt er et dokument, der beviser at du må hjælpe en specifik person med nogle specifikke opgaver. En fuldmagt er ofte afgrænset til, at du kan hjælpe med én ting på en bestemt måde.

En fuldmagt kan give dig lov til at:

 • handle
 • læse
 • ringe

Det kunne eksempelvis være at søge om boligstøtte i en selvbetjening eller på en blanket, læse prøvesvar på sundhed.dk eller ringe til kundeservice hos Udbetaling Danmark.

Få fuldmagter i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen

Når du skal hjælpe en anden med at flytte, kan de fleste fuldmagter laves i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen på borger.dk.

I kan oprette fuldmagt på 3 måder:

 1. Den, du skal hjælpe, kan give dig fuldmagt i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen. Fuldmagten virker med det samme, når den, du hjælper, har underskrevet med MitID. Du får en besked i Digital Post.
 2. Du kan anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen. Den, du skal hjælpe, vil få en besked i Digital Post som vedkommende skal underskrive med MitID. Fuldmagten virker med det samme, når den, du skal hjælpe, har underskrevet med MitID.
 3. Du kan også anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen, hvis den du skal hjælpe, ikke har MitID. Vær opmærksom på, at det tager længere tid at få en fuldmagt, fordi der skal sendes et fysisk brev til den, du skal hjælpe.

Mundtlig fuldmagt

Hvis du skal ringe til banken, pensionsselskabet eller en myndighed på vegne af en anden, kan den, du skal hjælpe, ofte afgive en mundtlig fuldmagt.

Den, du skal hjælpe, kan afgive en mundtlig fuldmagt ved, at I sidder sammen ved telefonen. Vedkommende skal selv fortælle, at der gives fuldmagt til at du kan hjælpe.

Generelfuldmagt

En fuldmagt kan være begrænset til en eller flere opgaver, eller den kan være bredere. Det kaldes en generalfuldmagt. Det er ikke alle myndigheder, der godtager en generalfuldmagt. De fleste myndigheder kræver, at den, du hjælper, afgiver specifikke og begrænsede fuldmagter, som er udformet af myndigheden selv.

Vil du læse mere om fuldmagter i det offentlige?

Du kan ikke få en fuldmagt til en andens MitID

MitID er borgernes personlige digitale ID, og det betyder, at du ikke må bruge en andens MitID – heller ikke selvom det er din ægtefælles eller dine forældres MitID.

I stedet skal du bruge fuldmagter fra den, du hjælper. Fuldmagter er desuden med til at skabe tryghed. Det skyldes at det bliver gennemsigtigt for dig, andre og den, du hjælper, hvilke gøremål du hjælper med og hvilke oplysninger, du får adgang til.

Log på med dit eget MitID

Når du har fået fuldmagt, skal du logge på med dit eget MitID for kunne handle på vegne af den, du skal hjælpe.

Adresseskift, lægevalg og selve flytningen

Hvilken fuldmagt skal jeg bruge?

Vigtige datoer

Man kan skifte adresse 28 dage før flytningen, og senest 5 dage efter flytningen.

Overskrides fristen, kan man i nogle kommuner få en bøde.

Hvordan får jeg fuldmagt?

For at hjælpe en anden med at skifte adresse, skal du have en fuldmagt til "Selvbetjening til at foretage indenrigsflytning (via borger.dk)", som du kan finde i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen.

Hvis den, du hjælper, har MitID, kan I selv oprette fuldmagten, og den vil virke med det samme.

Det kan gøres på 3 måder:

 1. Den, du hjælper, kan give dig fuldmagt i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen. Fuldmagten virker med det samme, når den, du hjælper, har underskrevet med MitID. Du får en besked i Digital Post.
 2. Du kan anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen. Den, du skal hjælpe, vil få en besked i Digital Post som vedkommende skal underskrive med MitID. Fuldmagten virker med det samme, når den, du hjælper, har underskrevet med MitID.
 3. Du kan også anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen, hvis den du hjælper, ikke har MitID. Vær opmærksom på, at det tager længere tid at få en fuldmagt, fordi der skal sendes et fysisk brev til den, du skal hjælpe.

Hvordan bruger jeg fuldmagten?

 1. Gå ind i selvbetjeningsløsningen "Anmeld flytning til folkeregistret".
 2. Vælg den kommune, som den du hjælper, skal flytte til.
 3. Klik på videre.
 4. Log ind med dit eget MitID.
 5. Ved nogle kommuner, vil du nu kunne vælge, hvem du handler på vegne af. Ved andre kommuner skal du svare på nogle spørgsmål først, og så kan du vælge, hvem du handler på vegne af.
 6. Nu kan du ændre adresse og eventuelt skifte læge, for den du hjælper.

Den, du hjælper, kan altid beholde sin læge

Man kan altid beholde den læge, man har, uanset hvor langt væk man flytter.

Flytter man længere væk end 15 km fra den nuværende læge (5 km i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør Kommune) kan man vælge en ny læge, der har åbent for nye patienter.

Fuldmagt til lægeskift

Hvis du har fuldmagt til at skifte adresse for en anden person, vil du også kunne skifte læge for vedkommende.

Når fuldmagten er godkendt, skal du logge ind med dit eget MitID og give besked om den nye adresse i selvbetjeningen "Anmeld flytning til folkeregisteret". Her kan du også vælge en ny læge.

Det er gratis at vælge ny læge, hvis det gøres i forbindelse med flytning. 

Det sker automatisk:

 • PostNord får automatisk besked.
 • Det nye fysiske sundhedskort bliver sendt til din nye adresse.
 • Adressen bliver automatisk opdateret i sundhedskort-appen.

Du skal ofte give besked om den nye adresse til:

 • elselskab
 • arbejdsgiver
 • tandlæge
 • foreninger
 • steder, hvor den du hjælper, har abonnementer til.

For at hjælpe en anden person med at give besked om ny adresse til disse steder, skal du kontakte stederne enkeltvis for at få oplysninger om, hvordan det skal gøres.

Det skal du gøre:

 • Aflæs el, gas, vand og varme i den tidligere bolig.
 • Afmeld tv og internet på den gamle adresse.
 • Tilmeld tv og internet på den nye adresse i god tid, inden flytningen.
 • Kontakt forsikringen for at sikre, at den passer til den nye boligsituation.
 • Fjern navn fra den gamle postkasse.
 • Sæt navn på den nye postkasse. Skriv mindst efternavne, men også gerne fornavne. Det mindsker risikoen for fejl.

For at hjælpe en anden person med at give besked om ny adresse til disse steder, skal du kontakte stederne enkeltvis for at få oplysninger om, hvordan det skal gøres.

Økonomi

Hjælp en anden med økonomien

Hvornår skal forskudsopgørelsen rettes?

Ret i forskudsopgørelsen, hvis der er noget, der ændrer sig for den, du hjælper. Eksempelvis hvis personen får længere eller kortere til arbejde eller har købt eller solgt fast ejendom.

Hvordan logger jeg ind på vegne af en anden?

 1. Opret adgang (autorisation) til TastSelv.
 2. Log ind med dit eget MitID på TastSelv.
 3. Vælg "Log på med autorisation".
 4. Vælg forskudsopgørelse, og ret de relevante ændringer.

Inden du hjælper en anden med at søge om boligstøtte

Brug boligstøtteberegneren til at tjekke, om den, du hjælper, kan få boligstøtte. Det kræver ikke log-in. Hvis den, du hjælper, kan få boligstøtte, skal I søge senest 30 dage efter flytningen for at få boligstøtte fra indflytningsdatoen.

Hvordan får jeg fuldmagt?

Hvis du skal hjælpe en anden med at søge, give besked om ændringer eller stoppe boligstøtte, skal du bruge en fuldmagt.

For at hjælpe en anden med boligstøtte, skal du have en fuldmagt til "Selvbetjening i Din boligstøtte, Udbetaling Danmark (boligstoette.dk)", som du kan finde i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen.

Hvis den, du hjælper, har MitID, kan I selv oprette fuldmagten, og den vil virke med det samme.  

