Sådan beregnes klagefristen ved papirpost

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Hvis brevet med afgørelsen er sendt til dig som papirpost, afhænger den præcise beregning af klagefristen af, hvilken ugedag brevet er sendt, dvs. den dato, der står i brevet.

  • Hvis datoen i brevet er en mandag eller tirsdag, beregnes klagefristen fra mandagen ugen efter.
  • Hvis datoen i brevet er en onsdag, torsdag eller fredag, beregnes klagefristen fra onsdagen ugen efter.

Udløber klagefristen på en helligdag eller fredagen efter Kristi Himmelfart, bliver klagefristen forlænget til den første hverdag derefter.