Din boligstøtte for 2017

Din boligstøtte for 2017 er gjort op

Din boligstøtte for 2017 er gjort op

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her sidst på året gør vi boligstøtten for 2017 op, for at sikre, at alle har fået det rigtige udbetalt. I år vil nogle opleve, at deres boligstøtte bliver gjort op senere end forventet.

På grund af tekniske årsager har det været nødvendigt at opdele opgørelsen. Nogle vil derfor få et brev om opgørelsen mellem den 30. november og den 5. december 2018. Andre vil først få brev i marts 2019.

Så oplever du, at din nabo får en opgørelse, men du ikke selv får en, er der ikke nødvendigvis noget galt. Din boligstøtte er bare ikke blevet opgjort endnu. Vent og se, om du ikke modtager en nogle måneder senere.

Har du ikke fået brev om opgørelsen af din boligstøtte for 2017, når marts er ovre, må du gerne kontakte Udbetaling Danmark.

Har du fået et brev om, at du skal betale penge tilbage for 2017, får du automatisk et indbetalingskort. Det kommer dog først 4-8 uger efter brevet.

Du kan ikke betale før, du har fået indbetalingskortet.

Sådan foregår det:

  • Du får brev fra Udbetaling Danmark - Boligstøtte, hvis du skal betale penge tilbage - beløbet står i brevet 
  • 4-8 uger senere får du et nyt brev med et indbetalingskort, hvor beløbet står igen
  • Du kan ikke betale tidligere
  • På indbetalingskortet står også, hvornår beløbet skal være betalt
  • Betalingsfristen er på 5 uger
  • Du kan søge om en afdragsordning. 

Skal jeg betale hele beløbet på én gang?

Nej. Når du har fået indbetalingskortet, har du mulighed for at søge om en afdragsordning, hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang.

Her kan du læse mere og søge om en afdragsordning:

Du skal betale boligstøtte tilbage, hvis din indkomst har været højere end forventet. Det skyldes, at din boligstøtte er afhængig af din indkomst.

Har du boet sammen med andre, indgår deres indkomst også i opgørelsen af din boligstøtte.

Grafik om efterregulering af boligstøtte

Hvis din indkomst i enkelte måneder har svinget så meget, at du har fået mere end 200 kr. for meget eller for lidt, er boligstøtten blevet tilpasset måned for måned. Så har du i løbet af året fået breve, der har vist beregningen.

Har udsvingene været på mindre end 200 kr., bliver beløbene regnet med, når din boligstøtte for 2017 bliver gjort op.

Grafik der viser, hvordan at udsving i boligstøtte på mindre end 200 kr. bliver regnet med i opgørelsen for 2017

Har du boet mere end ét sted

Din boligstøtte for 2017 bliver automatisk beregnet ud fra de forskellige adresser, du har boet på.

Hvis du er pensionist

Som pensionist består hele eller en del af din indkomst af pension. Læs mere om, hvordan din pension indgår i beregningen af din boligstøtte:

Hvis du har indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst

Har din indkomst fra selvstændig virksomhed eller din udenlandske indkomst været højere end forventet, bliver den del af din indkomst kun gjort op én gang om året. Disse typer indkomst bliver nemlig ikke reguleret i løbet af året, ligesom den månedlige indkomst bliver.

Derfor er disse to typer indkomst først med i den årlige opgørelse og måske med besked om at betale penge tilbage.

Din boligstøtte for 2017 er gjort op for at sikre, at du har fået det rigtige beløb udbetalt. Det skal ske en gang om året ifølge loven – og det skal du have besked om.

Du skal ikke betale beløb under 250 kr. tilbage. Hvis opgørelsen viser, at du fx har fået 230 kr. for meget i boligstøtte, skal du altså ikke betale noget tilbage.

Omvendt får du heller ikke udbetalt beløb under 250 kr. Hvis opgørelsen viser, at du fx skulle have haft 240 kr. mere i boligstøtte i 2017, end du har fået, kan du ikke få beløbet udbetalt.

Boligstoette_efterregulering3 

Har du boet mere end ét sted

Din boligstøtte for 2017 bliver automatisk beregnet ud fra de forskellige adresser, du har boet på.

Hvis du er pensionist

Som pensionist består hele eller en del af din indkomst af pension. Læs mere om, hvordan din pension indgår i beregningen af din boligstøtte:

Hvis du har boligstøtte til gode for 2017, får du automatisk pengene på din NemKonto 3-4 uger efter, du har fået brevet med den årlige opgørelse. Dvs. i begyndelsen af januar 2019.

Du kan læse mere om, hvor meget du skal have tilbage i brevet fra Udbetaling Danmark.

Har du boet mere end ét sted

Din boligstøtte for 2017 bliver automatisk beregnet ud fra de forskellige adresser, du har boet på.

Hvis du er pensionist

Som pensionist består hele eller en del af din indkomst af pension. Læs mere om, hvordan din pension indgår i beregningen af din boligstøtte.

Hvis du har fået brev fra Udbetaling Danmark om at betale penge tilbage for 2017, får øvrige voksne i boligen også et brev, fx din ægtefælle eller en anden, der bor hos dig. 

Det sker, fordi den anden voksne er solidarisk hæfter. Det betyder, at I sammen hæfter for at betale for meget udbetalt boligstøtte tilbage.

I kan se det som en slags orientering til den anden voksne og naturligvis tjekke efter, at jeres indkomster er korrekte.

Lejer du et værelse ud, får lejeren ikke brev fra Udbetaling Danmark.

Kun boligstøttemodtager får et indbetalingskort

Det er dog kun dig som boligstøttemodtager, der skal betale boligstøtte tilbage, og du får et brev med et indbetalingskort 4-8 uger efter brevet om, at du skal betale penge tilbage.

Solidarisk hæfter skal ikke gøre noget - med mindre du ikke betaler beløbet. Så vil solidarisk hæfter få besked fra Udbetaling Danmark om at betale beløbet.  

Hvis det er dit barn, der har fået brevet

Er dit barn 18 år eller ældre, er han/hun solidarisk hæfter og har derfor automatisk fået brev om tilbagebetaling af boligstøtte for 2017.

Solidarisk hæfter kan give besked, hvis indkomst ikke er korrekt

Hvis solidarisk hæfter ikke er enig i oplysningerne om jeres indkomster, har han/hun mulighed for at give besked til Udbetaling Danmark. Ligesom du har som boligstøttemodtager.

Man logger ind her og klikker Besvar:

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage

Du kan kommentere på oplysningerne om din indkomst i 2017, hvis du er uenig. Det skal du gøre senest 14 dage efter, at du har modtaget brevet. 

Du kan også kommentere via telefon, Digital Post eller pr. brev. Oplys, hvilke indkomster du er uenig i, og hvilke måneder, det drejer sig om. Husk at sende dokumentation for de korrekte indkomster.

Du vil få en ny afgørelse, når Udbetaling Danmark har vurderet dine kommentarer. Den kan du klage over.

Hvis du vil klage

Læs mere om, hvordan du klager:

En gang om året skal Udbetaling Danmark gøre din boligstøtte op. Det sker for at sikre, at du har fået det rigtige i boligstøtte i løbet af året.

Det står i loven, at boligstøtten hvert år skal gøres op for alle, der får boligstøtte.

Her kan du læse forklaring på ord og begreber, der er med i brevet, som du har fået med den årlige opgørelse af boligstøtten for 2017.

Begreb Hvad betyder det?
Indkomstandel

Indkomstandel er den indkomst, som boligstøtten beregnes ud fra. Den beregnes som 18 pct. af den del af indkomsten, der overstiger indkomstgrænsen. De 18 pct. er en fast procentsats.

Er du pensionist, så er satsen på 22,5 pct.

Huslejeandel

Huslejeandelen er 60 pct. af det endelige huslejegrundlag. Satsen er på 75 pct., hvis du er pensionist. Begge er faste procentsatser.

Din boligstøtte beregnes som hovedregel ud fra din husleje- og indkomstandel. Det beløb, du får udbetalt om måneden er forskellen mellem din husleje- og din indkomstandel divideret med 12.

Boligudgift Boligudgift er den årlige husleje inkl. eventuelle tillæg og fratræk. Det er en mellemregning, vi laver for at beregne din boligstøtte. Det betyder, at det ikke er tal, du umiddelbart kan genkende.
Formuetillæg for 2017 Vi beregner et formuetillæg på formue over 826.500 kr. Tillægget beregner vi som 10 pct. af formuen over 826.500 kr. og 20 pct. for beløb over 1.653.200 kr. Tillægget lægger vi sammen med indkomsten for at kunne beregne din boligstøtte.
Areal, du kan få boligstøtte til

Du kan højest få boligstøtte til 65 m2 som enlig. For hver beboer udover dig, hæver vi grænsen med 20 m2. Hvis du eller en du bor sammen med er bevægelseshæmmet eller modtager døgnhjælp, kan du få boligstøtte til 75 m2 som enlig

Du kan ikke få boligstøtte for den del af boligen, du udlejer eller bruger til erhverv. Vi sætter derfor arealet ned. Vi finder reduktionen i m2 ved at dividere det antal værelser, som du lejer ud eller bruger til erhverv med det samlede antal værelser. Den brøkdel trækker vi fra det samlede areal.

Reduktion pga. max antal kvadratmeter Hvis din bolig er større end det areal, du kan få boligstøtte til, sætter vi arealet af din bolig ned i beregningen, da du kun kan få boligstøtte til en del af boligen.