Når du får boligstøtte

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, når du får boligstøtte

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan påvirke din boligstøtte.

Ændringer kan fx være:

 • Hvis din husleje stiger eller falder
 • Hvis din formue ændrer sig
 • Hvis din indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst ændrer sig
 • Hvis du flytter
 • Hvis du lejer et værelse ud
 • Hvis der flytter en person ind eller ud af boligen
 • Hvis en person i boligen dør
 • Hvis du overtager din bolig som andels- eller ejerbolig
 • Hvis du opholder dig mere end 6 måneder inden for et år et andet sted, fx i udlandet, i anden bolig eller fængsel. Din ret til boligstøtte stopper fra den dag, hvor dit ophold udenfor boligen starter. 

Du kan give Udbetaling Danmark besked om ændringer her:

Har du fået udbetalt indefrosne feriepenge?

Hvis du eller andre i din husstand får udbetalt indefrosne feriepenge pga. corona-situationen, skal beløbet ikke indgå i beregningen af din boligstøtte.

Læs her, hvad du skal give besked om:

Husk, at du skal bruge en fuldmagt, hvis du kontakter Udbetaling Danmark på vegne af andre. Det gælder også, selvom I er gift eller bor sammen, hvis du ikke står på boligstøtteansøgningen. Du kan læse mere om fuldmagter under 'Vil du vide mere' på denne side.

Boligstøtte og formue

Du kan godt få boligstøtte, selvom du har en formue. Der er ikke en øvre grænse for, hvor stor en formue du må have. Men er en grænse for, hvor stor formuen må være, før boligstøtten bliver sat ned.

Når du bliver pensionist

Nærmer du dig folkepensionsalderen, så får Udbetaling Danmark - Boligstøtte automatisk besked, når du bliver pensionist. Du skal ikke give besked.

Du får brev med en ny beregning af din boligstøtte.

Ved dødsfald

Hvis din ægtefælle dør, og samtidig er den person, der modtager boligstøtte til jeres fælles bolig, så skal du være opmærksom på, at boligstøtten stopper. Vil du fortsætte med at modtage boligstøtte, skal du derfor søge boligstøtte.

Du kan altid søge om boligstøtte, men hvis du ønsker boligstøtte hurtigst muligt og fra den førstkommende måned efter din ægtefælles død, så skal du søge om boligstøtte senest 14 dage efter dødsfaldet.  

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Din boligstøtte afhænger af din indkomst. Hver måned ser Udbetaling Danmark på, om du har fået den boligstøtte, du har haft ret til ud fra dine indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen.

Hvis der er sket ændringer i din indkomst, laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din boligstøtte for den konkrete måned.

Betyder ændringen i indkomsten, at du tidligere har fået for meget eller for lidt i boligstøtte, bliver beløbet automatisk trukket fra eller lagt til din boligstøtte for den efterfølgende måned.

Din boligstøtte bliver stadig gjort op en gang om året

Der er en minimumsgrænse, der betyder, at din boligstøtte kun bliver reguleret hver måned, hvis din indkomst stiger eller falder med mere end 800 kr.

Derfor bliver der stadig lavet en beregning af din boligstøtte en gang om året, hvor Udbetaling Danmark sender dig et brev med en opgørelse af din boligstøtte for hele året.

Hvis du stopper på dit arbejde, kan det påvirke din boligstøtte

Hvis du siger op eller bliver fyret fra dit arbejde, skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver overfører dine feriepenge til FerieKonto. Det betyder også, at dine feriepenge bliver indberettet til Skattestyrelsen og tæller med som indkomst, når du stopper dit arbejde – selvom du ikke har fået udbetalt pengene endnu.

Du skal derfor være opmærksom på, at du efterfølgende kan få udbetalt mindre i boligstøtte, fordi din indkomst automatisk er højere i den måned, hvor dine feriepenge er blevet indberettet.

Når du på et senere tidspunkt får udbetalt dine feriepenge, skal du være opmærksom på, at pengene ikke tæller med som indkomst.

