Guide: Hvis du bliver ledig

Få et overblik over, hvad der er vigtigt at vide, hvis du bliver ledig. 
Information
Vær opmærksom på, at vi ikke gemmer eller sender dine svar videre.

Er du medlem af en a-kasse?


Har du en uddannelse?

Det har betydning for de kurser, du kan deltage i gennem dit jobcenter.


Hvor gammel er du?

Din guide

Du kan altid redigere dine svar længere oppe på siden.

Tjekliste - vigtigt at gøre som ledig

På din første dag som ledig skal du…

 • Melde dig ledig på jobnet.dk (husk NemID/MitID) eller i jobcenteret
 • Angive mindst ét jobønske
 • Ansøge om dagpenge hos din a-kasse (udfylde ledighedserklæring) – du skal ikke nødvendigvis søge første dag, men det er en god idé at gøre hurtigst muligt
 • Begynde at registrere din jobsøgning på jobnet.dk eller på a-kassens hjemmeside

Det er en god idé at... 

 • Tjekke, om du får en sms eller en mail, når du får ny Digital Post. Gør du ikke, skal du rette dine indstillinger i Digital Post, så du får det
 • Logge på jobnet.dk og aktivér, at du får en sms, når du har en aftale i jobcenteret – det kræver, at du er tilmeldt NemSMS

I løbet af de første 2 uger skal du...

 • Have dit cv godkendt af din a-kasse – du opretter cv'et på jobnet.dk
 • Til samtale hos din a-kasse – a-kassen indkalder, så hold øje med Digital Post
 • Registrere din jobsøgning løbende på jobnet.dk eller a-kassens hjemmeside
 • Holde øje med beskeder fra jobcenteret og a-kassen
 • Tjekke dine aftaler med jobcenteret og a-kassen i "Min plan"

Det er en god idé at...

 • Få et overblik over din nye økonomi
 • Rette din forskudsopgørelse, så din indkomst er korrekt – som ledig er du ikke berettiget til beskæftigelsesfradrag eller kørselsfradrag

I slutningen af den første måned skal du...

 • Udfylde dit dagpengekort (også kaldet ydelseskort) på din a-kasses hjemmeside – det skal du gøre i slutningen af hver måned
 • Muligvis til din første samtale i jobcenteret
 • Holde øje med beskeder fra jobcenteret og a-kassen
 • Tjekke dine aftaler med jobcenteret og a-kassen i "Min plan"

Husk NemKontoen

 • Vær opmærksom på, at du har en NemKonto – dine dagpenge bliver som udgangspunkt udbetalt her

På din første dag som ledig skal du...

Melde dig ledig – det kan du gøre på én af to måder:

 1. Meld dig ledig på jobnet.dk (husk NemID/MitID) og henvend dig til jobcenteret den første dag, der er åbent
 2. Meld dig ledig direkte på jobcenteret

Senest en uge efter din første dag som ledig skal du…

 • Deltage i en samtale, som dit jobcenter indkalder dig til. Her vurderer jobcenteret, om du er jobparat eller aktivitetsparat – det har betydning for, om du skal i job eller i et tilbud

Hver uge skal du…

 • Løbende registrere din jobsøgning på jobnet.dk – medmindre andet er aftalt med jobcenteret

Generelt skal du…

 • Dagligt tjekke, om der er henvendelser fra dit jobcenter eller andre, du er i kontakt med fra det offentlige. Hvis der er det, skal du reagere ved fx at kontakte dem
 • Møde op til samtaler og aktiviteter, du bliver indkaldt til
 • Skrive, når du har søgt et job eller været til jobsamtale
 • Det skal du gøre i jobloggen på jobnet.dk

Det du skal som ledig

Infografikken viser regler for dagpenge

Betingelser for at få dagpenge

For at få dagpenge skal du blandt andet:

 • Have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge job
 • Tidligere have haft en indkomst, der samlet ligger over et bestemt beløb
 • Ikke være selvforskyldt ledig. Har du fx selv sagt dit job op, skal du muligvis i karantæne, før du kan få dagpenge 

Din a-kasse kan hjælpe med at finde ud af, om du opfylder betingelserne. 

Hvad skal jeg gøre for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet?

