Udbetaling af erstatning for erhvervssygdomme

Her kan du læse om udbetaling af erstatning for erhvervssygdomme

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afgjort din sag og anerkendt din arbejdsskade går der normalt fem uger, før din erstatning bliver udbetalt.

Din erstatning kan blive udsat, hvis der bliver klaget

Hvis din arbejdsgiver eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) klager over vores afgørelse, bliver udbetalingen udsat, så længe klagen behandles. Hvis du selv klager, har det ingen betydning for udbetaling af din erstatning.

Uanset hvem der klager, kan det betyde, at din erstatning bliver uændret, større, mindre eller helt bortfalder. Hvis AES ikke ændrer sin afgørelse, bliver klagen behandlet i Ankestyrelsen.

Hvis AESK har klaget over en afgørelse i din sag, og du har spørgsmål til dem, kan du finde deres kontaktinformationer her:

Din erstatning kan blive forsinket, hvis du får en social ydelse

Din udbetaling kan blive forsinket og evt. mindre, hvis du får en social ydelse. Det skyldes, at AES venter på svar fra kommunen eller Udbetaling Danmark. Hvis du fx får revalideringsydelse fra kommunen eller førtidspension fra Udbetaling Danmark, kan det være, at du skal betale noget af din ydelse tilbage.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark eller din kommune for at høre nærmere.

AES udbetaler som udgangspunkt din erstatning til din NemKonto, men på NemKonto er dine penge ikke beskyttet mod kreditorer.

Hvis du vil beskytte din erstatning fx ved skilsmisse eller gæld, skal du have en beskyttet konto, som din erstatning kan blive sat ind på.

Hvis du ønsker pengene udbetalt på en anden konto, skal du inden 10 dage, efter du har modtaget afgørelsen, give os besked om det via kontaktboksen på denne side. Du skal benytte linket i bunden af billedet - Send Digital Post til ’AES - Udbetaling’.

Har du ikke MitID skal du benytte linket - Send besked til ’AES - Udbetaling’ - og vedhæfte billedlegitimation i form af pas eller kørekort. Dette link skal også benyttes af advokater, fagforeninger mm, som har fuldmagt i sagen.

Ønsker du mere information om, hvad det betyder at have en beskyttet konto, skal du spørge i din bank.

Du kan miste beskyttelsen af din erstatning

Hvis du stiller din erstatning som sikkerhed for fx et lån i banken eller overfører andre beløb til din beskyttede konto, er din erstatning ikke længere beskyttet mod kreditorer.

Det afhænger af, hvordan din erstatning bliver udbetalt. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne er skattepligtig, mens en engangserstatning ikke er skattepligtig.

Hvis du får erstatning for en erhvervssygdom indberetter AES din erstatning til Skattestyrelsen. Din erstatning bliver indberettet i det år, du har fået udbetalt erstatningen. Du skal selv bede dit lokale skattecenter om at fordele din erstatning på de relevante år.

Hovedkort, bikort eller frikort?

AES får automatisk dit bikort fra Skattestyrelsen. Hvis du vil bruge dit hovedkort, skal du kontakte AES, men hvis du vil bruge dit frikort, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Vær opmærksom på, at Statens Uddannelsesstøtte (SU) automatisk bruger dit hovedkort. Ønsker du, at AES skal bruge dit hovedkort, skal du kontakte SU og derefter AES.

Er mit engangsbeløb skattefrit?

Der bliver ikke trukket skat af beløbet, hvis du får tilkendt et skattefrit engangsbeløb.

Hvis du derimod får udbetalt et samlet tilgodehavende af månedlige, skattepligtige ydelser for en periode tilbage i tid, skal du betale skat af beløbet. Det kan være, hvis din sag er afgjort, og du har månedlige ydelser til gode. I så fald bliver pengene udbetalt som et samlet beløb, der består af en række månedlige ydelser, som du skal betale skat af.

Kan jeg få reguleret min skat tilbage i tid?
Hvis du vil regulere din skat tilbage i tid, skal du henvende dig til Skattestyrelsen for at få det ændret. Hvis du ikke gør noget, bliver det automatisk reguleret på den næste årsopgørelse.

Hvis du flytter til udlandet, fortsætter din udbetaling fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du vil dog én gang om året modtage en leveattest, som du skal udfylde for fortsat at få din erstatning.

Det er meget vigtigt, at du bruger den attest, som vi sender til dig elektronisk eller med posten, fordi attesten har en stregkode med dine personlige oplysninger.

Hvis du ikke besvarer leveattesten, stopper din udbetaling

AES betaler dit honorar, hvis vi har bedt dig om at sende kopi af journal, speciallægeerklæring, funktionsattest, obduktion eller supplementsblad. Du skal sende din faktura elektronisk til AES, for at få din betaling. Pengene bliver overført til din NemKonto.

Når du udfylder fakturaren:

  • Udfyld én faktura pr. CPR-nr.
  • Udfyld ydelsesmodtagerens CPR-nr. tydeligt
  • Skriv AES' journal-nr. under ordre-/købsreference, fx 010203-0405/01
  • Noter hvilken ydelse, du fakturer AES for

Det er muligt at fakturere elektronisk via Virk.dk:

Du kan sende fakturaen til:

GLN/EAN nr.: 5790002265891

Bemærk at lægelige bilag skal sendes til:

aes@atp.dk

eller

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød                 

AES kan desværre ikke modtage elektroniske kreditnotaer. Hvis du har en kreditnota, skal du ringe til AES på 70 10 58 40.

Anmeldelse af erhvervssygdom
AES betaler ikke honoraret for anmeldelse af erhvervssygdom. Det bliver betalt i forbindelse med den digitale anmeldelse af erhvervssygdommen til os og Arbejdstilsynet.

Når en borger får udbetalt erstatning for en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven, er det muligt at beskytte erstatningen fra kreditorer. En erstatning fra AES er personlig og kan ikke overføres til andre. Kreditorer kan heller ikke gøre udlæg eller foretage anden retsforfølgning i kravet.

For at sikre, at erstatningen er beskyttet mod kreditorer, når den bliver udbetalt, skal borgeren få banken til at:

  • oprette en særskilt konto
  • registrere, at beløbet er kreditorbeskyttet