Jobpræmieordningen

NYT: Jobpræmieordningen lukker den 15. maj 2019

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Da Jobpræmieordningen blev vedtaget af Folketinget, blev det besluttet, at det skulle være en 2-årig, midlertidig ordning.

Der bliver derfor ikke udbetalt flere jobpræmier. 

Du har mulighed for at søge om jobpræmie frem til den 30. juni 2019, hvis du:

 • har arbejdet i udlandet
 • driver selvstændig virksomhed

Læs mere om, hvordan du søger herunder.

Alle andre, der har fået jobpræmie, har allerede fået deres sidste jobpræmie udbetalt.

Jobpræmieordningen er en ordning for personer, som har været ledige i en længere periode.

Hvis du er omfattet af ordningen, vil du automatisk få et brev fra Udbetaling Danmark inden 1. juli 2017. Når du er omfattet af ordningen, har du mulighed for at få et skattefrit beløb i jobpræmie for arbejde eller selvstændig virksomhed i perioden 1. april 2017 til 31. marts 2019.

Jobpræmien bliver beregnet på baggrund af din løn eller dit overskud fra selvstændig virksomhed. Præmien vil svare til 10 pct. af din løn eller dit overskud før skat pr. måned. Du kan dog højst få udbetalt 2.500 kr. pr. måned.

Du kan modtage jobpræmie i op til 18 måneder i perioden 1. april 2017 til 31. marts 2019. Det betyder, at du kan få op til 45.000 kr. udbetalt. Jobpræmien er skattefri og har ikke betydning for andre offentlige ydelser.

Du skal have bopæl i Danmark for at få udbetalt jobpræmien.

Du kan få jobpræmie, hvis du er omfattet af jobpræmieordningen. Du har automatisk fået et brev fra Udbetaling Danmark inden den 1. juli 2017, hvis du er omfattet af ordningen.

Du er omfattet af ordningen, hvis du har været ledig i uge 48, 2016, og samtidig har modtaget en adgangsgivende ydelse. Derudover skal du have modtaget en adgangsgivende ydelse i mindst 47 uger i perioden fra uge 50, 2015, til og med uge 48, 2016.

Adgangsgivende ydelser er:

 • kontanthjælp
 • uddannelseshjælp
 • ressourceforløbsydelse eller løn under jobafklaringsforløb, mens arbejdsgiver har fået refusion
 • revalideringsydelse,
 • ledighedsydelse
 • sygedagpenge eller løn under sygdom, mens arbejdsgiver har fået refusion

Eller hvis du i uge 48, 2016, havde mindst 71 uger i perioden uge 24, 2015, til og med uge 48, 2016, med:

 • arbejdsløshedsdagpenge
 • feriedagpenge
 • midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • kontantydelse
 • løntilskud.

Hvis du i løbet af perioden 1. april 2017 til 31. marts 2019 opnår folkepensionsalderen eller overgår til førtidspension, efterløn, fleksydelse eller delpension, ophører du med at være omfattet af ordningen.

Hvis du mener, at du har ret til at være omfattet af jobpræmieordningen, men ikke har modtaget et brev fra Udbetaling Danmark, kan du søge om at blive optaget i ordningen. Når du søger, skal du huske at vedhæfte dokumentation for, at du har modtaget ydelserne.

Du kan også søge om optagelse ved at udfylde blanketten nedenfor og sende den sammen med den nødvendige dokumentation med Digital Post eller papirpost til Udbetaling Danmark.

Du kan sende ansøgningen med papirpost til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Jobpræmien bliver beregnet på baggrund af din løn eller dit overskud fra selvstændig virksomhed før skat. Præmien vil svare til 10 pct. af din løn eller dit overskud pr. måned. Du kan dog højst få udbetalt 2.500 kr. pr. måned.

Din jobpræmie skal være på mindst 100 kr. pr. måned, for at du kan få den udbetalt.

Du har mulighed for at se i din skattemappe på skat.dk, hvad din arbejdsgiver har indberettet.

Du vil automatisk få jobpræmien udbetalt, hvis du har løn, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af.

Hvis du har løn for arbejde om bord på skibe, får du også automatisk udbetalt jobpræmie.

Det betyder, at du ikke skal gøre noget for at få præmien udbetalt. Udbetaling Danmark beregner din jobpræmie på baggrund af din arbejdsgivers indberetninger til Skattestyrelsen. Du modtager et brev, hver gang Udbetaling Danmark kan se, at din arbejdsgiver har indberettet løn til Skattestyrelsen.

Selvstændig virksomhed og arbejde i udlandet

Hvis du har overskud fra selvstændig virksomhed i Danmark eller udlandet (EU-/EØS-lande eller Schweiz), eller hvis du har løn for arbejde i udlandet (EU-/EØS-lande eller Schweiz), skal du selv søge om at få jobpræmie udbetalt.

Hvornår får jeg jobpræmien udbetalt?

Første gang, du kan få udbetalt jobpræmie, er i slutningen af august 2017. Jobpræmien vil være beregnet for løn, der er indberettet til Skattestyrelsen i april 2017 til juli 2017.

