Særlige regler, hvis du bor i anvist bolig, modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA, eller bruger pladskrævende hjælpemidler

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan få boligstøtte efter reglerne for stærk bevægelseshæmmede, hvis du, eller en du bor sammen med, bruger pladskrævende hjælpemidler, og boligen er tilpasset til det. Det er vigtigt, at du skriver det i din ansøgning, hvis du søger boligstøtte.

Udbetaling Danmark vurderer, om du kan få forhøjet boligstøtte ved at kontakte din kommune og høre om:

  • du har et motorisk handicap, og hvilket handicap, der er tale om
  • du bruger kørestol indendørs, har personlift, eller lignende hjælpemidler
  • boligen er egnet til bevægelseshæmmede.

Hvis du bor i en bolig, som kommunen har anvist, kan du måske få mere i boligstøtte.

Boligstøtte til folkepensionister og førtidspensionister, der bor i anvist bolig

Hvis du er folkepensionist, eller tilkendt førtidspension, og blevet anvist en privat eller almen bolig af kommunen, kan du måske få mere i boligstøtte. Det kan du fx, hvis du bor i en ældre- eller plejebolig, får tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA, eller bruger pladskrævende hjælpemidler som stærkt bevægelseshæmmet, og boligen derfor er egnet til det.

Du kan få et tillæg til din boligstøtte, som stærkt bevægelseshæmmet, hvis du bruger kørestol eller andre pladskrævende hjælpemidler inden døre, som du vil have meget vanskeligt ved at bevæge dig rundt uden.

Boligstøtte til dig, der bor i anvist bolig, men ikke er førtids- eller folkepensionist

Hvis du bor i en anvist bolig, men ikke er førtids- eller folkepensionist, kan du under særlige omstændigheder få mere i boligstøtte. Det kan du, hvis du har en særlig lav indkomst, samt særlige psykiske eller fysiske behov, og derfor er blevet anvist en bolig.

Er du stærkt bevægelseshæmmet, og på den baggrund blevet anvist en bolig, vil du måske kunne få mere i boligstøtte. Bor du midlertidigt i en akut anvist bolig, kan du ikke få boligstøtte.

Du kan måske få mere i boligstøtte, hvis du eller en du bor sammen med får tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA.

Borgerstyret personlig assistance betyder, at du har ansat personlige hjælpere og får tilskud fra kommunen. Borgerstyret personlig assistance er ikke det samme som at få hjemmehjælp.

Modtager du, eller en du bor sammen med, tilskud til borgerstyret personlig assistance, skal du skrive det i din ansøgning om boligstøtte. Når du har søgt, kontakter Udbetaling Danmark din kommune for at få bekræftet, at du eller en anden i boligen modtager tilskud til borgerstyret personlig assistance.