Klag over brud på patientrettigheder

Untitled

Her kan du klage over brud på patientrettigheder. Med patientrettighed menes en afgørelse om fx aktindsigt i patientjournal, befordringsgodtgørelse, frit sygehusvalg (behandlingsgaranti).

Hvis din klage også handler om sundhedsfaglig behandling, fx en diagnose, manglende prøvesvar eller journalføring, kan du udvide din klage til også at omfatte "Klag over sundhedsfaglig behandling".

Sådan gør du

Untitled
 • Log på med NemID.

Hav disse oplysninger klar:

 • Den afgørelse, du klager over (hvis du har en skriftlig afgørelse).
 • Navn og adresse på det behandlingssted, du klager over.
 • Dato/periode, som din klage handler om.
 • Fuldmagt, hvis du klager på vegne af en anden person.
 • Udfyld alle obligatoriske felter (markeret med *).
 • Får du undervejs brug for at finde flere oplysninger til din klage, kan du gemme en kladde af klageskemaet. En kladde gemmes automatisk i 14 dage.
 • Se hele din klage igennem på opsummeringssiden, inden du indsender den.
 • Klik på ”Indsend”.
 • Du får en kvittering tilsendt den e-mail, du oplyser.
 • Hvis du ønsker en kopi af din klage, skal du klikke på "Print klagen" eller "Gem klagen som PDF".
Desværre ...

Denne løsning virker ikke på mobil eller tablet. Brug en computer i stedet.