Du skal blandt andet:

 • Aktivt søge fuldtidsjob
 • Have et søgbart cv, der er godkendt af jobcenteret
 • Deltage i møder med a-kassen og jobcenteret
 • Deltage i obligatorisk aktivering (også kaldet "tilbud") – et tilbud kan fx være kurser og praktikforløb
 • Kunne starte i job dagen efter, jobcenteret eller a-kassen har henvist dig til det 

Det er din a-kasse, der vurderer, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du har ret til at få dagpenge i 2 år inden for 3 år. Perioden kan blive forlænget, hvis du arbejder undervejs. 

Hvad får jeg udbetalt?

Dine dagpenge kan højst svare til 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev ledig. Er du nyuddannet eller har været værnepligtig, vil satsen være lavere.

Registrér din jobsøgning fra første dag, du er ledig

Du har pligt til at dokumentere din jobsøgning ved løbende at skrive, når du har søgt et job eller været til jobsamtale. Det skal du gøre i jobloggen på jobnet.dk eller i a-kassens selvbetjening.

Du skal registrere din jobsøgning fra den dag, du melder dig ledig.

Hvor mange jobs skal jeg søge?

A-kassen beslutter, hvor mange jobansøgninger du løbende skal registrere.

Du aftaler krav til din jobsøgning med din a-kasse

Sammen med din a-kasse aftaler du nogle krav til din jobsøgning. De bliver noteret i ”Min plan” på jobnet.dk. 

”Min plan” er en aftale, der beskriver din strategi for, hvordan du hurtigst muligt kommer i job. Her står også den obligatoriske aktivering (også kaldet "tilbud"), du skal deltage i – et tilbud kan fx være et kursus eller virksomhedspraktik. 

A-kassen bruger kravene til løbende at vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Indkald selv til samtaler senest to uger efter, du er meldt ledig

Obligatoriske samtaler i jobcenter og a-kasse

Du har pligt til at deltage i løbende samtaler i jobcenteret og a-kassen de første 6 måneder. Du skal til minimum 6 samtaler i jobcenteret og minimum 3 hos a-kassen. Det kan være forskelligt alt efter, hvilken a-kasse du har.

Samtalerne kan foregå enten fysisk eller online.

Du skal deltage i samtalerne for at leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Første samtale i a-kassen

Senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig, skal du til første samtale i a-kassen. Du bliver indkaldt til samtalen – ofte via Digital Post. Samtalen kan være individuel eller et fællesmøde med andre ledige. 

Du får typisk hjælp til at:

 • Lave en strategi for din jobsøgning
 • Lave dit cv
 • Forstå dagpengereglerne 

Du skal selv booke samtaler

Det er vigtigt, du selv booker de efterfølgende samtaler med a-kassen og jobcenteret. Det gør du på jobnet.dk og på a-kassens hjemmeside.

Få en sms, når du skal til samtale i jobcenteret

For at få en sms, der minder dig om, at du skal til samtale i jobcenteret, skal du tilmelde dig NemSMS og huskeservice på jobnet.dk.

 1. Tilmeld dig eventuelt NemSMS på borger.dk, hvis du ikke allerede er tilmeldt
 2. Log ind på ”Min side” på jobnet.dk
 3. Klik på ”Huskeservice”
 4. Skriv dit mobilnummer

Du skal deltage i et tilbud 

Mens du får dagpenge, er der krav om, at du deltager i et tilbud. Det kan fx være kurser eller praktikforløb.

Det er jobcenteret, der vurderer, hvornår du skal deltage i et tilbud. Du skal senest deltage i et tilbud 6 måneder efter, du er blevet ledig.

Du kan tale med både din a-kasse og jobcenteret om, hvilke kurser eller praktikforløb, der kunne være relevante for dig.

Er du fyldt 30 år, vurderer jobcentret, om du er jobparat eller aktivitetsparat

Vigtige regler at kende

Er du fyldt 30 år, ikke medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og kan du ikke forsørge dig selv, vil kommunen vurdere, om du kan få kontanthjælp.

Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af, om du har forsørgelsespligt over for børn, har indtægter og om din eventuelle ægtefælle har nogle indtægter.