Hvis du flytter til en anden bolig, flytter din boligstøtte ikke automatisk med. Du skal derfor fortælle os, at du flytter, så du ikke risikerer at få for meget udbetalt, som du skal betale tilbage. Det er ikke nok, at du har meldt flytning til folkeregisteret.

Vil du flytte boligstøtten til din nye lejebolig?

Hvis du får boligstøtte i dag og ønsker at få boligstøtte til en ny lejebolig, du flytter til, skal du logge ind på 'Din boligstøtte' og vælge 'Flyt boligstøtte til nye adresse'.

Når du er logget ind, kan du på samme tid stoppe boligstøtten til din gamle adresse og søge til din nye lejebolig.

Din boligstøtte stopper fra den dag, du flytter. Det gælder også, hvis du betaler husleje i en periode, efter du er flyttet - fx mens boligen bliver sat i stand. Du kan heller ikke få boligstøtte til to boliger, selvom du betaler husleje to steder en overgang.

Har du husket at melde flytningen til folkeregisteret?

Har du husket det hele, når du flytter i Danmark?

Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger af, hvem der bor i boligen. Det har derfor betydning for din boligstøtte, når nogen flytter ind eller ud. Husk derfor at give besked, så du ikke risikerer at få for meget udbetalt, som du skal betale tilbage.

Forskellen på logerende og beboer

En logerende er en person, der lejer en del af din bolig, fx et værelse. Man kan ikke være logerende, hvis man bor hos sin kæreste, sin ægtefælle eller sine forældre. Det er heller ikke muligt at være logerende, hvis boligen ikke er indrettet til, at der kan bo en logerende.

Lejer du et værelse ud?

Du kan godt leje et værelse ud og stadig få boligstøtte. Du skal give besked til Udbetaling Danmark, at du lejer et værelse ud. Når du lejer et værelse ud, vil værelset blive trukket ud af boligstøtteberegningen. Derudover vil den husleje, du får fra den du udlejer til, blive trukket fra den samlede husleje. Vær derfor forberedt på, at det påvirker din boligstøtte, når du lejer et værelse ud.

Hvis du har fået for meget i boligstøtte i en periode, kan du risikere, at du skal betale boligstøtte tilbage. Det kan fx ske, hvis din situation ændrer sig, og du ikke har givet Udbetaling Danmark besked.

Typiske grunde kan være:

 • hvis din husleje er blevet mindre
 • hvis du er flyttet sammen med én
 • hvis et barn er flyttet.

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage, får du en opkrævning fra Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om, hvad der sker, hvis du får en opkrævning:

Du kan opleve ikke at få udbetalt boligstøtte for en måned, selvom du har fået besked om, at du skulle have det.

Forklaringen er som regel, at du i en tidligere måned har fået udbetalt et for stort beløb, som så bliver trukket fra din boligstøtte to måneder efter.

Hvis du har et hjemmeboende barn under 18 år, tæller barnets indkomst ikke længere med i beregningen af din boligstøtte fra 1. januar 2019.

Vær opmærksom på, at børns indkomst tæller med i boligstøtten før 2019. Når vi gør din boligstøtte op for 2017 og 2018, er det de gamle regler, der gælder. Her tæller børns indkomst med.

Regler for børns indkomst før 2019

Hvis du havde et hjemmeboende barn under 18 år, der tjente mere end 1.883 kr. om måneden i 2018, kan det have betydning for den boligstøtte, du fik udbetalt i 2018. 
I 2017 var beløbet 1.842 kr. om måneden.

Børns indkomst var en del af boligens samlede indkomst, som boligstøtten blev beregnet ud fra.

Fik du forhøjet børnebidrag fra barnets anden forælder, så blev det beløb regnet med som barnets indkomst, og beløbet blev fordelt hen over året. Hvis du ikke allerede har oplyst os om børnebidraget, bliver det registreret hos os én gang årligt, når vi gør din boligstøtte op.

Barn over 18 år

Har du et barn over 18 år, som bor hjemme, tæller de penge, som han eller hun tjener, med i den samlede indkomst for boligen. Den unge skal desuden også skrive under som solidarisk hæfter. Det betyder, at I sammen er ansvarlige for at betale penge tilbage, hvis du har fået for meget udbetalt i boligstøtte.

Har du et barn, der bor hjemme, har det betydning for din boligstøtte, når barnet bliver 18 år.

Din boligstøtte bliver ændret

Når barnet bliver 18 år, bliver din boligstøtte efterfølgende beregnet ud fra, at der er en voksen mere i husstanden.

Det får du automatisk brev om.

Det er i øvrigt en god idé hurtigst muligt at give Udbetaling Danmark besked, hvis hans/hendes indkomst ændrer sig ved de 18 år, fx begynder at få SU. 

Den 18-årige skal skrive under

Dit barn skal desuden skrive under som solidarisk hæfter, for at du fortsat kan få boligstøtte.

Det betyder, at I sammen er ansvarlige for at betale boligstøtte tilbage, hvis du får udbetalt for meget, mens I bor i boligen.

Den 18-årige får automatisk et brev fra Udbetaling Danmark i forbindelse med sin 18-års fødselsdag. Hjælp derfor gerne til, at dit barn får åbnet sin indbakke i Digital Post og husker at skrive under.

Tidsfrist på tre måneder

Dit barn har fra sin 18-års fødselsdag tre måneder til at skrive under.

Får han/hun ikke underskrevet inden tidsfristen, stopper din boligstøtte.

Sådan foregår det:

 • Kort tid før dit hjemmeboende barn fylder 18 år, får du et brev med besked om, hvad din boligstøtte bliver ændret til fra næste måned.
 • Udbetaling Danmark har beregnet din boligstøtte ud fra, at der fra næste måned er en voksen mere i boligen.
 • Dit barn får lige efter sin fødselsdag brev fra Udbetaling Danmark med besked om at skulle underskrive som solidarisk hæfter.
 • Den 18-årige skal følge vejledningen i brevet; indtaste oplysninger om eventuel indkomst samt underskrive med NemID/MitID på sin personlige side ”Din boligstøtte” på borger.dk.
 • Dit barn har en frist på tre måneder til at skrive under. Modtager dit barn først brevet tre måneder efter sin 18-års fødselsdag, er fristen minimum 14 dage.

1.
Log ind på Din boligstøtte på din smartphone.

2.
iPhone: Tryk på firkanten med pilen nederst i menulinjen.
Android: Tryk på prikkerne øverst i højre hjørne.

Første trin til at gemme 'Din boligstøtte' på din smartphone

3.
iPhone: Tryk på ”Føj til hjemmeskærm” nederst.
Android: Tryk på ”Føj til startskærm” i menuen.

Andet trin til at gemme 'Din boligstøtte' på din smartphone 

4.
iPhone: Tryk på ”Tilføj” øverst til højre. 
Android: Tryk på "Tilføj" midt på skærmen.

Tredje trin til at gemme 'Din boligstøtte' på din smartphone  

5.
”Din boligstøtte” ligger nu som en genvej på din smartphone.

Fjerde trin til at gemme 'Din boligstøtte' på din smartphone 

Næste gang du trykker på "Din boligstøtte" på din smartphone, skal du blot logge ind med dit NemID.

Du kan dog kun bruge et nøglekort, hvis du har en iPhone. NemID app'en duer ikke her endnu. Har du en Android, kan du godt bruge NemID app'en.

På din personlige side kan du:

 • se, hvad du får udbetalt næste gang,
 • se breve fra Udbetaling Danmark,
 • stoppe boligstøtten og søge til ny adresse,
 • give besked om ændringer i indkomst mv.

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Hvad er forskellen på boligstøtte, boligsikring og boligydelse?

Boligstøtte, boligsikring og boligydelse er tre begreber, der dækker over den samme ydelse. Det har altså ingen betydning for dig, hvilken betegnelse der bruges.

Særlige regler

Her kan du læse om særlige regler for boligstøtte, hvis du:

Hvordan påvirker min formue boligstøtten?

Din formue kan måske påvirke, hvor meget du kan få i boligstøtte. Hvis din formue overstiger et bestemt beløb, lægges et formuetillæg oven i din årlige indkomst. Du kan læse mere om, hvad et formuetillæg er, og hvordan man udregner det her:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage. 

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din boligstøtte, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning