Jobpræmieordningen

Jobpræmieordningen stoppede den 31. marts 2019

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Da Jobpræmieordningen blev vedtaget af Folketinget, blev det besluttet, at det skulle være en 2-årig, midlertidig ordning.

Der bliver derfor ikke udbetalt flere jobpræmier. 

Hvornår får jeg udbetalt min jobpræmie?

Du får jobpræmien udbetalt i slutningen af december, året efter du har optjent overskuddet.

Hvordan bliver jobpræmien beregnet?

Når du har søgt om jobpræmie af overskud fra selvstændig virksomhed, beregner Udbetaling Danmark efterfølgende din jobpræmie på baggrund af din årsopgørelse. Jobpræmien vil svare til 10 pct. af dit overskud før skat pr. måned. Du kan dog højst få udbetalt 2.500 kr. pr. måned.

Du kan modtage jobpræmien i op til 18 måneder i perioden 1. april til 31. marts 2019.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen for jobpræmieordningen på retsinformation.dk:

Kontakt Udbetaling Danmark, Jobpræmieordningen