Jobpræmieordningen - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

 Her kan du læse, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med sagsbehandlingen er at tage stilling til, om vi kan udbetale jobpræmie. Udbetaling Danmark indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling.

Udbetaling Danmark behandler de personoplysninger, der indgår i din sag. Det kan fx være:

 • oplysninger om din og din arbejdsgivers identitet
 • oplysninger om økonomiske forhold og ansættelse
 • oplysninger relateret til tidligere og nuværende arbejdsgivere
 • oplysninger relateret til dit ansættelsesforhold
 • kontaktoplysninger
 • kontonummer

som Udbetaling Danmark får fra offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger på baggrund af lov om midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. Udbetaling Danmark kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling og kontrol af udbetalinger mv., fx for at afdække svig. Dette kan eventuelt ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i ’Lov om Udbetaling Danmark’ og efter fastlagte rutiner for processen, herunder for sletning af data.

Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. Jobpræmieordnings automatiske afgørelser træffes fx ved, at Jobpræmieordning henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysningerne i din sag. 

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx Udbetaling Danmark, Kommunen, CPR-registeret, Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Jobpræmieordning samarbejder med.

Jobpræmieordning vil normalt slette oplysninger om dig 3 år efter afslutning af din sag. De 3 år regnes i forhold til det tidspunkt hvor jobpræmieordningen ikke længere er gældende.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark, kan du blive spurgt, om Udbetaling Danmark må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Du kan gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark har personoplysninger om dig. Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark har om dig. Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at Udbetaling Danmark stiller behandlingen af din sag i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser.

Udbetaling Danmark vil i hvert tilfælde tage stilling til din henvendelse.

Har du spørgsmål om din jobpræmie?

Hvis du har spørgsmål til din jobpræmie, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Jobpræmieordning.

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Jobpræmieordning på.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at Jobpræmieordning ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Jobpræmieordning behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Jobpræmieordning.