Våbentilladelse

Læs om Mikroartikler

Våben, der kræver våbentilladelse

Våbentilladelse fås hos politiet

Fornyelse og erstatning af våbentilladelse

Ansøg om tilladelse til køb af håndskydevåben

Start

Ansøg om tilladelse til genopladning af ammunition og fremstilling af projektiler til eget brug med røgsvagt krudt

Start

Ansøg om tilladelse til genopladning med sortkrudt eller sortkrudtserstatning og fremstilling af projektiler

Start

Våbentilladelse i skytteforeninger

Ansøg om tilladelse til brug af våben og ammunition til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning i EU/EØS-lande

Start

Anmeld erhvervelse/køb af glatløbede haglgeværer

Start

Våbentilladelse i hjemmeværnet

Under 18 år

Ret til at bære kniv

Tåregasspray

Lovgivning

Læs også