Beregning af boligstøtte for det nye år

Få svar på de oftest stillede spørgsmål til beregningen af boligstøtte for 2020

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har fået en beregning af den boligstøtte, du kan forvente at få i 2020, så du kan tjekke, at Udbetaling Danmark har de rigtige informationer om dig.

Hvert år ved årsskiftet kommer der nye satser for boligstøtte. Derfor laver Udbetaling Danmark en beregning af, hvad du kan forvente at få i boligstøtte i det nye år.

Din indkomst justeres i beregningen efter forventede indkomststigninger i det nye år. Det sker efter en fast procentsats.

Udbetaling Danmark beregner den boligstøtte, du kan forvente at få i 2020. Din boligstøtte kan ændre sig af flere grunde.

De hyppigste grunde til, at boligstøtten ændrer sig i forbindelse med beregningen for 2020, er, at:

  • der kommer nye satser for boligstøtte, der træder i kraft den 1. januar 2020.
  • Udbetaling Danmark skal justere den indkomst, vi beregner din boligstøtte ud fra, så den afspejler indkomststigninger i det nye år.
  • huslejeændringer typisk træder i kraft den 1. januar.

Udbetaling Danmark må kun bruge oplysninger om din indkomst fra Skattestyrelsen bagudrettet til at tjekke, om du har fået det rigtige udbetalt i boligstøtte.

Den indkomst, din boligstøtte beregnes ud fra, skal du derfor selv sørge for at opdatere, hvis der er ændringer. Det gælder både lønindkomster og offentlige ydelser som fx pension og kontanthjælp.

Det vigtigt, at du tjekker indkomsten i brevet om din boligstøtte for 2020 og giver besked, hvis der er ændringer, så du fremover får det rigtige i boligstøtte.

Til at beregne din boligstøtte for 2020 bruger Udbetaling Danmark din samlede formue.

Din samlede formue består af to dele:

  • den, der er registreret hos Skattestyrelsen og derfor fremgår af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen for 2018.
  • den formue, der ikke er registreret. Eksempler på den type formue kan være kontanter eller værdien af en bil.

Formue der er registreret hos Skattestyrelsen

Udbetaling Danmark bruger den formue, der fremgår af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen fra 2018. Det er din seneste årsopgørelse.

Har du givet besked om ændringer i din registrerede formue, der gør, at din samlede formue er faldet med mere end 100.000 kr. siden 2018, bruger Udbetaling Danmark de tal, du selv har oplyst, i stedet.

Formue der ikke er registreret

Har du givet besked om formue, der ikke er registreret hos Skattestyrelsen, er det tal brugt i beregningen.

Hvis du har formue, der ikke fremgår af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen for 2018, eller er din formue blevet mindre, skal du selv give Udbetaling Danmark besked. 
Vi kan desværre ikke rette oplysningerne for dig.

Du kan rette oplysningerne om din formue på din personlige side ”Din boligstøtte”. 

OBS: Hvis du senere får et brev, hvor vi beder dig bekræfte din formue, er det vigtigt at du gør det, selvom du retter dine formueoplysninger nu.

Vær opmærksom på, at den husleje, der fremgår af beregningen af din boligstøtte for 2020 er blevet fratrukket a conto vand, varme, udgifter til vaskeri og lignende.

Du har givet besked om ændringer tidligere i 2019

Hvis du har givet besked om huslejeændringer i 2019, der ikke fremgår af brevet, skyldes det, at Udbetaling Danmark er ved at behandle din sag.

Du behøver derfor ikke gøre mere.

Du bor til leje privat

Hvis du bor til leje privat, får Udbetaling Danmark ikke automatisk besked om huslejestigninger.

Hvis tallene i brevet ikke stemmer overens med din husleje, kan du rette oplysningerne på din personlige side 'Din boligstøtte'. Husk dokumentation for din nye husleje, fx din lejekontrakt.

Når du har givet besked, beregner Udbetaling Danmark din boligstøtte igen. Du vil herefter modtage et brev med en ny beregning af, hvad du kan få i boligstøtte.

Ændringer i huslejen bruges i beregningen af din boligstøtte fremadrettet fra måneden efter, du har indsendt dokumentationen.

Du bor til leje i en almen bolig

Hvis din husleje ændrer sig i det nye år, og det ikke fremgår af brevet om din boligstøtte for 2020, skyldes det, at Udbetaling Danmark ikke har modtaget oplysningerne fra din udlejer endnu.

Når vi modtager ændringen, vil du få et brev om, hvad din nye husleje betyder for din boligstøtte.