Barselsregler for adoptanter: Barn modtaget den 2. august 2022 eller senere

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, overdrag orlov, bliv klogere på din økonomi

Start

Indhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • du stopper orloven tidligere end planlagt
 • du begynder at arbejde delvist
 • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
 • dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov
 • du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge - det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge.

Du skal give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen:

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Planlæg orloven

Familier, hvor forældrene bor sammen ved modtagelsen af barnet, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter modtagelsen af barnet.

I har mulighed for at planlægge jeres barsel, så den passer til jeres arbejds- og familieliv.

I kan vælge at overdrage nogle af orlovsugerne til hinanden. Det betyder, at en forælder efter modtagelsen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende. Læs mere om overdragelse af orlov længere nede på siden. 

Vær opmærksom på, at der i nogle situationer er særlige regler for din orlov. Det kan fx være, hvis du er eneadoptant, eller hvis I ikke bor sammen ved modtagelsen af barnet. Læs mere i afsnittet ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Du og barnets anden forælder har som hovedregel hver 24 ugers orlov efter modtagelsen af barnet, hvis I bor sammen ved modtagelsen af barnet.

Antal uger 

Regler for orloven hvis I bor sammen ved modtagelsen

Op til 4 ugers orlov Når du adopterer et barn, har du mulighed for at holde op til 4 ugers orlov med barselsdagpenge før modtagelsen af barnet. Reglerne afhænger af, om du adopterer et barn fra Danmark eller udlandet.
6 ugers orlov

Efter modtagelse af barnet har hver forælder ret til 6 ugers orlov med barselsdagpenge, der som udgangspunkt skal holdes inden for de første 10 uger efter modtagelsen.

Du må kun holde 2 af ugerne samtidig med den anden forælder.

Ugerne skal som udgangspunkt holdes sammenhængende, medmindre du er selvstændig eller lønmodtager og kan aftale det med din arbejdsgiver.

De 2 uger kan ikke overdrages til den anden forælder. De 4 uger kan overdrages til den anden forælder.  

18 ugers orlov

Efter de første 10 uger efter modtagelsen har hver forælder 18 ugers orlov med barselsdagpenge, der som hovedregel skal holdes inden for det første år efter barnets modtagelse.

Hvis forælderen er lønmodtager eller bliver lønmodtager inden for det første år efter modtagelsen af barnet, kan 9 af de 18 ugers orlov ikke overdrages til den anden forælder og skal holdes inden for det første år, medmindre forælderen på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Hvis forælderen ikke er lønmodtager, kan de op til 18 uger overdrages til den anden forælder.

Der kan være mulighed for at forlænge eller udskyde hele eller dele af orloven frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt.

Adoption fra udlandet

Hvis du og barnets anden forælder adopterer fra udlandet, har I begge ret til barselsdagpenge i op til 4 uger, før I modtager barnet, hvis I skal opholde jer i udlandet. Perioden kan forlænges med op til 4 uger, hvis I er tvunget til at forlænge opholdet på grund af forhold, som ikke kan tilregnes jer.

I kan ikke få barselsdagpenge i mere end de 8 uger, før I modtager barnet, selvom I er nødt til at opholde jer i udlandet i længere tid.

Adoption fra Danmark

Hvis I adopterer et barn fra Danmark, har I begge ret til op til 1 uges orlov, inden I får barnet med hjem, hvis I skal opholde jer sammen med barnet på modtagelsesstedet.

Hvis opholdet med barnet bliver længere end 1 uge på grund af forhold, som ikke kan tilregnes jer, kan orloven dog i særlige tilfælde forlænges med op til 1 uge.

Når I har modtaget barnet

I har ret til barselsdagpenge efter modtagelse af barnet. Modtagelsesdagen er den dag, hvor de formelle betingelser, for at I kan tage hjem med barnet, er opfyldt.

6 ugers orlov

Inden for de første 10 uger efter modtagelsen har I hver ret til at holde 6 ugers orlov med barselsdagpenge.

2 ugers orlov, som kan holdes samtidig

Du må holde 2 af ugerne samtidig med den anden forælder. De 2 uger skal som udgangspunkt være i sammenhæng, og kan ikke overdrages til den anden forælder.

Er du selvstændig, kan du dog holde de 2 ugers orlov fleksibelt indenfor de første 10 uger efter barnets modtagelse. 

Som lønmodtager kan du også holde orloven fleksibelt, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du må også gerne holde orloven som enkeltdage med fx 1 dag om ugen i 10 uger.

Fx kan du holde en uges orlov samtidig med den anden forælder i første uge, efter I har modtaget barnet, og en uges orlov samtidig igen i 4. uge efter modtagelsen.

4 ugers orlov, som ikke kan holdes samtidig

De resterende 4 uger, som skal holdes inden for de første 10 uger efter modtagelsen, må ikke holdes samtidig med den anden forælder, men ugerne kan overdrages til den anden forælder.

18 ugers orlov 

Efter de første 10 uger efter modtagelsen af barnet, har I hver især ret til at holde 18 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis I bor sammen ved modtagelsen af barnet. Orloven skal som udgangspunkt holdes inden for det første år efter barnets modtagelse.

Hvis I ikke bor sammen ved modtagelsen af barnet eller er i en særlig situation, er der særlige regler for orloven. Læs mere i afsnittet ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Hvis forælderen er lønmodtager eller bliver lønmodtager inden for det første år efter modtagelsen af barnet, kan 9 af de 18 ugers orlov ikke overdrages til den anden forælder. De 9 uger skal du selv holde inden for det første år efter barnets modtagelse, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven, ellers falder de bort.

Hvis forælderen ikke er lønmodtager, kan de op til 18 uger overdrages til den anden forælder. 

Der er forskellige muligheder for at forlænge og udskyde orloven. Her gælder de samme regler for biologiske og adopterende forældre. Mulighederne afhænger af din situation. Læs mere i 'Forlæng eller udskyd orlov'.

Hvis I vil holde orlov samtidig

Hvis I inden for de første 10 uger vil holde mere end 2 ugers orlov samtidig, har I forskellige muligheder.

Mulighed 1:

Den ene forælder kan efter afholdelse af sine 2 uger orlov starte med at bruge af sine 18 ugers orlov. Den anden forælder bruger samtidig sine 6 ugers orlov lige efter modtagelsen. Efter 6 uger holder den første forælder sine sidste 4 uger orlov inden for 10-ugersperioden. Den anden forælder starter efter 6 uger med at bruge sine 18 ugers orlov. Begge forældre har derved holdt orlov samtidig i de første 10 uger efter modtagelsen.

Mulighed 2: 

Begge forældre holder orlov samtidig de første 2 uger efter modtagelsen af barnet. Efter de 2 uger overdrager den ene forælder 4 ugers orlov til anden forælder. Den anden forælder holder dermed egne 6 uger og 4 overdragede uger inden for de første 10 uger. Den første forælder starter efter 2 uger med at holde sine 18 ugers orlov. Begge forældre har derved holdt orlov samtidig i de første 10 uger efter modtagelsen.

Du kan få barselsdagpenge i udlandet, hvis du:

 • rejser eller flytter til udlandet under orloven og har fysisk daglig kontakt med dit barn
 • arbejder i Danmark, men bor i andet EU/EØS-land.

Du skal have en NemKonto i Danmark og give Udbetaling Danmark din adresse og evt. dit telefonnummer, så de kan få fat på dig i udlandet.

Du kan som udgangspunkt ikke få barselsdagpenge, hvis du bor i Danmark og har arbejde i udlandet – det gælder også Sverige og Tyskland. Det skyldes, at du som udgangspunkt hører under lovgivningen i det land, du arbejder i.

Søg barselsdagpenge

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. Sagsbehandlingsfristen er 10 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om barselsdagpenge færdig. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Barselsdagpenge

For at du kan få barselsdagpenge, når du adopterer, skal du have et brev fra Familieretshuset, hvor der står, at den ene af barnets forældre skal være hjemme med barnet i en periode. Det brev skal du sende til Udbetaling Danmark.

Hvis du adopterer et barn, som din registrerede partner føder, har du ret til at holde orlov med barselsdagpenge.

Det kommer også an på din situation, om du kan få barselsdagpenge.

Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er: 

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvis du adopterer et barn gennem Danish International Adoption, kan du få et adoptionstilskud til at dække nogle af udgifterne ved adoptionen.

Her kan du læse mere om adoptionstilskuddet, og hvordan du søger:

Du får dine barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag i måneden er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden.

Du får penge for perioden til og med søndagen, inden udbetalingen. Hvis der i perioden er helligdage, tæller de med som orlovsdage. Dvs. at du får barselsdagpenge for helligdage.

I skemaet kan du se, hvornår der er udbetalinger af barselsdagpenge, og hvilken periode udbetalingen dækker over:

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Læs mere om NemKonto, og hvordan du ændrer den:

Få overblik over din barsel:

Hvis du har fået for meget i barselsdagpenge, skal du betale pengene tilbage. Det kan fx være, at du og barnets anden forælder tilsammen har holdt mere orlov, end I har ret til. Er det tilfældet, skal barselsdagpengene for den orlov, der sidst er holdt, tilbagebetales.

Har du fået for meget udbetalt, opkræver Udbetaling Danmark de penge, du skylder. Hvis du ikke betaler, sender Udbetaling Danmark din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Overdrag orlov

Som forældre kan I vælge at overdrage dele af orloven til hinanden, så det passer til jeres arbejds- og familieliv. Der er forskellige regler for, hvilke uger der kan overdrages, samt frister for hvornår orloven skal være afholdt.

Hvornår kan jeg overdrage orlov?

Du kan først søge om at overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er modtaget. Det er ofte den dag, barnet får sit pas.

For at overdrage skal du skal også være socialt sikret i Danmark eller have lovligt ophold her i landet på det tidspunkt, du overdrager.

Hvis du ikke er registreret som forælder, anbefaler vi dig at få det gjort hurtigst muligt, og gerne inden overdragelsen, fordi det ellers vil forlænge behandlingen af din overdragelse. 

Hvem kan overdrage?

Som juridisk forælder til barnet kan du overdrage orlov til den anden juridiske forælder.

Du har i nogle situationer også mulighed for at overdrage orlov til en social forælder eller et nærtstående familiemedlem. Læs mere her:

For at få barselsdagpenge under den orlov, som du har fået overdraget, skal du derudover opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, hvilket betyder, at du skal være i arbejde eller være medlem af en a-kasse.

Hvis en forælder ikke er i stand til at overdrage sin orlov til den anden forælder, kan den anden forælder ansøge Udbetaling Danmark om at gøre det. Det kan fx være i situationer, hvor forælderen er kommet ud for en ulykke og ikke er ved bevidsthed. Læs mere under ’ Hvis den ene forælder ikke selv er i stand til at overdrage orlov’. 

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter modtagelsen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved modtagelsen. 

Hvis I ikke bor sammen ved modtagelsen, eller hvis I i øvrigt er i en særlig situation, er der en anden fordeling af orloven og dermed et andet antal uger, der kan overdrages. Læs mere i afsnittet ’Situationer, der kan have betydning for din orlov’.

Orlov til hver forælder, hvis I bor sammen ved modtagelsen:

 • 2 ugers orlov ved modtagelsen – kan ikke overdrages
 • 4 ugers orlov – kan overdrages
 • 18 ugers orlov – kan overdrages*

*Hvis du er lønmodtager, kan 9 af de 18 uger ikke overdrages til den anden forælder. Orloven skal holdes inden 1 år efter barnets modtagelse, medmindre forælderen pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Forælderen, som modtager orloven, skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets modtagelsen. Den overdragne orlov kan dog forlænges og udskydes frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. Læs mere under 'Forlæng eller udskyd orlov'.

Situationer, der kan have betydning for din orlov

Hvis I ikke bor sammen ved modtagelsen af barnet

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når barnet bliver modtaget, sker der en anden tildeling af jeres orlov end den almindelige fordeling med 24 uger til hver forælder efter modtagelsen. 

Hvis I flytter fra hinanden efter modtagelsen, har det ikke betydning for tildelingen af jeres orlov.

Orloven for forælderen, som barnet bor hos

Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos på tidspunktet for modtagelsen, vil få 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge oveni de 24 ugers orlov efter modtagelsen. De 13 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes inden 1 år efter modtagelsen. 

Forælderen kan vælge at overdrage op til 13 ugers orlov til den anden forælder, samt at udskyde eller forlænge ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. 

Hvis forælderen også har eneforældremyndighed

Hvis forælderen, som barnet har folkeregisteradresse hos på tidspunktet for modtagelsen, også får eneforældremyndighed over barnet inden 1 år efter modtagelsen, kan forælderen søge Udbetaling Danmark om yderligere 9 ugers orlov med barselsdagpenge. Du kan tidligst søge om de ekstra 9 ugers orlov med barselsdagpenge 5 uger efter barnets modtagelse. 

Det er en forudsætning, at:

 • I ikke boede sammen på tidspunktet for modtagelsen
 • I ikke bor sammen på ansøgningstidspunktet
 • du har eneforældremyndighed på ansøgningstidspunktet.

De 9 ugers ekstra orlov skal som udgangspunkt holdes inden 1 år efter modtagelsen. Forælderen kan vælge at overdrage de 9 ugers orlov til den anden forælder, samt at udskyde eller forlænge ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. 

Orloven for den forælder, som barnet ikke bor hos

Den forælder, som barnet ikke har folkeregisteradresse hos på tidspunktet for modtagelsen, har ret til mindre orlov.

Hvis du ikke har barnet boende på tidspunktet for modtagelsen, har du udover de 6 ugers orlov, som skal holdes inden for de første 10 uger efter modtagelse af barnet, ret til 9 ugers orlov. De 9 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes inden barnet fylder 1 år.

De 9 ugers orlov kan overdrages til den anden forælder, samt udskydes eller forlænges frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. Læs mere under ’Forlæng og udskyd orlov’.

Hvis du er lønmodtager, kan de 9 ugers orlov ikke overdrages til den anden forælder.

Hvis I flytter fra hinanden efter modtagelsen

Hvis I flytter fra hinanden efter modtagelsen, vil hver forælder have ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter modtagelsen. Det gælder også, selvom I flytter fra hinanden kort tid efter modtagelsen.

I skal selv aftale, om I vil overdrage orlov til hinanden. Udbetaling Danmark kan ikke lave en anden fordeling af orloven, hvis I ikke kan blive enige om at overdrage orlov til hinanden.

I de situationer, hvor et barn kun har én forælder på modtagelsestidspunktet, kan forælderen ansøge om 22 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det er i situationer, hvor:

 • du er eneadoptant
 • den anden forælder er gået bort før modtagelsen af barnet.

Som soloforælder har du også mulighed for at overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem eller en social forælder. Læs mere her:

Sådan ser din orlov ud som eneadoptant

Som eneadoptant har du som udgangspunkt ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets modtagelse, der som udgangspunkt skal afholdes, inden barnet fylder 1 år

 Antal uger

Regler for orloven, hvis I bor sammen ved modtagelsen

Op til 4 ugers orlov Når du adopterer et barn, har du mulighed for at holde op til 4 ugers orlov med barselsdagpenge før modtagelsen af barnet. Reglerne afhænger af, om du adopterer et barn fra Danmark eller udlandet.
6 ugers orlov Efter modtagelse af barnet har du ret til 6 ugers orlov med barselsdagpenge, der som udgangspunkt skal holdes inden for de første 10 uger efter modtagelsen. 
18 ugers orlov
Efter de første 10 uger efter modtagelsen har du 18 ugers orlov med barselsdagpenge, der som hovedregel skal holdes inden for det første år efter barnets modtagelse. Som eneadoptant kan du vælge at holde orloven i forlængelse af de 6 ugers orlov. Ugerne kan udskydes og forlænges frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt. Hvis du er lønmodtager, kan 9 af ugerne ikke udskydes eller forlænges.
22 ugers ekstra orlov
Orloven skal som udgangspunkt afholdes, inden 1 år efter modtagelsen. Ugerne kan udskydes og forlænges frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne er opfyldt.

Hvis den ene forælder til barnet går bort efter modtagelsen, kan den anden forælder ansøge om at overtage den afdødes forælders orlov, som ikke er afholdt eller overdraget.

Hvis du kommer i denne situation, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan hjælpe dig.

Du kan muligvis også overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem. Læs mere her:

Undtagelse

Hvis I ikke boede sammen på modtagelsestidspunktet, og du også har eneforældremyndighed over barnet, har du i forvejen ret til 46 uger med barselsdagpenge. I denne situation, kan du derfor ikke overtage den anden forælders resterende orlov.

Hvis den anden forælder er lønmodtager, har ret til barselsdagpenge og på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan passe barnet alene, kan du ansøge om at få 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det er fx i situationer, hvor forælderen har et alvorligt handicap, og det er lægeligt dokumenteret, fx ved en lægeerklæring eller en journaludskrift. 

Vær opmærksom på, at barnet skal være modtaget, og du skal være registreret forælder, før du kan søge om ekstra orlov.  

De 9 ekstra uger skal som udgangspunkt afholdes, inden 1 år efter modtagelsen af barnet. Orloven kan udskydes eller forlænges frem til barnet fylder 9 år, hvis betingelserne for det er opfyldt. Læs mere om forlængelse og udskydelse i afsnittet ’Forlæng og udskyd orlov’.

Du skal dokumentere, at en læge har vurderet, at den anden forælder ikke er i stand til at passe barnet alene på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Dokumentation kan fx være en lægeerklæring.

Hvis forælderen er midlertidig syg

Hvis den anden forælder blot er midlertidigt forhindret i at kunne passe jeres barn alene i sine 9 ugers orlov inden for 1 år efter modtagelsen af barnet, kan forælderen i stedet holde orloven inden 3 år efter modtagelsen af barnet.

Det er fx i situationer, hvor forælderen har en midlertidig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sygdom, indlæggelse på hospital mv.

Læs mere her:

Hvis kun den ene forælder er socialt sikret i Danmark, og forældrene bor sammen ved modtagelsen af barnet, kan den forælder, der har ret til barselsdagpenge i Danmark, søge om op til 13 ekstra uger.

Man er som udgangspunkt socialt sikret i det land, hvor man arbejder.

Der er forskellige regler, alt efter hvornår barnet er modtaget.

Barn modtaget den 1. maj 2024 eller senere

Du har ret 13 ekstra ugers orlov, hvis disse 2 betingelser er opfyldt:

 1. Den anden forælder får i perioden fra den 11.-46. uge efter modtagelsen ikke udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse (fx barselsdagpenge) fra et andet land i mere end 9 uger.
 2. I boede sammen ved modtagelsen.

Hvis den anden forælder får udbetalt mere end 9 ugers offentlig ydelse i perioden, bliver de uger, der ligger udover de 9 uger, trukket fra dine 13 uger. 

Barn modtaget før den 1. maj 2024

Du har ret til ekstra orlov, hvis du kan dokumentere, at den anden forælder i samme periode, hvor du vil holde de op til 13 uger:

 • ikke har haft fravær med offentlig forsørgelsesydelse (fx barselsdagpenge) under orloven efter det andet lands lovgivning.
 • ikke har tænkt sig at holde fravær med offentlig forsørgelsesydelse det andet lands lovgivning. 

Hvis forælderen får udbetalt offentlig forsørgelsesydelse svarende til barselsdagpenge i mindre end 13 uger, fratrækkes ugerne fra de 13 ugers ekstra orlov. Derudover skal I bo sammen ved modtagelsen.

Hvis den ene forælder er ude af stand til at overdrage orlov, kan den anden forælder ansøge Udbetaling Danmark om at overdrage orlovsugerne. 

Det kan fx være i situationer, hvor den ene forælder kommer ud for en ulykke og derfor ikke kan overdrage, fordi forælderen ikke er ved bevidsthed. 

Hvis du bliver lønmodtager, inden 1 år efter modtagelsen af barnet, og du ikke tidligere har holdt 9 ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, har du mulighed for at få op til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge.

Det kan du i de situationer, hvor du ikke har mere orlov tilbage. Det vil sige, at du har brugt eller overdraget al din orlov, der ligger efter de første 10 uger efter modtagelsen.

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller på anden ydelse, men bliver lønmodtager inden1 år efter modtagelsen.

Du skal være lønmodtager, når du starter de op til 9 ugers orlov.

Orloven kan ikke overdrages til den anden forælder og skal holdes inden for 1 år efter modtagelsen af barnet, medmindre du pga. særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Sådan gør du

Du skal starte din orlov og bede din arbejdsgiver indberette dit fravær. Derefter tager vi stilling til, om du har ret til den ekstra orlov. 

Det kan vi først gøre, når vi har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge eller en ansøgning om refusion fra din arbejdsgiver. 

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Hvis du modtager flerlinger den 1. maj 2024 eller senere

Hvis du har adopteret flerlinger, der er under 1 år ved modtagelsen, og som er født den 1. maj 2024 eller senere, har du ret til 13 ugers flerlingeorlov.

Hvis der er to juridiske forældre, får begge forældre hver 13 ugers flerlingeorlov.

Orloven skal holdes, inden 1 år efter modtagelsen.

For at få ret til barselsdagpenge under orloven skal du ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet.

Læs om betingelserne under ’Kan jeg få barselsdagpenge’.

Overdrag flerlingeorlov til en social forælder

Du kan overdrage op til 13 ugers flerlingeorlov til en eller flere sociale forældre, når børnene er modtaget. Du behøver ikke selv opfylde beskæftigelseskravet for at overdrage orloven.

For at holde flerlingeorlov med barselsdagpenge skal den sociale forælder ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet.

Den sociale forælder må ikke holde mere end 13 ugers flerlingeorlov, og orloven skal holdes, inden 1 år efter modtagelsen.

Vær opmærksom på, at orloven ikke kan overdrages til en anden juridisk forælder.

Hvis du er soloforælder

Hvis du er soloforælder, kan du søge om op til 13 ugers flerlingeorlov til en eller flere sociale forældre eller et eller flere nærtstående familiemedlemmer. Det er en betingelse, at du opfylder beskæftigelseskravet. Du har stadig dine egne 13 uger, hvilket betyder, at I hver kan holde op til 13 ugers flerlingeorlov.

For at holde flerlingeorlov med barselsdagpenge skal den sociale forælder og det nærtstående familiemedlem ved orlovens start opfylde de almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet.

Den sociale forælder og det nærtstående familiemedlem må ikke holde mere end 13 ugers flerlingeorlov, og de skal holde orloven, inden 1 år efter modtagelsen.

Vær opmærksom på, at børnene skal være modtaget, før du søger.

Hvis du får mere end 52 ugers orlov

Du kan ikke holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge.

Hvis du har fået mere end 52 ugers orlov, kan du vælge at overdrag orloven til en anden fx den anden forælder, en social forælder eller et nærtstående familiemedlem.

Vær opmærksom på, at flerlingeorloven skal holdes, inden 1 år efter modtagelsen. Du kan i nogle situationer udskyde øvrig orlov til afholdelse efter 1 år. Læs mere under 'Hvordan udskyder jeg min orlov'.

Ferie

Det kommer an på din situation, om du kan holde ferie under din orlov, dvs. om du er lønmodtager, ledig, selvstændig, studerende eller nyuddannet.

Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Find artiklen om ferie på den side, som gælder for dig.

Læs også mere om ferie og orlov:

Sygdom

Som forældre kan I forlænge orloven, hvis jeres barn bliver indlagt på hospitalet. Det gælder dog kun indtil barnet er 46 uger, og hvis I ikke går på arbejde imens.

Orloven kan forlænges med den periode, barnet er indlagt. I kan højst forlænge orloven med 3 måneder tilsammen. 

Muligheden for at forlænge orloven ved barnets indlæggelse gælder dog ikke under de 2 ugers orlov, som l har ret til at holde samtidig inden for de første 10 uger efter modtagelse af barnet. Hvis I går tilbage på arbejde, mens jeres barn er indlagt, kan I i stedet udsætte den resterende orlov med barselsdagpenge til efter udskrivelsen.

For at bruge den mulighed skal barnet være udskrevet senest 60 uger efter modtagelsen af barnet. Det gælder også for de 2 ugers orlov, som I har ret til at holde samtidig inden for de første 10 uger efter modtagelse af barnet.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der giver denne mulighed. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold (THO), bliver de dage ikke regnet med.

Send dokumentation

For at du kan forlænge eller udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet.

Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Du sender dokumentationen til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen Min barsel:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når dokumentationen – med barnets indlæggelses- og udskrivelsesdato – er modtaget. 

Se, hvilke regler der gælder, hvis du mister dit barn:

Forlæng eller udskyd orloven

Du har i nogle tilfælde mulighed for at forlænge eller udskyde orlov frem til barnet fylder 9 år.

Hvis du er adoptant, er dine 24 orlovsuger fordelt anderledes end ved biologiske forældre. Som udgangspunkt gælder der samme regler som for biologiske forældre ved forlængelse og udskydelse af orlov inden for de første 10 uger og efter de første 10 uger efter modtagelsen af barnet. 

Se her, hvad der gælder for dig, hvis du er:

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Kontant Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge