Våbentilladelse

Du skal have tilladelse til at bære eller samle på våben

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Våben, der kræver våbentilladelse

Våbentilladelse fås hos politiet

Fornyelse og erstatning af våbentilladelse

Samlertilladelse

Våbentilladelse til blankvåben, knive o. lign.

Ansøg om tilladelse til køb af håndskydevåben

Start

Ansøg om tilladelse til genopladning af ammunition og fremstilling af projektiler til eget brug med røgsvagt krudt

Start

Ansøg om tilladelse til genopladning med sortkrudt eller sortkrudtserstatning og fremstilling af projektiler

Start

Ansøg om tilladelse til brug af våben og ammunition til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning i EU/EØS-lande

Start

Anmeld erhvervelse/køb af glatløbede haglgeværer

Start

Våbentilladelse i skytteforeninger

Våbentilladelse i hjemmeværnet

Under 18 år

Våbenpas - udførsel af våben

Ansøg om tilladelse til indførsel af våben og ammunition fra udlandet, Grønland og Færøerne

Start