Vil du søge boligstøtte

Her kan du læse, hvordan du søger boligstøtte

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Beregn din boligstøtte

Hvis du bor til leje i en bolig med eget køkken, kan du måske få boligstøtte. Du skal bo i boligen hele året.

Prøv beregneren. Den giver et vejledende beløb:

Hvis I bor flere sammen, er det kun én person, som kan få boligstøtte. Boligstøtten bliver udbetalt til den, der laver ansøgningen eller til boligselskabet, som trækker beløbet fra huslejen.

Boligstøtte til andels- eller ejerbolig

Du kan også søge boligstøtte til en andels- eller ejerbolig, hvis du er førtidspensionist eller folkepensionist. Boligstøtte til andels- og ejerboliger udbetales som lån. Du kan læse mere om boligstøtte til andels- eller ejerbolig under "Vil du vide mere".

Boligstøtte ved forældrekøb

Hvis dine forældre har købt en lejlighed til dig, og du har underskrevet en lejekontrakt med dem, kan du søge boligstøtte efter de normale regler.

Boligstøtte ved fremleje

Det er en god ide, at du har din lejekontrakt på din fremlejede bolig klar, når du skal søge om boligstøtte. Den skal du nemlig sende med, når du søger om boligstøtte.

Det er vigtigt, at den du fremlejer din bolig af melder flytning til folkeregistret, hvis han/hun ikke bor der. Har personen ikke mulighed for det, kan hans/hendes indkomst blive regnet med, og det kan påvirke din boligstøtte.

Boligstøtte fra første dag – søg inden en måned

Har du søgt boligstøtte senest 30 dage efter du er flyttet ind, vil pengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen uanset sagsbehandlingstiden, som kan være op til 7 uger.

Bliv klogere på boligstøtte

Film om boligstøtte (nyt vindue)

Hvor meget du kan få i boligstøtte kommer bl.a. an på:

  • din husleje, når udgifter til bl.a. el, vand og varme er trukket fra
  • hvor mange kvadratmeter boligen er
  • hvor mange børn og voksne, der bor i boligen
  • indkomst og formue for alle, der bor i boligen
  • om du er folkepensionist eller førtidspensionist.

Du skal ikke betale skat af din boligstøtte. 

Her kan du beregne, hvor meget du kan få:

Er du folkepensionist, førtidspensionist eller ikke pensionist?

Hvor meget du kan få i boligstøtte om måneden afhænger af, om du er folkepensionist, førtidspensionist eller ikke er pensionist.

Her er en oversigt over, hvad man højst kan få i boligstøtte:

Når du bor til leje og ikke er pensionist 

Antal børn i boligen Maks. per md. (2021)
Ingen børn 1.039 kr.  
1-3 børn 3.654 kr.  
4 børn eller flere 4.568 kr.  

Når du er førtidspensionist efter de nye regler

Antal børn i boligen Maks. per md. (2021)   
0-3 børn 3.654 kr.  
4 børn eller flere 4.568 kr.  

Når du er førtidspensionist efter de gamle regler

Antal børn i boligen Maks. per md. (2021)   
0-3 børn 4.230 kr.  
4 børn eller flere 5.288 kr.  

Når du er folkepensionist

Antal børn i boligen Maks. per md. (2021)   
 0-3 børn 4.230 kr.  
 4 børn eller flere 5.288 kr.  

Du kan måske få mere i boligstøtte, hvis:

  • du bor i en bolig, der er anvist af kommunen
  • du eller en anden i boligen modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA, eller
  • du eller en anden i boligen er stærkt bevægelseshæmmet, og boligen er tilpasset til det.

Du skal søge boligstøtte digitalt. Er du digitalt undtaget, kan du søge via en blanket.

Der er kun én person i boligen, der kan søge boligstøtte.

Her kan du se en film om, hvordan du søger boligstøtte:

Film om at søge boligstøtte (nyt vindue)

Oplys husleje uden forbrug

Når du søger boligstøtte, skal du oplyse, hvad du betaler i husleje uden forbrug. Du skal derfor trække nogle udgifter fra.

Her kan du se en liste over, de udgifter, der skal trækkes fra som forbrug:

Du kan gemme undervejs

Du får at vide undervejs i ansøgningen, hvis du skal sende dokumentation med.

Du kan altid gemme ansøgningen og vende tilbage senere. Fx hvis du skal bruge tid på at finde dokumentation frem.

Privat lejebolig – hav lejekontrakten klar

Når du søger boligstøtte til en privat lejebolig, er det en god ide at have din lejekontrakt klar. Den vil du blive bedt om at sende med, når du udfylder ansøgningen om boligstøtte. Lejekontrakten skal være underskrevet af udlejer.  

Alment boligselskab – ingen lejekontrakt med

Bor du i et alment boligselskab, får Udbetaling Danmark automatisk oplysninger om boligen fra dit boligselskab. Derfor skal du ikke sende kopi af lejekontrakten.  