Jobparat eller aktivitetsparat

Efter et møde vurderer jobcenteret, om du er i stand til at arbejde. Er du det, kaldes det jobparat, og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Vurderer jobcenteret, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kort periode, er du aktivitetsparat. Du har ret til at få en sagsbehandler, der kan hjælpe med kontakten på tværs af forskellige afdelinger i kommunen.

Tal med jobcenteret om, hvad der gælder for dig

På jobcenteret vil du kunne få mere information om, hvad der gælder for dig.

Reglerne for uddannelseshjælp og kontanthjælp

Din alder og uddannelse bestemmer, hvad din ydelse hedder

Om du har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej, betyder noget for, hvilken form for ydelse du kan få.

Jeg har en uddannelse

Er du under 30 år, og har du en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du få kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv.

Jeg har ikke en uddannelse 

Er du er under 30 år, er uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, er udgangspunktet, at du skal i gang med en uddannelse. Din ydelse vil hedde uddannelseshjælp.

Du skal deltage i et tilbud, der hurtigst muligt hjælper dig i gang med en uddannelse.

Offentlige forsørgelse

Kontanthjælp og uddannelseshjælp er offentlig forsørgelse, som du kan få igennem kommunen.

Du kan få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv eller din familie (ægtefælle og børn under 18 år).

Det kræver, at du opfylder nogle betingelser for fx alder, uddannelsesniveau og formue.

Jobcenteret kan hjælpe dig med, om du opfylder betingelserne for at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Din formue

Du kan som udgangspunkt ikke få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du har en formue (fx penge eller andre værdier) på mere end 10.000 kr.

Er du gift, må du og din ægtefælle ikke have en formue på mere end 20.000 kr. i alt.

Offentlige forsørgelse

Kontanthjælp er en offentlig forsørgelse, som du kan få igennem kommunen.

Du kan få kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv eller din familie (ægtefælle og børn under 18 år).

Det kræver, at du opfylder nogle betingelser for fx alder og formue.

Jobcenteret kan hjælpe dig med, om du opfylder betingelserne.

Din formue

Du kan som udgangspunkt ikke få kontanthjælp, hvis du har en formue (fx penge eller andre værdier) på mere end 10.000 kr.

Er du gift, må du og din ægtefælle ikke have en formue på mere end 20.000 kr. i alt.

A-kasse og jobcenter – hvem står for hvad?

Du har to parter, du skal tale med som ledig: A-kassen udbetaler dine dagpenge, og Jobcenter taler med dig om korteste vej til job

Hvad er en a-kasse?

A-kasse står for arbejdsløshedskasse. A-kassen tager sig af alt det, der har med dine dagpenge at gøre. 

Hvis man betaler til en a-kasse, er det en forsikring, man har købt. Det er frivilligt, om man vil være medlem af en a-kasse. 

Hvad er et jobcenter?

Jobcenteret hører under kommunen. Kommunerne har ansvaret for at hjælpe ledige med at komme i job. 

Hvem gør hvad?

A-kassen hjælper dig med at få et overblik over de krav, du skal leve op til, mens du er på dagpenge. Det er a-kassen, der løbende vurderer, om du lever op til kravene for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

A-kassen har ofte medlemstilbud, du kan vælge at bruge. Det kan fx være netværk til jobs i relevante brancher og frivillige kurser.

A-kassen udbetaler også dine dagpenge.

Jobcenteret står for tilbud (tilbud kan fx kurser eller praktikforløb), bevilling af uddannelse og rådgiver også om jobsøgning

Skal du have dagpenge, skal du både i kontakt med din a-kasse og jobcenteret, mens du er ledig.

Jobnet.dk og a-kassens hjemmeside

Mens du er ledig, skal du bruge to hjemmesider. 

Jobnet.dk er jobcenterets hjemmeside. Her kan du løbende udfylde din joblog og dit cv og se de aftaler, du har med jobcenteret.

Kontakten med din a-kasse sker gennem deres egen hjemmeside. Her kan du udfylde dit dagpengekort hver måned og se de aftaler, du har med a-kassen. Ofte kan du også vælge at opdatere jobloggen fra din a-kasses hjemmeside.

Taler jobnet.dk og a-kassens hjemmeside sammen?

De to hjemmesider deler i mange tilfælde informationer med hinanden. 

Det kan fx være, at din joblog på a-kassens hjemmeside automatisk bliver opdateret, når du tilføjer noget på din joblog på jobnet.dk. På den måde kan du se den samme information begge steder.

Tjek hos din a-kasse, hvordan deres selvbetjening arbejder sammen med jobnet.dk. 

Din fagforening står ikke for dine dagpenge

Fagforeningen har ikke noget at gøre med udbetaling af dine dagpenge. Det står a-kassen for.

Din fagforening kan fx hjælpe med at læse din ansættelseskontrakt igennem, når du bliver tilbudt et job.

De udbyder også ofte kurser til deres medlemmer. Tjek hos din a-kasse, inden du melder dig til et kursus hos fagforeningen. A-kassen skal vurdere, om du kan tage kurset samtidig med, du er på dagpenge.

Din økonomi

Få et overblik

Når du bliver ledig, er det en god idé at få et overblik over, hvordan din økonomi ser ud. På den måde kan du tilpasse dine udgifter i en periode med en mindre indtægt.

Brug et budgetskema

Et budget kan give dig overblikket over din nye økonomi. Kan du fortsætte med at leve som før, eller skal der tilpasses i dine udgifter? Flere banker har et gratis budgetskema liggende på deres hjemmeside.  

Tal med banken om dine lån

Det kan være en god idé at tale med din bank om din nye situation. Hvis du har lån, kan nogle af lånene måske ændres, så du betaler dine lån af over en længere periode til en lavere ydelse.

Hvis du får boligstøtte eller andre tilskud

Får du boligstøtte, skal du give Udbetaling Danmark besked om, at din indkomst ændrer sig.

Får du andre tilskud som fx tilskud til økonomisk friplads, er det en god idé at undersøge, om ændringen i din indkomst påvirker dine tilskud.

Ret din indkomst

Når din situation ændrer sig, er det en god idé at ændre din indkomst på din forskudsopgørelse. På den måde undgår du at skulle betale penge tilbage, når året er gået.

Hvis du har fået kørselsfradrag

Har du tidligere har fået kørselsfradrag i forbindelse med dit job, skal du huske at ændre din forskudsopgørelse på skat.dk/tastselv.

Arbejdsmarkedspension – indbetalingen stopper

En arbejdsmarkedspension er en pension, du som lønmodtager indbetaler til gennem dit job.

Når du bliver ledig, stopper den automatiske indbetaling til arbejdsmarkedspension. Hvis du ønsker at fortsætte indbetalingen, kan det nogle gange lade sig gøre at betale ind til sin ”gamle ordning” for arbejdsmarkedspension. 

Du kan kontakte dit pensionsselskab, din bank eller pensionskasse for hjælp.

Ledighed har ingen betydning for folkepension

Det har ikke betydning for din kommende folkepension, at du i en kortere eller længere periode er ledig.

Indbetalinger til ATP Livslang Pension fortsætter

Når du modtager dagpenge eller kontanthjælp, betaler staten pensionsbidrag til Obligatorisk Pensionsordning. Pensionen bliver en del af din ATP Livslang Pension.

Du får ikke udbetalt mindre i fx dagpenge eller kontanthjælp.

Indbetalingerne til Obligatorisk Pensionsordning er et ekstra beløb, som automatisk bliver indbetalt til din pension.

Egne pensionsordninger – overvej om du vil skrue ned

Har du egne pensionsordninger i din bank eller pensionsselskab, kan du vælge at sætte indbetalingen på pause.

Brug din lønsikring

Hvis du har købt en lønsikring, er det nu, du kan gøre brug af den.

Hvor meget din lønsikring er på, og hvor længe den dækker, afhænger af den lønsikring, du har tegnet.

Hvad er lønsikring?

En lønsikring er en tillægsforsikring, som du kan købe, før du bliver ledig. Den supplerer dine ydelser som ledig og kan tegnes gennem en a-kasse eller et forsikringsselskab. 

Log på Mit Overblik på borger.dk og se, om du er tilmeldt en a-kasse.

