Sådan behandler Jobpræmieordningen dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at Jobpræmieordning behandler oplysninger om dig som led i vores sagsbehandling af jobpræmieordningen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger Jobpræmieordning behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med Jobpræmieordning’s sagsbehandling er at tage stilling til, om vi kan udbetale jobpræmie. Jobpræmieordning indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling.

Jobpræmieordning behandler fx:

 • oplysninger om din og din arbejdsgivers identitet
 • oplysninger om økonomiske forhold og ansættelse
 • oplysninger relateret til tidligere og nuværende arbejdsgivere
 • oplysninger relateret til dit ansættelsesforhold
 • kontaktoplysninger
 • kontonummer

Du, din arbejdsgiver, et jobcenter eller en offentlig myndighed kan have givet oplysningerne i forbindelse med sagsbehandlingen og ved indberetning af indkomst til indkomstregistret. Jobpræmieordning kan også i forbindelse med sagsbehandlingen have indhentet oplysningerne fra offentlige myndigheder, f.eks. Skatteforvaltningen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Jobpræmieordning behandler dine personoplysninger på baggrund af lov om midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv.. Jobpræmieordning kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling og kontrol af udbetalinger mv., fx for at afdække svig. Dette kan eventuelt ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i ’Lov om Udbetaling Danmark’ og efter fastlagte rutiner for processen, herunder for sletning af data.

Jobpræmieordning kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. Jobpræmieordnings automatiske afgørelser træffes fx ved, at Jobpræmieordning henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysningerne i din sag. 

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx Udbetaling Danmark, Kommunen, CPR-registeret, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Jobpræmieordning samarbejder med.

Jobpræmieordning vil normalt slette oplysninger om dig 3 år efter afslutning af din sag. De 3 år regnes i forhold til det tidspunkt hvor jobpræmieordningen ikke længere er gældende.

Du kan gøre indsigelse mod, at Jobpræmieordning har personoplysninger om dig. Du kan få kopi af de oplysninger, som Jobpræmieordning har om dig. Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at JPO stiller behandlingen af din sag i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Jobpræmieordning træffer automatiserede afgørelser.

Jobpræmieordning vil i hvert tilfælde tage stilling til din henvendelse.

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Jobpræmieordning på:

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at Jobpræmieordning ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Jobpræmieordning behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Jobpræmieordning’s behandling af personoplysninger.

Er du uenig i Jobpræmieordning’s håndtering af din sag, skal du kontakte Jobpræmieordning direkte.