Husk at melde flytning til folkeregistret

Det er en god ide at melde flytning til folkeregistret, inden du søger boligstøtte. Det kan du gøre her på borger.dk, og tidligst fire uger før du flytter ind.

Du er velkommen til at søge boligstøtte lige efter. Udbetaling Danmark kan dog tidligst behandle din ansøgning fra den dag, du er flyttet ind. Det vil også sige, at boligstøtten først kommer, efter du er flyttet.

Søg indenfor 30 dage efter indflytning

Har du søgt boligstøtte senest 30 dage efter du er flyttet ind, vil pengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen uanset sagsbehandlingstiden, som kan være op til 7 uger.

Du kan følge din ansøgning på din personlige side for boligstøtte:

Du får udbetalt boligstøtte den første hverdag i måneden. Boligstøtte er forudbetalt.

Ved ansøgning – pengene kommer efter indflytning

Når du søger boligstøtte, kan Udbetaling Danmark tidligst behandle din ansøgning den dag, du er flyttet ind og betaler husleje.

Det betyder, at du først får penge, efter du er flyttet ind. Sådan vil det også være, selvom du har været i god tid og søgt før indflytningen.

Du har dog 30 dage efter indflytning til at søge i, hvis du går efter at kunne få boligstøtte fra den dag, du er flyttet ind. Pengene kommer så med tilbagevirkende kraft.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være op til 7 uger. Udbetaling Danmark gør dog alt for at behandle ansøgningen hurtigere.

Skal du flytte? Sådan søger du om boligstøtte til din nye lejebolig

Hvis du får boligstøtte i dag og ønsker at få boligstøtte til en ny lejebolig, du flytter til, skal du logge ind på 'Din boligstøtte', som du finder link til nedenfor, og vælge 'Flyt boligstøtte til ny adresse'.

Når du er logget ind, kan du på samme tid stoppe boligstøtten til din gamle adresse og søge til din nye lejebolig. Boligstøtten bliver nemlig ikke automatisk overført fra din gamle til din nye bolig.

Bor du allerede i boligen, kan du få boligstøtte fra den 1. i måneden, efter Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvordan udbetales min boligstøtte?

Din boligstøtte udbetales direkte til dig eller dit boligselskab, som trækker beløbet fra i din husleje.

Du kan se, hvordan din boligstøtte bliver udbetalt i det brev, du får fra Udbetaling Danmark, når din ansøgning er behandlet.

Du kan følge ansøgningen, se status på din sag og se breve på din personlige side: 

Du har i nogle tilfælde mulighed for at få udbetalt et midlertidigt beløb, inden din ansøgning er behandlet. Har du behov for dette, kan du kontakte Udbetaling Danmark. Så vil vi tage stilling til, om du kan få en udbetaling. Du skal være opmærksom på, at fordi din ansøgning ikke er behandlet, kan det beløb, du får udbetalt, være forkert. Hvis det viser sig, at du har fået udbetalt for meget, vil du skulle betale beløbet tilbage.

Hvis du søger om boligstøtte, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.  

Sagsbehandlingsfristen er 7 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om boligstøtte færdig. Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 4 uger om at behandle en ansøgning om boligstøtte.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

  • vedhæfte den nødvendige dokumentation
  • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte. 

Midlertidigt beløb

Du har i nogle tilfælde mulighed for at få udbetalt et midlertidigt beløb, inden din ansøgning er behandlet. Har du behov for dette, kan du kontakte Udbetaling Danmark. Så vil vi tage stilling til, om du kan få en udbetaling. Du skal være opmærksom på, at fordi din ansøgning ikke er behandlet, kan det beløb, du får udbetalt, være forkert. Hvis det viser sig, at du har fået udbetalt for meget, vil du skulle betale beløbet tilbage.

Du kan søge digitalt på vegne af en anden person, hvis du har en digital fuldmagt.

Hvis du ikke har en digital fuldmagt, skal du kontakte Boligstøtte, Udbetaling Danmark, som sender dig en ansøgningsblanket.  

Husk at vedlægge en fuldmagt

Husk at vedlægge en fuldmagt til ansøgningen. Hvis du også skal hjælpe personen i kontakten med Udbetaling Danmark, skal I vælge det, når I udfylder fuldmagten.

Du og den person, du hjælper, kan få mere vejledning her:

Du er altid velkommen til at kontakte os:

Hvad er forskellen på boligstøtte, boligsikring og boligydelse?

Boligstøtte, boligsikring og boligydelse er tre begreber, der dækker over den samme ydelse. Det har altså ingen betydning for dig, hvilken betegnelse der bruges.

Særlige regler

Her kan du læse om særlige regler for boligstøtte, hvis du:

Hvordan påvirker min formue boligstøtten?

Din formue kan måske påvirke, hvor meget du kan få i boligstøtte. Hvis din formue overstiger et bestemt beløb, lægges et formuetillæg oven i din årlige indkomst. Du kan læse mere om, hvad et formuetillæg er, og hvordan man udregner det her:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage. 

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din boligstøtte, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Kontakt Udbetaling Danmark, Boligstøtte