Tilbud, kurser og praktik

Jobcenteret står for tilbud, du skal deltage i

Mens du får dagpenge, er der krav om, at du skal deltage i et tilbud. Det kan fx være kurser, vejledning eller praktikforløb. Formålet er at forbedre dine muligheder for at få job. Det står jobcenteret for.

Du får dagpenge, mens du deltager i et tilbud. Derfor skal du også fortsætte med at søge job, som du plejer.

Frivillige medlemstilbud hos a-kassen

Din a-kasse tilbyder ofte frivillige aktiviteter. Det kan fx være mentorordninger, workshops eller netværksmøder. 

Det er også en god idé at undersøge, om din fagforening har aktiviteter målrettet ledige. Tjek hos din a-kasse, inden du melder dig til et kursus hos fagforeningen. A-kassen skal vurdere, om du kan tage kurset samtidig med, du er på dagpenge.

Hvornår skal jeg deltage i et tilbud, som jobcenteret står for?

Det er jobcenteret, der vurderer, hvornår du skal deltage i et tilbud. Du skal senest i et tilbud 6 måneder efter, du er blevet ledig.

Hvilket tilbud passer til mig?

Sammen med jobcenteret finder du ud af, hvilket tilbud der passer til dig og din situation. Du kan fx have behov for enten erhvervserfaring eller uddannelse for at komme i job. 

Jeres aftale skrives i ”Min plan” på jobnet.dk.

1. Virksomhedspraktik

Du kan komme i virksomhedspraktik i op til 4 uger. Det kan være en måde til at få erhvervserfaring eller afprøve en bestemt branche.

2. Job med løntilskud

Du kan komme i job med løntilskud på en privat arbejdsplads i 6 måneder og 4 måneder på en offentlig arbejdsplads. Det kan være en mulighed for at prøve kræfter med det samme job og den samme arbejdsgiver i længere tid.

3. Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering kan være flere forskellige ting. Det kan fx være vejledningsforløb, kurser og efteruddannelse for faglærte og ufaglærte.

4. Nytteindsats

Skal du i nytteindsats, skal du arbejde hos en offentlig arbejdsgiver, fx kommunen. Du kan kun komme i nytteindsats, hvis jobcenteret er i tvivl om, at du aktivt søger jobs og lever op til dine forpligtelser som dagpengemodtager.

Hvad er 6 ugers jobrettet uddannelse?

Jobrettet uddannelse består af kurser inden for bestemte erhverv. De forskellige erhverv og kurser er samlet på en liste kaldet positivlisten. Du kan selv vælge, hvilke kurser, du gerne vil på.

Din a-kasse kan hjælpe med dine muligheder.

Hvordan søger jeg?

Du sender en ansøgning til din a-kasse. Det er a-kassen, der vurderer, om du kan komme på jobrettet uddannelse.

Arbejde ved siden af dagpengene

Jeg er selvstændig

Som selvstændig kan du have ret til supplerende dagpenge. Det kræver, at du lever op til de samme betingelser, som hvis du var ledig på fuld tid.

Supplerende dagpenge betyder, at de timer, du bruger på at arbejde i din virksomhed, bliver modregnet dagpengene.

Det er a-kassen, der vurderer, om du kan få supplerende dagpenge samtidig med, at du driver din virksomhed.

Jeg har lønnet arbejde

Hvis du er lønmodtager, kan du få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid. Du supplerer altså din indkomst fra dit deltidsarbejde med dagpenge.

Det kræver, at du lever op til de samme betingelser, som hvis du var ledig på fuld tid. Du skal derfor søge jobs og møde op til samtaler i jobcenteret og hos a-kassen, mens du får supplerende dagpenge.

Du oplyser hver måned på dit dagpengekort (også kaldet ydelseskort), hvor mange timer, du har arbejdet. Arbejdet bliver modregnet dine dagpenge.

Jeg er freelancer

Når du er freelancer, kan det være forskelligt, om du betragtes som selvstændig eller lønmodtager. Din a-kasse kan hjælpe med at vurdere din situation.

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Det gælder, uanset om du er selvstændig eller har lønnet arbejde.

