Når du får boligstøtte

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, når du får boligstøtte

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, når du får boligstøtte

Videre

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan påvirke din boligstøtte.

Ændringer kan fx være:

 • Hvis din husleje stiger eller falder
 • Hvis din formue ændrer sig
 • Hvis din indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst ændrer sig
 • Hvis du lejer et værelse ud
 • Hvis du flytter
 • Hvis der flytter en person ind eller ud af boligen
 • Hvis en person i boligen dør
 • Hvis du overtager din bolig som andels- eller ejerbolig
 • Hvis du opholder dig mere end 6 måneder inden for et år et andet sted, fx i udlandet, i anden bolig eller fængsel. Din ret til boligstøtte stopper fra den dag, hvor dit ophold udenfor boligen starter. 

Du kan give Udbetaling Danmark besked om ændringer her:

Husk, at du skal bruge en fuldmagt, hvis du kontakter Udbetaling Danmark på vegne af andre. Det gælder også, selvom I er gift eller bor sammen, hvis du ikke står på boligstøtteansøgningen. Du kan læse mere om fuldmagter under 'Vil du vide mere' på denne side.

Når du bliver pensionist

Nærmer du dig folkepensionsalderen, så får Udbetaling Danmark - Boligstøtte automatisk besked, når du bliver pensionist. Du skal ikke give besked.

Du får brev med en ny beregning af din boligstøtte.

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Din boligstøtte afhænger af din indkomst. Hver måned ser Udbetaling Danmark på, om du har fået den boligstøtte, du har haft ret til ud fra dine indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen.

Hvis der er sket ændringer i din indkomst, laver Udbetaling Danmark en ny beregning af din boligstøtte for den konkrete måned.

Betyder ændringen i indkomsten, at du tidligere har fået for meget eller for lidt i boligstøtte, bliver beløbet automatisk trukket fra eller lagt til din boligstøtte for den efterfølgende måned.

Din boligstøtte bliver stadig gjort op en gang om året

Der er en minimumsgrænse, der betyder, at din boligstøtte kun bliver reguleret hver måned, hvis din indkomst stiger eller falder med mere end 800 kr.

Derfor bliver der stadig lavet en beregning af din boligstøtte en gang om året, hvor Udbetaling Danmark sender dig et brev med en opgørelse af din boligstøtte for hele året.

Hvis du stopper på dit arbejde, kan det påvirke din boligstøtte

Hvis du siger op eller bliver fyret fra dit arbejde, skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver overfører dine feriepenge til FerieKonto. Det betyder også, at dine feriepenge bliver indberettet til Skattestyrelsen og tæller med som indkomst, når du stopper dit arbejde – selvom du ikke har fået udbetalt pengene endnu.

Du skal derfor være opmærksom på, at du efterfølgende kan få udbetalt mindre i boligstøtte, fordi din indkomst automatisk er højere i den måned, hvor dine feriepenge er blevet indberettet.

Når du på et senere tidspunkt får udbetalt dine feriepenge, skal du være opmærksom på, at pengene ikke tæller med som indkomst.

Hvis du flytter til en anden bolig, og fortsat ønsker at få boligstøtte, skal du stoppe din boligstøtte, og derefter søge boligstøtte igen til din nye bolig. Det gør du i selvbetjeningsløsningen ”Din boligstøtte” her på borger.dk.

Stop din boligstøtte og søg på ny her: 

Udbetaling Danmark behandler din nye ansøgning, når du er flyttet ind i den nye bolig.

Stop boligstøtten, så du ikke skal betale penge tilbage

Husk ved flytning at give Udbetaling Danmark besked, så du ikke risikerer at få udbetalt boligstøtte, som du bagefter skal betale tilbage. Det er ikke nok, at du har meldt flytning til folkeregistret.

Det er dig selv, der har ansvaret for at afmelde boligstøtte til en tidligere adresse. 

Din ret til boligstøtte stopper fra den dag, du flytter. Det gælder også, hvis du betaler husleje i en periode, efter du er flyttet - fx mens boligen bliver sat i stand. Du kan altså ikke få boligstøtte til to boliger, selvom du betaler husleje to steder en overgang.

