Hvordan får jeg boligstøtte som et lån?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan søge om boligstøtte, når du bor i en andels- eller ejerbolig. Boligstøtten bliver udbetalt som et lån.

Bor du i ejerbolig?

Når du bor i en ejerbolig, bliver boligstøtten udbetalt som et lån.

Du skal derfor skrive under på en gældserklæring for at få boligstøtte. Det betyder, at du hæfter personligt for gælden og har pligt til at betale lånet tilbage. Hvis det ikke er dig, der ejer boligen, skal du også få ejeren til at skrive under på erklæringen. Fx hvis det er din ægtefælle eller samlever, der er ejer, men dig der er pensionist.

Som sikkerhed for lånet skal du også have tinglyst et skadesløsbrev eller ejerpantebrev i boligen. Du kan kun få boligstøtte som lån, hvis du eller en anden i boligen ikke samtidig har et lån til at betale ejendomsskatter til samme bolig.

Bor du i  andelsbolig?

Hvis du bor i en andelsbolig, bliver boligstøtten udbetalt som et lån.

Du skal derfor skrive under på en gældserklæring for at få boligstøtte. Det betyder, at du hæfter personligt for gælden og har pligt til at betale lånet tilbage.

Hvis det ikke er dig, der ejer boligen, skal du også få ejeren af andelen til at skrive under på erklæringen. Fx hvis det er din ægtefælle eller samlever, der er ejer, men dig der er pensionist.

Hvis du bor i en andels- eller ejerbolig og får boligstøtte, skal du betale boligstøttelånet tilbage med renter, hvis du fx sælger din bolig eller flytter.

Når du flytter fra boligen, stopper du med at få boligstøtte. Udbetaling Danmark regner ud, hvor meget du skylder og sender dig en regning, du skal betale. Du skal huske at fortælle din kommune og Udbetaling Danmark, at du flytter.

Hvis du bor i andelsbolig, og du flytter direkte til en ny andels- eller ejerbolig, kan du flytte gælden over til din nye bolig og vente med at betale gælden tilbage.

Bor du i ejerbolig og flytter direkte i en ny andels- eller ejerbolig, kan du også flytte gælden over til din nye bolig. Du skal dog betale 15 % af gælden og renter tilbage til Udbetaling Danmark.

Du kan måske også få boligstøtte som lån til din nye andels- eller ejerbolig. Vil du det, skal du søge igen.

Hvis man ikke flytter fra sin bolig, men bliver boende, til man dør, bliver gælden afregnet i boet. Det betyder, at Udbetaling Danmark melder et krav til bobestyreren, som svarer til det beløb, man har fået i boligstøtte og renter af lånet.

En efterlevende ægtefælle eller et andet husstandsmedlem kan i nogle situationer overtage gælden og blive boende i boligen ved at skrive under på en gældsovertagelseserklæring. Kontakt Udbetaling Danmark for at høre mere.