Boligstøtte takster

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Størrelsen på dine dagpenge afhænger blandt andet af din indkomst, og hvor meget du har arbejdet, før du overgik til dagpenge.

Du kan finde satser for dagpenge og læse mere om reglerne for arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge på www.borger.dk.

Størrelsen på din kontanthjælp afhænger blandt andet af din alder, civilstand, og om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Du kan finde satser for kontanthjælp og læse mere om reglerne for kontanthjælp på www.borger.dk.

Det er forskelligt, hvor meget du får i SU. Det afhænger blandt andet af, om du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Du kan se alle satser for SU på www.su.dk.

Folkepension

Størrelsen på din folkepension afhænger af dine og din evt. ægtefælle eller samlevers indkomster.
Du kan finde satser for folkepension og læse mere om reglerne for beregning af folkepension på www.borger.dk/folkepension.

Førtidspension

Størrelsen på din førtidspension afhænger af dine og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster.
Du kan finde satser for førtidspension og læse mere om reglerne for beregning af førtidspension på www.borger.dk/førtidspension.

Størrelsen på din efterløn afhænger blandt andet af, hvornår du går på efterløn, dine pensionsforhold, om du arbejder, og hvor meget du arbejder. Din a-kasse kan fortælle dig mere om efterlønnens størrelse.
Du kan finde satser for efterløn og læse mere om reglerne for efterløn på www.borger.dk.