Boligstøtten i det nye år

Få svar på de oftest stillede spørgsmål til beregningen af boligstøtte for 2021

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ved nytår sker der altid tre ting, der har betydning for boligstøtten:

  • der kommer nye satser for boligstøtte.
  • indkomster opjusteres i boligstøtteberegningen efter satser fra Beskæftigelsesministeriet.
  • Udbetaling Danmark opdaterer oplysninger om formuen i beregningen af boligstøtten.

Derfor laver Udbetaling Danmark en beregning af, hvad du kan forvente at få i boligstøtte i det nye år.

Hvis du er enig i, at du i 2021 kommer til at have den indkomst og formue, der står i brevet, skal du ikke gøre noget.

Det skal du gøre, hvis du er uenig

Hvis tallene i brevet ikke stemmer overens med det, du forventer at have i indkomst og formue i 2021, skal du give os besked:

Udbetaling Danmark beregner din boligstøtte ud fra den indkomst, du selv har oplyst, men i beregningen for det nye år, har Udbetaling Danmark opjusteret indkomsten.

Justeringen af din indkomst er sket efter en lovbestemt procentsats, der afspejler forventede indkomststigninger. Derfor kan indkomsten i brevet være højere, end den du får udbetalt. Procentsatsen afhænger af, om du får førtidspension, folkepension eller andet.

Hvis du ikke forventer at indkomsten for det nye år bliver som den i brevet, skal du give Udbetaling Danmark besked:

Eksempel på opjustering af indkomst

Se, hvordan indkomsten opjusteres for en lønmodtager, der har oplyst en indkomst på 16.000 kr. før skat om måneden. For lønmodtagere er satsen for opjustering 4,0% (2021).

16.000 kr. / 100 x 4,0 = 640 kr.

16.000 kr. + 640 kr. = 16.640 kr.

Udbetaling Danmark må kun bruge oplysninger om din indkomst, som du selv har givet os, til at beregne den boligstøtte, du får udbetalt den første hverdag i måneden.

Du skal derfor selv sørge for at opdatere indkomsten, hvis der er ændringer. Det gælder både lønindkomster og offentlige ydelser som fx pension og kontanthjælp.

Det vigtigt, at du tjekker indkomsten i brevet om din boligstøtte for 2021 og giver besked, hvis der er ændringer, så du fremover får det rigtige i boligstøtte.

Til at beregne din boligstøtte for 2021 bruger Udbetaling Danmark din samlede formue. Din samlede formue består af to dele:

  • den, der er registreret hos Skattestyrelsen. Den henter Udbetaling Danmark fra din seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen.
  • den formue, der ikke er registreret. Den har du selv givet Udbetaling Danmark besked om. Eksempler på den type formue kan være kontanter eller værdien af en bil. 

Formue der er registreret hos Skattestyrelsen

Udbetaling Danmark bruger den formue, der fremgår af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen fra 2019. Det er din seneste årsopgørelse.

Har du givet besked om ændringer i din registrerede formue, der gør, at din samlede formue er faldet med mere end 100.000 kr. siden 2019, bruger Udbetaling Danmark de tal, du selv har oplyst, i stedet.

Formue der ikke er registreret

Har du givet besked om formue, der ikke er registreret hos Skattestyrelsen, er det tal brugt i beregningen.

Hvis du har formue, der ikke fremgår af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen for 2019, eller er din formue blevet mindre, skal du selv give Udbetaling Danmark besked. 

Du kan rette oplysningerne om din formue på din personlige side 'Din boligstøtte'. 

OBS: Hvis du senere får et brev, hvor vi beder dig bekræfte din formue, er det vigtigt at du gør det, selvom du retter dine formueoplysninger nu.

Vær opmærksom på, at den husleje, der fremgår af beregningen af din boligstøtte for 2021 er blevet fratrukket a conto vand, varme, udgifter til vaskeri og lignende.

Du har givet besked om ændringer tidligere i 2020

Hvis du har givet besked om huslejeændringer i 2020, der ikke fremgår af brevet, skyldes det, at Udbetaling Danmark er ved at behandle din sag.

Du behøver derfor ikke gøre mere.

Du bor til leje privat

Hvis du bor til leje privat, får Udbetaling Danmark ikke automatisk besked om huslejestigninger.

Hvis tallene i brevet ikke stemmer overens med din husleje, kan du rette oplysningerne på din personlige side 'Din boligstøtte'. Husk dokumentation for din nye husleje, fx din lejekontrakt.

Når du har givet besked, beregner Udbetaling Danmark din boligstøtte igen. Du vil herefter modtage et brev med en ny beregning af, hvad du kan få i boligstøtte.

Ændringer i huslejen bruges i beregningen af din boligstøtte fremadrettet fra måneden efter, du har indsendt dokumentationen.

Du bor til leje i en almen bolig

Hvis din husleje ændrer sig i det nye år, og det ikke fremgår af brevet om din boligstøtte for 2021, skyldes det, at Udbetaling Danmark ikke har modtaget oplysningerne fra din udlejer endnu.

Når vi modtager ændringen, vil du få et brev om, hvad din nye husleje betyder for din boligstøtte.

Udbetaling Danmark beregner den boligstøtte, du kan forvente at få i 2021. Din boligstøtte kan ændre sig af flere grunde. 

Oftest skyldes ændringer i boligstøtten for det nye år, at:

  • der kommer nye satser for boligstøtte, der træder i kraft den 1. januar 2021.
  • indkomsten opjusteres i beregningen af boligstøtten, så den afspejler indkomststigninger i det nye år.
  • formuen opdateres i beregningen af boligstøtten.
  • huslejeændringer typisk træder i kraft den 1. januar.