Jobpræmieordningen

Vær opmærksom på, at jobpræmieordningen var en midlertidig ordning, som stoppede 31. marts 2019. Det betyder derfor, at du som lønmodtager ikke kan få udbetalt jobpræmie efter udgangen af april 2019.

NYT: Jobpræmieordningen stoppede den 31. marts 2019

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Da Jobpræmieordningen blev vedtaget af Folketinget, blev det besluttet, at det skulle være en 2-årig, midlertidig ordning.

Der bliver derfor ikke udbetalt flere jobpræmier. 

Du har mulighed for at søge om jobpræmie frem til den 30. juni 2019, hvis du:

  • har arbejdet i udlandet
  • driver selvstændig virksomhed

Læs mere om, hvordan du søger herunder.

Alle andre, der har fået jobpræmie, har allerede fået deres sidste jobpræmie udbetalt.

Du har mulighed for at få jobpræmie af løn for arbejde i andre EU-/EØS-lande eller Schweiz, hvis du betaler skat af din løn i Danmark. Du får ikke automatisk udbetalt jobpræmie, når du arbejder i udlandet, så du skal selv søge om præmien hos Udbetaling Danmark.

Du skal søge senest den 30. juni 2019.

Sådan søger du om jobpræmie

Når du søger om jobpræmie af løn for arbejde i udlandet, skal du vedhæfte dokumentation:

  • lønsedler
  • ansættelsesbevis
  • attest fra Skattestyrelsen for din skattepligt
  • evt. kontoudtog fra bank med kontinuerlige lønoverførsler

Du søger om jobpræmie ved at udfylde den digitale ansøgning og vedhæfte den nødvendige dokumentation.

Du kan også søge ved at udfylde blanketten nedenfor og sende den sammen med den nødvendige dokumentation med Digital Post eller papirpost til Udbetaling Danmark.

Du kan sende ansøgningen med papirpost til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Hvornår får jeg jobpræmien udbetalt?

Når du søger om jobpræmie for arbejde i udlandet, beregner Udbetaling Danmark din jobpræmie på baggrund af den vedhæftede dokumentation. Du får jobpræmien udbetalt umiddelbart efter Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning.

Du har mulighed for at få jobpræmie for overskud fra drift af selvstændig virksomhed i Danmark eller andre EU-/EØS-lande og Schweiz, hvis du betaler skat af dit overskud i Danmark.

Du får ikke automatisk udbetalt jobpræmie, hvis du har overskud fra drift af selvstændig virksomhed, så du skal selv søge om præmien hos Udbetaling Danmark.

Du skal søge senest den 30. juni 2019.

Har du selvstændig virksomhed i Danmark?

Når du søger om jobpræmie af overskud fra selvstændig virksomhed, vil Udbetaling Danmark efterfølgende beregne din præmie på baggrund af din årsopgørelse.

Du får svar på din ansøgning i november. Du får præmien udbetalt i slutningen af december, året efter du har optjent overskuddet.

Har du selvstændig virksomhed i udlandet?

Når du søger om jobpræmie af overskud fra selvstændig virksomhed i udlandet, skal du vedhæfte dokumentation for dit overskud, fx regnskaber, samt en attest fra Skattestyrelsen for din skattepligt.

Udbetaling Danmark beregner herefter din jobpræmie på baggrund af den vedhæftede dokumentation. Du får svar på din ansøgning i november. Du får jobpræmien udbetalt umiddelbart efter Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning.

Sådan søger du om jobpræmie

Du søger om jobpræmie ved at udfylde den digitale ansøgning og vedhæfte den nødvendige dokumentation.

Du kan også søge ved at udfylde blanketten nedenfor og sende den sammen med den nødvendige dokumentation med Digital Post eller papirpost til Udbetaling Danmark.

Du kan sende ansøgningen med papirpost til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du skal søge senest 30. juni 2019.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen for jobpræmieordningen på retsinformation.dk:

Kontakt Udbetaling Danmark, Jobpræmieordningen