Svar på aktuelle spørgsmål i tilfælde af konkurs

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Din arbejdsgiver skal være gået konkurs eller ophørt og insolvent, før du kan anmelde til LG. LG kan først vurdere, hvilke lønkrav vi kan dække, når du har sendt din anmeldelse til LG.

Vi kan derfor kun vejlede generelt i forhold til aftaler om arbejdsfordeling.

LG dækker som udgangspunkt din ’normale løn’ i opsigelsesperioden, når aftalen opfylder følgende betingelser:

  • Aftalen om arbejdsfordeling skal være aftalt mellem arbejdsgiver og alle de ansatte i virksomheden.
  • Aftalen skal være meldt ind til- og godkendt af jobcentret.

Din arbejdsgiver skal være gået konkurs eller ophørt og insolvent, før du kan anmelde til LG. LG kan først vurdere, hvilke lønkrav vi kan dække, når du har sendt din anmeldelse til LG.

Vi kan derfor kun vejlede generelt i forhold til aftaler om lønnedgang:

  • LG kan kun dække den lavere løn i den periode, der fremgår af din aftale om lønnedgang.
  • LG kan først dække din ’normale løn’ efter din aftale om lønnedgang ophører (også i en evt. opsigelsesperiode).
  • Indeholder aftalen om lønnedgang ikke en ophørsdato, gælder aftalen som udgangspunkt også i en opsigelsesperiode.
  • LG accepterer ikke et vilkår i aftalen om, at aftalen bortfalder ved konkurs.

Din arbejdsgiver skal være gået konkurs eller ophørt og insolvent, før du kan anmelde til LG.

Hvorvidt LG kan dække din løn mv. i den periode, hvor du har været hjemsendt, afhænger af de vilkår, der er aftalt i din ansættelsesaftale, overenskomst mv.

LG kan derfor først vurdere, hvilke lønkrav vi kan dække, når du har sendt din anmeldelse til LG.

Har du været ansat i Norwegian?

Har du været ansat i et af Norwegians tre danske selskaber, og er du blevet opsagt og fritstillet, skal du anmelde manglende løn, feriepenge mv. til LG.  

LG kan først tage stilling til, om du er dækket af den danske garantiordning, når din anmeldelse er modtaget. 

Er du medlem af en fagforening og/eller en a-kasse, anbefaler LG, at du kontakter den med det samme.

Har du været ansat i et af Norwegians tre danske selskaber, og er du skattefritaget i Danmark, skal du ikke betale skat i Danmark af den løn mv., som du får udbetalt af LG. 

Når du anmelder til LG, skal du sende dokumentation på, at du er skattefritaget i Danmark. Du kan få dokumentationen fra Skattestyrelsen.

Har du arbejdet på landjord?

Hvis du har arbejdet på ’landjord’, skal du betale skat i Danmark af den løn, der vedrører arbejdet på landjord.

Du får en årsopgørelse fra Skattestyrelsen i foråret 2021, som viser, hvad du skal betale i skat i Danmark. Hvis du ikke er enig i årsopgørelsen, kan du kontakte Skattestyrelsen.