Tal med din a-kasse om at arbejde frivilligt

Hvis du gerne vil have frivilligt arbejde, mens du er på dagpenge, skal du søge om det hos din a-kasse. Bliver ansøgningen godkendt, kan du arbejde frivilligt, uden at det påvirker dine dagpenge.

Hvad er frivilligt arbejde?

Frivilligt arbejde kan typisk være ulønnet arbejde i sociale organisationer eller foreningsarbejde.

Også godt at vide

Meld dig syg på første sygedag

Hvis du bliver syg, skal du på din første sygedag melde dig syg til din a-kasse. Det kan du gøre på jobnet.dk.

Når du er rask igen, skal du melde dig rask på jobnet.dk.

De første 14 dage, du er syg, får du dagpenge som sædvanligt. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg mere end 14 dage?

Når du har været syg i 14 dage, giver din a-kasse besked til jobcenteret om, at du er syg. A-kassen udbetaler kun dagpenge til dig de første 14 dage.

Er du syg i længere tid, skal jobcenteret tage stilling til, om du i stedet kan få sygedagpenge.

Du optjener feriedagpenge, mens du er på dagpenge

Du har ret til at holde ferie, mens du får dagpenge. 

Du optjener løbende feriedagpenge, når du er på dagpenge. Har du ikke optjent feriedagpenge, når du vil holde ferie, får du ikke dagpenge eller feriedagpenge, mens du holder ferie. Har du optjent feriedagpenge, kan du søge om at få dem udbetalt hos din a-kasse.

Har du optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, skal du bruge de feriedage først.

Giv besked, når du vil holde ferie

Når du får dagpenge og skal holde ferie, skal du give besked på jobnet.dk. Det skal du gøre senest 14 dage, før ferien starter. 

Tal med a-kassen

Din a-kasse står for dine feriedagpenge. Kontakt dem, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

Du kan få dagpenge med til nogle lande

Som udgangspunkt skal du bo i Danmark for at få dagpenge. 

Du kan i nogle tilfælde få dine dagpenge med til udlandet i op til 3 måneder. Det gælder, hvis du søger job i et andet land i EU, Schweiz, et af de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein) eller Færøerne.

Meld dig syg på første sygedag

Du skal melde dig syg til dit jobcenter på din første sygedag. Er du på kursus, i praktik, eller i løntilskud, skal du samme dag melde dig syg her.

Samtale med jobcenteret om din sygdom

Jobcenteret vil følge op på din situation med en personlig samtale, der eventuelt kan foregå over telefonen eller ved et digitalt møde. Du har pligt til at deltage i de samtaler, jobcenteret indkalder dig til. Det gælder også, når du er sygemeldt.  

Meld dig rask igen

Husk at kontakte jobcenteret for at melde dig rask igen.

Tal med jobcenteret om ferie

Du skal i god tid kontakte jobcenteret, hvis du ønsker ferie, mens du får kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Reglerne for ferie – over eller under 12 måneders ledighed

Hvis du har fået kontant- eller uddannelseshjælp i de seneste 12 måneder, har du ret til ferie i op til 4 uger. Du kan dog højst holde ferie 2 uger ad gangen.

Hvis du har fået kontanthjælp i mindre end 12 måneder, har du som udgangspunkt kun ret til at holde ferie, hvis du i et tidligere job har optjent ret til ferie.

Kontakt jobcenteret for at høre, hvad der gælder for dig og din situation.

Jobcenter

Jobcenteret hører under kommunen. Kommunerne har ansvaret for at hjælpe ledige med at komme i job.

Jobnet.dk

Jobnet er jobcenterets hjemmeside. Her kan du løbende udfylde din joblog og se de aftaler, du har med jobcenteret.

Anden aktør

Kommunen kan bruge en privat virksomhed til at udføre nogle af jobcenterets opgaver. De virksomheder kaldes for ”anden aktør”.

Anmeld dine manglende udbetalinger

Lønmodtagernes Garantifond kan hjælpe, hvis din arbejdsgiver er erklæret konkurs, eller hvis virksomheden er lukket, uden din arbejdsgiver er i stand til at betale sin gæld (også kaldet ophørt og insolvent).

Hos Lønmodtagernes Garantifond kan du anmelde din manglende løn, pension og feriepenge mv.

Hjælp med at forbedre guiden