Boligstøtte - Hvis du får kontanthjælp

Kontanthjælpsloftet kan have betydning for din boligstøtte og særlige støtte

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Jeg har søgt kontanthjælp og får boligstøtte. Bliver jeg berørt af kontanthjælpsloftet?

Ja. Hvis du har ret til kontanthjælp, vil du få et brev fra din kommune om, hvad dit kontanthjælpsloft er.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne og beregner, om og hvor meget din boligstøtte og evt. særlig støtte skal sættes ned.

Ved du allerede, hvad dit kontanthjælpsloft er, kan du lave en vejledende beregning på, om hvor meget du får udbetalt i boligstøtte og evt. særlig støtte:

Jeg bor sammen med en, der får boligstøtte

Bor du sammen med en, der får boligstøtte, kan dit kontanthjælpsloft betyde, at hans/hendes boligstøtte bliver sat ned. Når Udbetaling Danmark beregner, hvor meget du samlet får i støtte, bliver en del af boligstøtten betegnet som din boligstøtte.

Det skyldes, at boligstøtten bliver delt mellem antallet af voksne i boligen. Hvis din samlede støtte inklusiv din del af boligstøtten er højere end dit kontanthjælpsloft, vil personen, du bor sammen med, får udbetalt mindre i boligstøtte.

Boligstøtten bliver delt mellem antallet af voksne, der bor i boligen. Bor I fx to voksne i boligen, og får personen du bor sammen med 2000 kr. i boligstøtte, indgår der 1000 kr. i beregningen af din samlede støtte. Hvis I bor tre i boligen, indgår der 666 kr. i beregningen.

Kan jeg undgå kontanthjælpsloftet?

Du kan som udgangspunkt ikke undgå kontanthjælpsloftet. Men der er situationer, hvor din boligstøtte og din særlige støtte ikke bliver sat ned på grund af kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du, eller en person du bor sammen med:

 • får boligstøtte efter regler om stærkt bevægelseshæmmede
 • får boligstøtte efter regler om tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA
 • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse
 • er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Det kan være, at du får mindre i boligstøtte og evt. særlig støtte, hvis du får:

 • kontanthjælp
 • uddannelseshjælp
 • integrationsydelse.

Årsagen er, at der siden oktober 2016 har været en grænse for, hvor meget du samlet kan få i kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, boligstøtte og særlig støtte. Det kaldes kontanthjælpsloftet.

Du kan se en kort film, der forklarer, hvad kontanthjælpsloftet er, og hvad det betyder for dig:

Kontanthjælpsloftet forklares i denne korte film (nyt vindue)

Bliver din boligstøtte udbetalt til dit boligselskab?

Hvis Udbetaling Danmark normalt udbetaler din boligstøtte til dit boligselskab, bliver din huslejeopkrævning højere, hvis du bliver sat ned i boligstøtte.

Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

Der er situationer, hvor din boligstøtte og din særlige støtte ikke bliver sat ned på grund af kontanthjælpsloftet.
Det gælder, hvis du, eller en person du bor sammen med:

 • får boligstøtte efter regler om stærkt bevægelseshæmmede
 • får boligstøtte efter regler om tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA
 • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse
 • er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Hvis du bor sammen med en, der får kontanthjælp, tæller en del af din boligstøtte med i den samlede støtte, han/hun modtager.

Når Udbetaling Danmark beregner, hvor meget den person, der får kontanthjælp, skal sættes ned, bliver en del af din boligstøtte betegnet som han/hendes boligstøtte.

Det skyldes, at boligstøtten bliver fordelt ligeligt på alle voksne i boligen. Derfor tæller en del af din boligstøtte med i den samlede støtte, din samlever modtager.

Bor I fx to voksne i boligen, og får du 2000 kr. i boligstøtte, indgår der 1000 kr. i beregningen af, om og hvor meget den person, du bor sammen med, skal sættes ned i støtte.

Hvis I bor tre i boligen, indgår der 666kr. i beregningen. Boligstøtten bliver altså delt mellem antallet af voksne, der bor i boligen.

Du får udbetalt særlig støtte den sidste hverdag i måneden.

Du kan dog opleve først at få din særlige støtte udbetalt senere. Årsagen til, at du kan få udbetalt din særlige støtte senere, kan være, at kommunen først skal færdigbehandle din sag om særlig støtte.

Det kan fx være fordi, din kommune endnu ikke har modtaget en lønseddel fra dig for den pågældende måned. 

Hvis du arbejder og får supplerende kontanthjælp, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og evt. særlig støtte. Du får dog først udbetalt mere i støtte, 2 måneder efter du har arbejdet.

Arbejder du fx i april, får du udbetalt en større del af din boligstøtte i juni pga. din løn for april. Pengene kommer altså 2 måneder forskudt.

Det gør de, fordi Udbetaling Danmark først på det tidspunkt har oplysningerne fra din kommune om, hvad du har tjent, og hvad du har fået i supplerende kontanthjælp.

Du skal ikke selv gøre noget, da Udbetaling Danmark automatisk får oplysningerne. Du får et brev om, hvad du fremover får udbetalt af din samlede støtte.

Her kan du se et eksempel, hvor Peter arbejder i april:

Hvis du fx bliver skilt, flytter eller begynder at arbejde, og du får kontanthjælp, kan det have betydning for kontanthjælpsloftet over din samlede støtte og altså for, hvad du får udbetalt.

Ændrer din situation sig, beregner din kommune, hvad du maksimalt kan få udbetalt. Bagefter beregner Udbetaling Danmark automatisk din boligstøtte og evt. særlig støtte igen. Derfor får du breve fra både din kommune og Udbetaling Danmark, hver gang din situation ændrer sig.

Se hele illustrationen af, hvilke ændringer der har betydning for, hvor meget du får udbetalt:

Du kan også lave en vejledende beregning af, hvad hvor meget du får udbetalt i boligstøtte og evt. særlig støtte:

Du skal kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål til: 

 • din kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp
 • din særlige støtte
 • kontanthjælpsloftet over din samlede støtte.
Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 7012 2060, hvis du har spørgsmål til:
 • hvor meget du bliver sat ned i boligstøtte eller særlig støtte
 • hvordan din boligstøtte er beregnet.