Fuldmagt til boligstøtte

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Skal du hjælpe en, der får boligstøtte, kan personen give dig fuldmagt over telefonen, så du kan drøfte sagen med Udbetaling Danmark. Det gælder også, hvis I bor langt fra hinanden.

Hvis I er sammen

Hvis I er sammen, når du ringer, kan den, du skal hjælpe, give dig fuldmagt i starten af samtalen.

 • Ring til Boligstøtte i Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 63
 • Indtast CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af
 • Fortæl medarbejderen, hvem du ringer på vegne af, og at personen er sammen med dig
 • Medarbejderen beder om at tale med personen.

Hvis I ikke er sammen

Har I ikke mulighed for at være sammen under telefonsamtalen, kan den, du skal hjælpe, først selv ringe til Udbetaling Danmark og give dig fuldmagt. Derefter kan du ringe og drøfte sagen.

 • Den, der får boligstøtte, skal selv ringe til Udbetaling Danmark, inden du ringer
 • Han/hun skal fortælle medarbejderen, at du skal have fuldmagt
 • Medarbejderen sender en skriftlig bekræftelse
 • Derefter kan du ringe til Udbetaling Danmark og drøfte sagen
 • Husk at indtast CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af.
Start Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark

Til dig, der får boligstøtte

Her kan du digitalt give en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark, fx at drøfte din sag, få oplysninger om din sag eller helt overtage ansvaret for sagen. Du kan give fuldmagt til boligstøtte eller til flere områder i Udbetaling Danmark. Fuldmagten giver ikke adgang til selvbetjeningsløsningen.

Til dig, der skal hjælpe en anden

Hvis du har fået en skriftlig papirfuldmagt fra en, der får boligstøtte, kan du her sende den underskrevne fuldmagt digitalt. Hent evt. først blanketten herunder. Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte det. Fuldmagten giver ikke adgang til digital selvbetjening.

Fuldmagt til selvbetjening

Du kan også give eller anmode om fuldmagt til at handle på en andens vegne i selvbetjeningsløsningen.

Til dig, der får boligstøtte

Du kan give en anden fuldmagt til digital selvbetjening vedrørende din boligstøtte.

Når du giver fuldmagt til selvbetjening, kan personen gøre det samme som dig i den digitale løsning, "Din boligstøtte".

Det betyder bl.a., at personen på dine vegne kan ændre oplysninger, stoppe boligstøtte, søge til ny adresse og se dine beskeder.

Fuldmagten dækker ikke kontakten med Udbetaling Danmark uden for selvbetjeningsløsningen.

Til dig, der skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en, der får boligstøtte, kan det være nemmere, hvis personen giver dig fuldmagt til digital selvbetjening for Boligstøtte, også kaldet "Din boligstøtte".

Personen kan selv give fuldmagt med sit NemID/MitID.

Har personen ikke NemID/MitID, har du mulighed for at anmode om en fuldmagt til selvbetjening.

Derefter får personen et brev om fuldmagten. Fuldmagten dækker ikke kontakten med Udbetaling Danmark uden for selvbetjeningsløsningen.

Fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark

Hvis du ønsker, at personen skal kunne ringe til Udbetaling Danmark og drøfte din sag eller evt. helt skal overtage sagen, skal du også lave en fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark.

Det kan du gøre her på siden under overskriften ’Giv eller send fuldmagt til kontakten’.

Hvis den, der vil give fuldmagt, ikke har NemID/MitID, kan I lave en skriftlig fuldmagt.

Blanketten kan udfyldes på skærmen eller i hånden og skal underskrives af den, der giver fuldmagten.

Send fuldmagten digitalt – for dig, der skal hjælpe

Det går hurtigst, hvis I sender fuldmagten digitalt. Som pårørende, der har fået en fuldmagt, kan du sende den underskrevne fuldmagt til Udbetaling Danmark ved at bruge dit eget NemID/MitID. Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte det.

Send fuldmagten med posten

I kan også sende fuldmagten med posten til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Vær opmærksom på, at det kan tage op til en uge, før Udbetaling Danmark har modtaget fuldmagten med posten.

Har I ikke en printer i nærheden?

