Din boligstøtte for 2017

Din boligstøtte for 2017 er gjort op

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Udbetaling Danmark gør boligstøtten op for at sikre, at alle har fået det rigtige udbetalt. Udbetaling Danmark bruger indkomstoplysningerne fra årsopgørelsen fra Skattestyrelsen og ser på, om de er forskellige fra de oplysninger, der er brugt til at beregne boligstøtten med. Det står i loven, at boligstøtten hvert år skal gøres op for alle, der får boligstøtte.

På grund af tekniske årsager har det været nødvendigt at gøre det over to omgange. De første fik et brev om boligstøtten for 2017 i december 2018, mens resten får et brev i løbet af foråret 2019.

Hvis du skal betale penge tilbage for 2017, får du automatisk et indbetalingskort. Det kommer 4-8 uger efter brevet.

Du kan ikke betale, før du har fået indbetalingskortet.

Sådan foregår det:

  • Du får besked, hvis du skal betale penge tilbage
  • 4-8 uger senere får du et indbetalingskort
  • Betalingsfristen er på 5 uger

Skal jeg betale hele beløbet på én gang?

Nej, det behøver du ikke. Når du har fået indbetalingskortet, har du mulighed for at søge om en afdragsordning.

Du skal betale boligstøtte tilbage, hvis din indkomst har været højere end forventet. Det skyldes, at din boligstøtte er afhængig af din indkomst.

Har du boet sammen med andre, indgår deres indkomst også i opgørelsen af din boligstøtte.

Hvis din indkomst i enkelte måneder har svinget så meget, at du har fået mere end 200 kr. for meget eller for lidt, er boligstøtten blevet tilpasset måned for måned. Så har du i løbet af året fået breve, der har vist beregningen.

Har udsvingene været på mindre end 200 kr., bliver beløbene regnet med, når din boligstøtte for 2017 bliver gjort op.

Har du boet mere end ét sted

Din boligstøtte for 2017 bliver automatisk beregnet ud fra de forskellige adresser, du har boet på.

Hvis du er pensionist

Som pensionist består hele eller en del af din indkomst af pension. Læs mere om, hvordan din pension indgår i beregningen af din boligstøtte:

Hvis du har indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst

Har din indkomst fra selvstændig virksomhed eller din udenlandske indkomst været højere end forventet, bliver den del af din indkomst kun gjort op én gang om året. Disse typer indkomst bliver nemlig ikke reguleret i løbet af året, ligesom den månedlige indkomst bliver.

Derfor er disse to typer indkomst først med i den årlige opgørelse og måske med besked om at betale penge tilbage.

Din boligstøtte for 2017 er gjort op for at sikre, at du har fået det rigtige beløb udbetalt. Det skal ske en gang om året ifølge loven – og det skal du have besked om.

Beløb under 250 kr.

Vi udbetaler eller opkræver ikke beløb under 250 kr.

Hvis opgørelsen viser, at du fx har fået 240 kr. for meget, skal du altså ikke betale det tilbage. Omvendt får du heller ikke udbetalt beløb under 250 kr. Så hvis du fx har fået 230 kr. for lidt, vil du ikke få beløbet udbetalt.

Har du boet mere end ét sted

Din boligstøtte for 2017 bliver automatisk beregnet ud fra de forskellige adresser, du har boet på.

Hvis du er pensionist

Som pensionist består hele eller en del af din indkomst af pension. Læs mere om, hvordan din pension indgår i beregningen af din boligstøtte:

Hvis du har boligstøtte til gode for 2017, får du automatisk pengene på din NemKonto 3-4 uger efter, du har fået brevet.

Du kan læse mere om, hvor meget du skal have tilbage i brevet fra Udbetaling Danmark.

Har du boet mere end ét sted

Din boligstøtte for 2017 bliver automatisk beregnet ud fra de forskellige adresser, du har boet på.

Hvis du er pensionist

Som pensionist består hele eller en del af din indkomst af pension. Læs mere om, hvordan din pension indgår i beregningen af din boligstøtte.

Hvis du har fået brev fra Udbetaling Danmark om at betale penge tilbage for 2017, får øvrige voksne i boligen også et brev. Det sker, fordi den anden voksne er solidarisk hæfter. Det betyder, at I sammen er ansvarlige for at betale boligstøtte tilbage. I kan se det som en slags orientering til den anden voksne og naturligvis tjekke efter, at jeres indkomster er korrekte.

Lejer du et værelse ud, får lejeren ikke brev fra Udbetaling Danmark.

Kun boligstøttemodtager får et indbetalingskort

Det er dog kun dig som boligstøttemodtager, der skal betale boligstøtte tilbage, og du får et brev med et indbetalingskort 4-8 uger efter brevet om, at du skal betale penge tilbage.

Solidarisk hæfter skal ikke gøre noget - med mindre du ikke betaler beløbet. Så vil solidarisk hæfter få besked fra Udbetaling Danmark om at betale beløbet.  

Hvis det er dit barn, der har fået brevet

Er dit barn 18 år eller ældre, er han eller hun solidarisk hæfter og har derfor automatisk fået brev om tilbagebetaling af boligstøtte for 2017.

Solidarisk hæfter kan give besked, hvis indkomst ikke er korrekt

Hvis solidarisk hæfter ikke er enig i oplysningerne om jeres indkomster, har han eller hun mulighed for at give besked til Udbetaling Danmark. 

Du kan tjekke din indkomst for 2017 og give os besked, hvis du ikke er enig i de oplysninger, vi har brugt. Det skal du gøre senest 14 dage efter, at du har modtaget brevet. 

Du kan også give os besked via telefon, Digital Post eller pr. brev. Du skal fortælle, hvilke indkomster du er uenig i, og hvilke måneder, det drejer sig om. Husk at sende dokumentation for de korrekte indkomster.

Du vil få en ny afgørelse, når Udbetaling Danmark har vurderet dine kommentarer. Den har du mulighed for at klage over, hvis du stadig er uenig.

Hvis du vil klage

Læs mere om, hvordan du klager:

Her kan du læse forklaring på ord og begreber, der er med i brevet, som du har fået med den årlige opgørelse af boligstøtten for 2017.

Begreb Hvad betyder det?
 Genberegningsfratræk Genberegningsfratræk er et beløb, du har fået for meget i boligstøtte. Normalt trækker vi pengene fra din næste boligstøtte, hvis du en måned har fået for meget. Men hvis beløbet er højere end din boligstøtte, kan vi ikke trække det hele fra med det samme. Derfor indgår beløbet nu, når vi gør din boligstøtte op for 2017.
Indkomstandel

Indkomstandel er den indkomst, som boligstøtten bliver beregnet ud fra. Den er på 18 pct. af den del af indkomsten, der overstiger indkomstgrænsen. De 18 pct. er en fast procentsats.

Er du pensionist, så er satsen på 22,5 pct.

Huslejeandel

Huslejeandelen er 60 pct. af det endelige huslejegrundlag. Satsen er på 75 pct., hvis du er pensionist. Begge er faste procentsatser.

Din boligstøtte bliver som hovedregel beregnet ud fra din husleje- og indkomstandel. Det beløb, du får udbetalt om måneden er forskellen mellem din husleje- og din indkomstandel divideret med 12.

Boligudgift Boligudgift er den årlige husleje inkl. eventuelle tillæg og fratræk. Det er en mellemregning, vi laver for at beregne din boligstøtte. Det betyder, at det ikke er tal, du umiddelbart kan genkende.
Formuetillæg for 2017 Formuetillæg er et beløb vi beregner ud fra din formue. Hvis du er pensionist er formuetillægget på 10 pct. for formuen over 826.500 kr. og 20 pct. for beløb over 1.653.200 kr. Hvis du ikke er pensionist er det 10 pct. for formuen over 753.800 og 20 pct. for beløb over 1.507.800. Tillægget lægger til indkomsten for at kunne beregne din boligstøtte.
Areal, du kan få boligstøtte til

Du kan højest få boligstøtte til 65 m2 som enlig. For hver beboer udover dig, hæver vi grænsen med 20 m2. Hvis du eller en du bor sammen med er bevægelseshæmmet eller modtager døgnhjælp, kan du få boligstøtte til 75 m2.

Du kan ikke få boligstøtte for den del af boligen, du udlejer eller bruger til erhverv. Vi sætter derfor arealet ned. Vi finder reduktionen i m2 ved at dividere det antal værelser, som du lejer ud eller bruger til erhverv med det samlede antal værelser. Den brøkdel trækker vi fra det samlede areal.

Reduktion pga. max antal kvadratmeter Hvis din bolig er større end det areal, du kan få boligstøtte til, sætter vi arealet af din bolig ned i beregningen, da du kun kan få boligstøtte til en del af boligen.