Har du husket at melde flytningen til folkeregisteret?

1.
Log ind på Din boligstøtte på din smartphone.

2.
iPhone: Tryk på firkanten med pilen nederst i menulinjen.
Android: Tryk på prikkerne øverst i højre hjørne.

Første trin til at gemme 'Din boligstøtte' på din smartphone

3.
iPhone: Tryk på ”Føj til hjemmeskærm” nederst.
Android: Tryk på ”Føj til startskærm” i menuen.

Andet trin til at gemme 'Din boligstøtte' på din smartphone 

4.
iPhone: Tryk på ”Tilføj” øverst til højre. 
Android: Tryk på "Tilføj" midt på skærmen.

Tredje trin til at gemme 'Din boligstøtte' på din smartphone  

5.
”Din boligstøtte” ligger nu som en genvej på din smartphone.

Fjerde trin til at gemme 'Din boligstøtte' på din smartphone 

Næste gang du trykker på "Din boligstøtte" på din smartphone, skal du blot logge ind med dit NemID.

Du kan dog kun bruge et nøglekort, hvis du har en iPhone - NemID app duer ikke her endnu. Har du en Android, kan du godt bruge NemID app'en.

På din personlige side kan du:

 • se, hvad du får udbetalt næste gang,
 • se breve fra Udbetaling Danmark,
 • stoppe boligstøtten og søge til ny adresse,
 • give besked om ændringer i indkomst mv.

Hvis du har fået for meget i boligstøtte i en periode, kan du risikere, at du skal betale boligstøtte tilbage. Det kan fx ske, hvis din situation ændrer sig, og du ikke har givet Udbetaling Danmark besked.

Typiske grunde til, at du skal betale boligstøtte tilbage:

 • Hvis din husleje er blevet mindre, og det ikke er blevet oplyst til Udbetaling Danmark
 • Hvis du er flyttet sammen med én, og det ikke er blevet oplyst til Udbetaling Danmark
 • Hvis et barn er flyttet, og det ikke er blevet oplyst til Udbetaling Danmark

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage, får du en opkrævning fra Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om, hvad der sker, hvis du får en opkrævning:

Du kan opleve ikke at få udbetalt boligstøtte for en måned, selvom du har fået besked om, at du skulle have det.

Det skyldes, at du i en tidligere måned har fået udbetalt et for stort beløb, som så bliver trukket fra din boligstøtte to måneder efter.

Det er som regel forklaringen, hvis du ingen penge får udbetalt i en periode – selvom du har fået besked om, at du vil få boligstøtte.

Har du et barn, der bor hjemme og som har fritidsjobs, kan det have betydning for din boligstøtte. Det er dog kun, hvis dit barn tjener mere end 1.683 kr. (2018) på én måned.

Børns indkomst er nemlig en del af boligens samlede indkomst, som boligstøtten bliver beregnet ud fra.

Tjener dit barn mere end 1.683 kr. i én måned, bliver det overskydende beløb regnet med i hele boligens indkomst for den måned. Det kan betyde, at du skal have mindre i boligstøtte i den pågældende måned.

Eksempel: Tjener dit barn fx 2.183 kr. ved et sommerferiejob i juli måned, bliver de 500 kr. (2.183 – 1.683 = 500) lagt til din indkomst. Boligens samlede indkomst er nu i juli højere end den plejer at være. Det kan betyde, at du skal have mindre i boligstøtte for juli måned.

Har dit barn også job i august og tjener mindre end 1.683 kr., påvirker det ikke boligstøtten for august måned.

Hvad skal du gøre?

Har dit barn skiftende fritidsjob, hvor I ikke altid kan forudse, hvor meget han/hun tjener, skal du ikke gøre noget.

Du skal blot være forberedt på at blive trukket i boligstøtte, hvis lønnen er over 1.683 kr. i en måned. Du vil altid få brev, hvis det sker.

Ret indkomsten, hvis den altid er over grænsen

Hvis du ved, at dit barn som regel tjener mere end 1.683 kr. om måneden, er det en god idé at give Udbetaling Danmark besked.

