Beregning af boligstøtte for førtidspensionister fra før 2003

Boligstøtten for 2016 til 2019 beregnes igen for førtidspensionister fra før 2003.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du fik boligstøtte i 2016, 2017, 2018 eller 2019, og du eller en anden i boligen fik førtidspension efter de gamle regler fra før 2003, kan du have fået for lidt boligstøtte i en periode. Det skyldes, at Udbetaling Danmark har beregnet din boligstøtte ud fra en lidt for høj indkomst.

Du er førtidspensionist fra før 2003, hvis kommunen har tilkendt eller påbegyndt din sag om førtidspension før den 1. januar 2003.

Udbetaling Danmark er først nu blevet opmærksom på, at vi har justeret førtidspensioner fra før 2003 med en forkert sats. Derfor kigger vi nu på alle sager tilbage fra 2016 for førtidspensionister fra før 2003.

Alle, der er berørt af fejlen, får brev herom i løbet af marts.

Udbetaling Danmark opjusterer ved hvert årsskifte den indkomst, der bruges i beregningen af boligstøtten. Det sker efter en lovbestemt procentsats, for at indkomsten kommer til at afspejle de indkomststigninger, man forventer i det nye år.

Hvis du eller en anden i boligen er førtidspensionist efter reglerne fra før 2003 og har modtaget boligstøtte i 2016, 2017, 2018 eller 2019, er din indkomst blevet opjusteret med en for høj procentsats. Derfor beregner Udbetaling Danmark din boligstøtte igen.

Du kan se procentsatserne i tabellen:

År Forkert sats Rigtig sats 
2016  1,4% 1,1%
2017 2%  1,6% 
2018  2% 1,25%
2019  2%  1,25% 


Se dine beregninger

Hvert år i november eller december har du fået et brev om din boligstøtte for det kommende år. I det brev kan du se den indkomst, som vi fremadrettet har brugt til at beregne din boligstøtte. Det er den indkomst, vi nu justerer efter den rigtige procentsats og beregner din boligstøtte ud fra igen.

Når Udbetaling Danmark har beregnet din boligstøtte for årene 2016, 2017, 2018 og 2019 igen med den rigtige indkomst, får du et brev, om du skal have udbetalt boligstøtte eller ej.

Selvom du er førtidspensionist efter de gamle regler fra før 2003, er det ikke sikkert, at du skal have mere i boligstøtte fra 2016, 2017, 2018 eller 2019.

Har du givet besked om din indkomst i perioden, kan din boligstøtte allerede være blevet rettet op.

Hvornår får jeg at vide, om jeg skal have mere udbetalt?

Du får et brev i marts med en ny beregning af de år, hvor din boligstøtte har været beregnet ud fra en for høj indkomst. I brevet står der, om du har fået det rigtige udbetalt eller skal have mere i boligstøtte for perioden, hvor din indkomst har været forkert opjusteret.

Hvornår får jeg pengene?

Hvis du skal have mere i boligstøtte, får du pengene udbetalt på din NemKonto. Tidspunktet står i brevet, som du modtager i marts.