Herefter vil jobpræmien blive udbetalt pr. måned. Du får præmien udbetalt, i måneden efter din arbejdsgiver har indberettet din løn.

Eksempel: hvis din arbejdsgiver har indberettet løn til Skattestyrelsen i oktober, får du jobpræmien udbetalt sidste hverdag i november. Det betyder også, at hvis din arbejdsgiver indberetter din løn for oktober måned i november, vil du først få præmien udbetalt i december.

Når du får udbetalt jobpræmie, modtager du et brev fra Udbetaling Danmark, hvor du kan se, hvor meget du får udbetalt, og hvordan din præmie er beregnet.

For at få udbetalt jobpræmie skal du have løn for arbejde eller overskud fra selvstændig virksomhed.

Du kan få udbetalt jobpræmie, hvis du har:

 • indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af, og som din arbejdsgiver indberetter til Skattestyrelsen
 • løn fra arbejde om bord på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), og som er indberettet af din arbejdsgiver til Skattestyrelsen
 • løn fra arbejde i andet EU-/EØS-land eller Schweiz, hvor lønnen er skattepligtig i Danmark
 • overskud fra drift af selvstændig virksomhed i Danmark eller andet EU-/EØS-land eller Schweiz, hvor overskuddet er skattepligtigt i Danmark

Hvis du får flekslønstilskud som supplement til din løn, kan du få jobpræmie af lønnen, men ikke af flekslønstilskuddet.

Får du tilskud til selvstændig virksomhed, fordi du har en varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevne, kan du få jobpræmie af overskuddet, men ikke af tilskuddet.

Du har ikke mulighed for at få jobpræmie, hvis du har seniorjob eller arbejde med løntilskud.

Du har mulighed for at få jobpræmie af løn for arbejde i andre EU-/EØS-lande eller Schweiz, hvis du betaler skat af din løn i Danmark. Du får ikke automatisk udbetalt jobpræmie, når du arbejder i udlandet, så du skal selv søge om præmien hos Udbetaling Danmark.

Sådan søger du om jobpræmie

Når du søger om jobpræmie af løn for arbejde i udlandet, skal du vedhæfte dokumentation:

 • lønsedler
 • ansættelsesbevis
 • attest fra Skattestyrelsen for din skattepligt
 • evt. kontoudtog fra bank med kontinuerlige lønoverførsler

Du søger om jobpræmie ved at udfylde den digitale ansøgning og vedhæfte den nødvendige dokumentation.

Du kan også søge ved at udfylde blanketten nedenfor og sende den sammen med den nødvendige dokumentation med Digital Post eller papirpost til Udbetaling Danmark.

Du kan sende ansøgningen med papirpost til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du kan søge løbende men senest 30. juni 2019.

Hvornår får jeg jobpræmien udbetalt?

Når du søger om jobpræmie for arbejde i udlandet, beregner Udbetaling Danmark din jobpræmie på baggrund af den vedhæftede dokumentation. Du får jobpræmien udbetalt umiddelbart efter Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning.

Du har mulighed for at få jobpræmie for overskud fra drift af selvstændig virksomhed i Danmark eller andre EU-/EØS-lande og Schweiz, hvis du betaler skat af dit overskud i Danmark.

Du får ikke automatisk udbetalt jobpræmie, hvis du har overskud fra drift af selvstændig virksomhed, så du skal selv søge om præmien hos Udbetaling Danmark.

Selvstændig virksomhed i Danmark

Når du søger om jobpræmie af overskud fra selvstændig virksomhed, vil Udbetaling Danmark efterfølgende beregne din præmie på baggrund af din årsopgørelse.

Du får præmien udbetalt i slutningen af december, året efter du har optjent overskuddet.

Selvstændig virksomhed i udlandet

Når du søger om jobpræmie af overskud fra selvstændig virksomhed i udlandet, skal du vedhæfte dokumentation for dit overskud, fx regnskaber, samt en attest fra Skattestyrelsen for din skattepligt.

Udbetaling Danmark beregner herefter din jobpræmie på baggrund af den vedhæftede dokumentation. Du får jobpræmien udbetalt umiddelbart efter Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning.

Sådan søger du om jobpræmie

Du søger om jobpræmie ved at udfylde den digitale ansøgning og vedhæfte den nødvendige dokumentation.

Du kan også søge ved at udfylde blanketten nedenfor og sende den sammen med den nødvendige dokumentation med Digital Post eller papirpost til Udbetaling Danmark.

Du kan sende ansøgningen med papirpost til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du skal søge senest 30. juni 2019.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Når du sender en ansøgning, skal den behandles af Udbetaling Danmark. Sagsbehandlingsfristen for en ansøgning til jobpræmieordningen er 4 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Udbetaling Danmark er i gennemsnit 3 uger om at behandle din ansøgning.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at vedhæfte den nødvendige dokumentation og sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Hvordan er sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fastsat?

En sagsbehandlingsfrist er den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat for, hvor lang tid det må tage at træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er fastsat ud fra den tid, det normalt tager at behandle 80 til 90 pct. af de ansøgninger, Udbetaling Danmark får.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen for jobpræmieordningen på retsinformation.dk:

Kontakt Udbetaling Danmark, Jobpræmieordningen