Boligstøtte, hvis du har en formue

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ja, du kan godt få boligstøtte, selvom du har en formue.

Der er ikke en øvre grænse for, hvor stor formuen må være for at få boligstøtte. Men der er en grænse for, hvor stor formuen må være, før boligstøtten bliver sat ned.

I din formue tæller øvrige beboeres formue med fx din ægtefælle eller kæreste. Derfor er det den samlede formue, der udgør din formue. Fra 2019 tæller børns formue ikke længere med.

Her kan du se, hvor stor formuen må være, uden at det påvirker boligstøtten:

779.800 kr. samlet for boligen (2021)

Du og øvrige beboere i boligen kan samlet have en formue på højst 779.800 kr. i 2021, uden det påvirker boligstøtten.

Det gælder også for førtidspensionister efter nye regler.

Er den samlede formue større, vil det få betydning for, hvor meget du kan få i boligstøtte.

Pensionist: 902.600 kr. samlet for boligen (2021)

Hvis du er pensionist, kan du og øvrige beboere i boligen samlet have en formue på højst 902.600 kr. i 2021, uden at det påvirker boligstøtte.

Det gælder også for førtidspensionister efter gamle regler.

Er den samlede formue større, vil det få betydning for, hvor meget du kan få i boligstøtte.

Der er fastsat grænser for, hvor meget formue du må have, før det påvirker din boligstøtte.

Hvis din formue overstiger grænsen, bliver der lagt en del af formuen oveni din årlige indkomst, når din boligstøtte bliver beregnet. Jo højere din indkomst er, jo mindre kan du få i boligstøtte.

Formuesatser

Her kan du se satserne for 2021:

 • Du og øvrige beboere i boligen kan samlet have en formue på højst 779.800 kr., uden det har betydning for din boligstøtte.
 • Er formuen mellem 779.800 – 1.559.700 kr.,  bliver 10 pct. af formuen regnet med som en del af din årlige indkomst, hvilket betyder lavere eller slet ingen boligstøtte. 
 • Er formuen på over 1.559.700 kr., bliver 20 pct. af formuen regnet som en del af din årlige indkomst, hvilket betyder en endnu lavere eller slet ingen boligstøtte.

Din boligstøtte bliver beregnet ud fra din årlige indkomst.

Formuesatser for pensionister

Her kan du se satserne for 2021, når du er folkepensionist eller er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003:

 • Du og øvrige beboere i boligen kan samlet have en formue på maks. 902.600 kr., uden det har betydning for din boligstøtte.
 • Er formuen mellem 902.600 kr. – 1.805.400 kr., bliver 10 pct. af formuen regnet med som en del af din årlige indkomst, hvilket betyder en lavere eller ingen boligstøtte. 
 • Er formuen på over 1.805.400 kr., bliver 20 pct. af formuen regnet som en del af din årlige indkomst, hvilket betyder en endnu lavere eller slet ingen boligstøtte.

Din boligstøtte bliver beregnet ud fra din årlige indkomst.

Prøv beregneren for at se, hvordan din formue kan påvirke, hvad du vil få udbetalt:

Din formue er det beløb, du kommer frem til, når du regner alle værdier for hele boligen sammen. Det vil sige, at du også skal regne øvrige beboeres værdier med.

Du skal regne følgende værdier med:

 • penge i banker og pengeinstitutter
 • værdipapirer, bla. pantebreve, aktier og kursværdien af obligationer
 • kontanter
 • værdi af bil, båd og lign.
 • ejendomsværdi i både ind- og udland
 • værdi i andelsboligforeninger
 • gæld til realkreditinstitut, banker m.m.
 • egenkapital i virksomheder
 • løbende erstatning, som du eller øvrige beboere betaler skat af.

Har du fået udbetalt en engangserstatning, tæller den som udgangspunkt ikke med i formuen. Der er undtagelser, og derfor er det en god idé at kontakte Udbetaling Danmark for at høre nærmere.

Hvis formuen stiger

Skattestyrelsen registrerer løbende de dele af din formue, der omhandler værdipapirer, ejendom, anparter, penge i banken m.m.

Dog er der dele af din formue, som du selv skal huske at ændre beløbene på hos Udbetaling Danmark. Det er kontanter, bil, båd mv.

Det er vigtigt at gøre, så du ikke risikerer at skulle betale boligstøtte tilbage. 

Du giver besked ved at logge ind på din personlige side, ”Din boligstøtte”. Følg linket nederst i artiklen.

En stigning i formuen vil først få indflydelse på din boligstøtte fra det efterfølgende år.

Hvis formuen falder

Falder din formue med mere end 100.000 kr. i løbet af året, har du ret til at få en ny beregning af din boligstøtte, da det kan betyde mere i boligstøtte.

Du skal give Udbetaling Danmark besked om ændringerne i formuen via din personlige side – følg linket nederst i artiklen.

Herefter får du automatisk et brev om, hvor meget du kan få udbetalt.

Du kan løbende ændre dine tal på din personlige side ”Din boligstøtte”, når din formue falder. Men det vil først få betydning, når din formue er faldet med samlet 100.000 kr.