Det kan gøres på 3 måder:

 1. Den, du hjælper, kan give dig fuldmagt i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen. Fuldmagten virker med det samme, når den, du hjælper, har underskrevet med MitID. Du får en besked i Digital Post.
 2. Du kan anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen. Den, du skal hjælpe, vil få en besked i Digital Post som vedkommende skal underskrive med MitID. Fuldmagten virker med det samme, når den, du hjælper, har underskrevet med MitID.
 3. Du kan også anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen, hvis den du hjælper, ikke har MitID. Vær opmærksom på, at det tager længere tid at få en fuldmagt, fordi der skal sendes et fysisk brev til den, du skal hjælpe.

Hvordan bruger jeg fuldmagten til at hjælpe med at søge boligstøtte?

 1. Gå ind i selvbetjeningsløsningen "Søg boligstøtte".
 2. Klik på videre.
 3. Log ind med dit eget MitID.
 4. Vælg den, du skal søge boligstøtte for.
 5. Søg boligstøtte.

Familieydelser

Hvis der sker ændringer i den, du hjælpers, bolig- eller familiesituation, skal I give Udbetaling Danmark besked. Det kan fx være, hvis den, du hjælper, flytter sammen med en kæreste, bliver enlig forsørger eller ikke længere har hjemmeboende børn.

 1. Anmod om fuldmagt til "Selvbetjening til Familieydelser, Udbetaling Danmark (via borger.dk)" i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen.
 2. Log ind med dit eget MitID.
 3. Vælg den, du skal søge om ydelser på vegne af.
 4. Oplys om ændringer til familieydelser.

Hvis du skal ringe til Udbetaling Danmark på vegne af en anden, skal du oprette en sagsfuldmagt.

Økonomisk hjælp til flytning

Hvis den, du hjælper, ikke selv kan dække sine flytteudgifter, kan I søge om økonomisk hjælp til flytning hos kommunen. Som udgangspunkt skal der være søgt om økonomisk hjælp til flytning, før lejekontrakten underskrives. Find ansøgningsskema på den nye kommunes hjemmeside.

Der findes ikke en digital fuldmagt til ansøgning om økonomisk hjælp til flytning. Kontakt derfor den nye kommune, hvis du vil vide mere om flyttetilskud, og hvordan du hjælper andre med at søge.

Lån til beboerindskud

Hvis den, du hjælper, flytter til en almen bolig, kan I søge om lån til beboerindskud. Det gælder uanset, om det er en lejlighed eller et værelse.

Der findes ikke en digital fuldmagt til ansøgning om lån til beboertilskud. Kontakt derfor den nye kommune, hvis du vil vide mere om lån til beboertilskud, og hvordan du hjælper andre med at søge.

Giv besked om ændringer

Er den, du hjælper, folkepensionist, førtidspensionist eller seniorpensionist, skal Udbetaling Danmark have besked, hvis vedkommende går fra at være enlig til samlevende eller omvendt.

Som udgangspunkt er man enlig, når man bor alene. Man er samlevende, når man bor sammen med en anden person på fælles bopæl.

Hvordan hjælper jeg en anden?

Du skal have fuldmagt for at hjælpe en anden med at oplyse om ændringer til Udbetaling Danmark. Der findes ikke en specifik fuldmagt til det, men du kan i stedet få en fuldmagt til ’Din pension’. Den kan du bruge til at oplyse om ændringer.

 1. Anmod om Digital Fuldmagt til ”Selvbetjening i Din Pension (via borger.dk)” i Digital Fuldmagt-selvbetjeningsløsningen.
 2. Log ind med dit eget MitID.
 3. Vælg, den du skal søge om ydelser på vegne af.
 4. Oplys om ændringerne.

Hvis du skal ringe til Udbetaling Danmark på vegne af en anden, skal du oprette en sagsfuldmagt.

Andre guider til dig

Hvis I går fra hinanden

Få et overblik over det, du skal vide ved skilsmisse eller ophør af samliv. 

Når du bliver forælder

Få et overblik over, hvad der er vigtigt at vide, når du bliver mor, far, medmor eller partner. 

Planlæg din pension

Få hjælp til at forstå og planlægge din pension – og få et overblik over, hvad du bør overveje. 

Til toppen Top
Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med ATP, KL, og Skattestyrelsen.