Du kan godt søge boligstøtte digitalt på vegne af en anden ved brug af dit eget NemID/MitID:

1. Først skal personen dog give dig fuldmagt til digital selvbetjening for Boligstøtte. Personen kan selv give fuldmagt med sit NemID/MitID her:

Har personen ikke NemID/MitID, skal du anmode om en fuldmagt til selvbetjening. Derefter får personen et brev om fuldmagten.

Du skal anmode via linket ovenfor 'Giv og anmod om digital fuldmagt'.

2. Når du har fået fuldmagten, logger du ind på selvbetjeningsløsningen "Din boligstøtte" og søger på vegne af personen.

Log ind med dit eget NemID/MitID, og vælg den person, du søger for:

3. Når ansøgningen er behandlet, er det personen selv, altså fuldmagtsgiver, der får svar fra Udbetaling Danmark.

Har vi brug for mere dokumentation, mens vi behandler ansøgningen, vil det også være personen selv, som vi skriver til. Det vil være via Digital Post.

Er personen fritaget for Digital Post, kommer der brev med posten.

Til dig, der får boligstøtte

Hvis en anden skal hjælpe dig med din boligstøtte, skal du først give denne person fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Du kan fx give fuldmagt til en, du bor sammen med, et familiemedlem eller en ven.

Med en fuldmagt giver du personen lov til at handle på dine vegne, fx at drøfte din sag, få oplysninger om din sag eller helt overtage ansvaret for sagen.

Du behøver ikke give fuldmagt, hvis du beder din advokat, revisor, fagforening, Ældresagen eller Københavns Retshjælp kontakte Udbetaling Danmark på dine vegne.

Til dig, der skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en pårørende, samlever eller ven, der får boligstøtte, skal du først have fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Med en fuldmagt får du ret til at handle på personens vegne, fx at drøfte sagen, søge boligstøtte eller helt overtage ansvaret for personens sag.

Se mulighederne for at give fuldmagt

I kan lave en fuldmagt til boligstøtte eller til flere områder i Udbetaling Danmark. Fuldmagten kan være digital, skriftlig eller mundtlig.

Hvad

Hvornår

Giv fuldmagt digitalt

Hvis den person, der vil give fuldmagt, har NemID/MitID, og I forventer at få brug for fuldmagten fremover eller i en periode, er det lettest for jer at give fuldmagten digitalt.

Giv fuldmagt skriftligt

Hvis den, der vil give fuldmagt, ikke har NemID/MitID, og I forventer at få brug for fuldmagten fremover eller i en periode, er det lettest for jer med en skriftlig fuldmagt.

Giv fuldmagt mundtligt

Hvis I alene har brug for, at en anden kan ringe til Udbetaling Danmark for at drøfte sagen, kan det være lettest for jer med en mundtlig fuldmagt.

Når du giver fuldmagten, bestemmer du samtidig, hvad fuldmagten skal omfatte. Fuldmagten kan være begrænset eller ubegrænset. I begge tilfælde kan du præcisere, hvad fuldmagten skal dække.

Begrænset fuldmagt: Du har fortsat selv ansvaret

Med en begrænset fuldmagt giver du personen lov til at hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, men du har fortsat selv ansvaret for din sag og modtager fortsat alle breve.

Du kan fx give personen begrænset fuldmagt til at drøfte din sag med Udbetaling Danmark eller få aktindsigt i din sag. Du kan give en begrænset fuldmagt mundtligt, digitalt eller skriftligt.

Ubegrænset fuldmagt: En anden person overtager ansvaret

Med en ubegrænset fuldmagt overtager personen ansvaret for din sag og handler på dine vegne i sagen. Udbetaling Danmark skriver fremover til jer begge, med mindre fuldmagtshaver er en professionel part fx en advokat. I sådanne tilfælde skriver Udbetaling Danmark kun til fuldmagtshaver. Du skal normalt give en ubegrænset fuldmagt digitalt eller skriftligt.

Hvad skal jeg vælge?

Se eksempler på nogle af de typiske situationer.

Den, der skal hjælpe …

Se, hvad du skal vælge

… skal overtage ansvaret og handle på fuldmagtsgivers vegne i alle situationer

Vælg ’Ubegrænset fuldmagt" og markér alle tre muligheder. Anmod også om fuldmagt til selvbetjening

.. skal overtage en klagesag, men ikke den almindelige boligstøttesag

Vælg ’Ubegrænset fuldmagt’ og
’må klage på mine vegne…’

… skal kunne ringe til Udbetaling Danmark og snakke om sagen, men skal ikke overtage sagen

Vælg ’Begrænset fuldmagt’ og ’drøfte min sag…’

… bor langt fra den, der får boligstøtte, og der er kommet et brev, der skal reageres på

Den, der får boligstøtte, kan ringe og give en mundtlig fuldmagt til, at en anden må drøfte sagen

Adgang til breve i Digital Post

Hvis du er tilmeldt Digital Post, kan du give den, der skal hjælpe dig, adgang til at læse dine breve i Digital Post på borger.dk. Læseadgangen er ikke en fuldmagt, men en mulighed for, at en anden kan læse med. Du har altså fortsat selv ansvaret for det, der kommer i din Digital Post.

Vær opmærksom på,

 • at personen som udgangspunkt kan se alle dine beskeder i Digital Post
 • at den, der får læseadgang, ikke kan sende fra din Digital Post
 • at personen kan få besked, når du får ny Digital Post, men selv skal markere det i sin egen Digital Post (Vælg Menu > Adgange > Adgange, andre har givet dig > Redigér > Modtag besked).

En borger, der ikke selv har NemID/MitID, kan få hjælp i kommunens Borgerservice til at give en anden læseadgang til Digital Post.  

Har du en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en særlig fuldmagt, som først træder i kraft, når Familieretshuset beslutter det.

Hvis du har en fremtidsfuldmagt

 • som er blevet sat i kraft af Familieretshuset
 • som har betydning for ydelser i Udbetaling Danmark

skal du kontakte Udbetaling Danmark.

 • Læs om fremtidsfuldmagt på borger.dk

Hvis du er tolk eller bisidder

Hvis du er tolk eller bisidder, kan du uden fuldmagt hjælpe den, der får boligstøtte, men kan ikke handle på vegne af personen. Den person, der får boligstøtte, skal altid være til stede, hvis du kontakter Udbetaling Danmark som tolk eller bisidder.

Hvis din samlever får kontanthjælp eller særlig støtte

Hvis du bor sammen med en, der får kontanthjælp eller særlig støtte, kan det påvirke din boligstøtte. Hvis den, der får kontanthjælp eller særlig støtte, vil give dig eller en anden mulighed for at handle på hans/hendes vegne, skal personen selv give fuldmagt til sin sag.

Hvem kan få fuldmagt?

Du kan give fuldmagt til én person over 18 år. Hvis du tidligere har givet fuldmagt til en anden person, erstatter den nye fuldmagt den, du tidligere har givet.

Hvor hurtigt virker fuldmagten?

En underskrevet fuldmagt træder juridisk i kraft med det samme, men Udbetaling Danmark skal naturligvis have modtaget fuldmagten for at kunne handle ud fra den.

 Type fuldmagt

 Hvornår er den klar?

Mundtlig fuldmagt

Er klar med det samme

Digital fuldmagt med NemID/MitID

Er som regel klar i løbet af en dag

Skriftlig fuldmagt

Hvis sendt digitalt af pårørende: Er som regel klar i løbet af en dag.

Hvis sendt med papirpost: Der kan gå op til 10 dage.

Hvor længe gælder fuldmagten?

Den telefoniske fuldmagt gælder som udgangspunkt den enkelte samtale, men I kan aftale, at den gælder for længere tid. En skriftlig eller digital fuldmagt gælder, indtil du trækker den tilbage.

Hvis du vil trække fuldmagten tilbage

Du kan når som helst trække fuldmagten tilbage ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis personen ikke er i stand til at give fuldmagt

For at give fuldmagt, skal man være i stand til at varetage sine egne interesser og forstå konsekvensen af at give fuldmagt. Hvis den person, der modtager boligstøtten, ikke længere kan varetage sine egne interesser, kan det være nødvendigt med et personligt værgemål for at varetage personens interesser. I skal kontakte kommunen for at få mere at vide om værgemål.