Så bliver jeres samlede indkomst rettet til, så du får den rette boligstøtte hver måned. Du slipper på den måde for at blive trukket i boligstøtte. 

Du giver besked om dit barns indkomst her:

Forhøjet børnebidrag er også indkomst

Får du forhøjet børnebidrag fra barnets anden forælder, så bliver det beløb regnet med som barnets indkomst fordelt på årets måneder.

Har du ikke allerede oplyst os om det beløb, så bliver det registreret hos os én gang årligt, når vi gør din boligstøtte op.

Barn over 18 år

Har du et barn, som er fyldt 18 år og bor hjemme, tæller de penge, som han/hun tjener også med i den samlede indkomst for boligen. Den unge skal desuden også skrive under som solidarisk hæfter.

Det betyder, at I sammen hæfter for at betale penge tilbage, hvis du har fået for meget udbetalt i boligstøtte.

Udbetaling Danmark sender automatisk brev til både dig og dit barn, når han/hun skal skrive under.

Fra 2019 bliver børns indkomst ikke længere regnet med

Der er en lovændring på vej, som betyder, at børns indkomst ikke skal tages med i beregning af boligstøtten fra 2019. Det vil for nogle betyde mere i boligstøtte.

Som forælder skal du ikke gøre noget. Udbetaling Danmark giver dig besked, hvis lovændringen vedrører dig.

Har du et barn, der bor hjemme, har det betydning for din boligstøtte, når barnet bliver 18 år.

Din boligstøtte bliver ændret

Når barnet bliver 18 år, bliver din boligstøtte efterfølgende beregnet ud fra, at der er 1 voksen mere i husstanden.

Det får du automatisk brev om.

Det er i øvrigt en god idé hurtigst muligt at give Udbetaling Danmark besked, hvis hans/hendes indkomst ændrer sig ved de 18 år, fx begynder at få SU. Så slipper du for at blive trukket i boligstøtte.

Den 18 årige skal skrive under

Din søn/datter skal desuden skrive under som solidarisk hæfter, for at du fortsat kan få boligstøtte.

Det betyder, at I sammen er ansvarlige for at betale boligstøtte tilbage, hvis du får udbetalt for meget, mens I bor i boligen.

Den 18 årige får automatisk et brev fra Udbetaling Danmark den 1. i måneden efter sin fødselsdag. Hjælp derfor gerne til at din søn/datter får åbnet sin indbakke i Digital Post.

Tidsfrist på 3 måneder

Din søn/datter har 3 måneder til at få underskrevet, efter brevet er kommet.

Får han/hun ikke underskrevet inden tidsfristen, stopper din boligstøtte.

Sådan foregår det:

 • Kort tid før dit hjemmeboende barn fylder 18 år, får du et brev med besked om, hvad din boligstøtter bliver ændret til fra næste måned.
 • Udbetaling Danmark har beregnet din boligstøtte ud fra, at der fra næste måned er 1 voksen mere i boligen.
 • Din søn/datter får lige efter sin fødselsdag brev fra Udbetaling Danmark med besked om at underskrive som solidarisk hæfter.
 • Den 18 årige skal følge vejledningen i brevet; indtaste oplysninger om eventuel indkomst samt underskrive med sit NemID på sin personlige side ”Din boligstøtte” på borger.
 • Din søn/datter har en frist på 3 måneder til at skrive under.

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Hvad er forskellen på boligstøtte, boligsikring og boligydelse?

Boligstøtte, boligsikring og boligydelse er tre begreber, der dækker over den samme ydelse. Det har altså ingen betydning for dig, hvilken betegnelse der bruges.

Særlige regler

Her kan du læse om særlige regler for boligstøtte, hvis du:

Hvordan påvirker min formue boligstøtten?

Din formue kan måske påvirke, hvor meget du kan få i boligstøtte. Hvis din formue overstiger et bestemt beløb, lægges et formuetillæg oven i din årlige indkomst. Du kan læse mere om, hvad et formuetillæg er, og hvordan man udregner det her:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage. 

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din boligstøtte, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning