Feriedagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du under visse betingelser få udbetalt feriedagpenge

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For at have ret til feriedagpenge skal du blandt andet:

 • have optjent ret til feriedagpenge
 • være lønmodtager - fx som fastansat eller vikar - eller ledig
 • være medlem af en dansk a-kasse både under optjening af feriedagpengeretten og under ferien
 • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
 • opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed
 • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.

Da det er en betingelse for ret til feriedagpenge, at du ville have haft ret til dagpenge i tilfælde af ledighed, kan du, som hovedregel, ikke få feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet fx er:

 • selvstændig erhvervsdrivende uden ret til dagpenge
 • tilmeldt en uddannelse
 • sygemeldt eller på barsel
 • frihedsberøvet
 • omfattet af konflikt
 • på orlov
 • i fleksjob eller under revalidering
 • på efterløn eller fleksydelse
 • ikke er medlem af en a-kasse.

Feriedagpenge er kun relevant for dig, som er medlem af en a-kasse og modtager dagpenge, eller dig, som er i arbejde som lønmodtager og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse.  

Hvis du er ledig, kan du kun få feriedagpenge, hvis du ansøger om at få feriedagpenge udbetalt, og hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Hvis du senere i ferien giver a-kassen besked, er det fra dette tidspunkt, at du kan modtage feriedagpenge.

Jobcenteret skal have besked om ferien senest 14 dage, før du holder den, ellers kan det have konsekvenser for din ret til dagpenge.

Du optjener ret til feriedagpenge løbende og månedsvis i ferieåret på baggrund af a-kassens udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og udbetaling af barselsdagpenge. Du optjener 2,08 dag pr. måned i ferieåret, og kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ferieåret er fra 1. september til og med 31. august det efterfølgende år.

Det er en betingelse, at du ikke samtidig har optjent ret til feriegodtgørelse eller løn under ferie.

Feriedagene med ret til feriedagpenge kan kun bruges i ferieafholdelsesperioden, som er ferieåret, og de efterfølgende 4 måneder (1. september – 31. december), og kan ikke overføres fra et ferieår til et andet. Hvis du i et helt optjeningsår har fået ydelser, der svarer til maksimale dagpenge, vil du normalt have optjent ret til 25 dage med feriedagpenge.

Hvis du har fået udbetalt ydelser i perioden op til ferieårets begyndelse, får du det samme beløb i feriedagpenge med eventuelle reguleringer. 

Hvis du ikke har fået ydelser med en beregnet dagpengesats, vil du få feriedagpenge med en fast sats svarende til 82 procent af maksimale dagpenge. Der kan udbetales op til 5 dage pr. uge.

Du kan tidligst få feriedagpenge udbetalt 1 uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en uge før ferien, skal a-kassen have din ansøgning mindst 4 uger før feriens start.

Retten til feriedagpenge falder væk, hvis a-kassen ikke har fået ansøgningen om feriedagpenge for et ferieår senest den 31. januar i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, som er ferieåret plus 4 måneder, svarende til den 1. september til og med den 31. december  i det efterfølgende ferieår.  

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal jobcentret/a-kassen have besked senest 14 dage før ferien, ellers kan det få konsekvenser for din ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis jobcentret/a-kassen allerede inden, du melder din ferie, har indkaldt dig til møde eller afgivet et tilbud, har du pligt til at deltage i mødet eller tilbuddet.

Under ferie skal du fortsat have et tilgængeligt CV.

Har du aftalt med din arbejdsgiver at overføre optjent ferie efter ferieloven fra sidste ferieår til dette ferieår, skal du holde denne ferie sammen med anden optjent ferie, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Du kan ikke overføre feriedagpenge til det efterfølgende ferieår.

Ønsker du at klage over en afgørelse om feriedagpenge, skal du sende din klage til din a-kasse senest 4 uger efter, du har modtaget a-kassens afgørelse.

Hvis a-kassen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsens afgørelse kan du klage over til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.