Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

Er du syg og er lønmodtager, kan du søge om sygedagpenge

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Mit Sygefravær: Selvbetjening i forbindelse med sygedagpenge

Start

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Hvad skal jeg gøre, når jeg bliver syg?

DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Start

Sygefraværssamtale og mulighedserklæring efter fire ugers sygdom

Forventer du at være syg i mere end otte uger?

Delvis uarbejdsdygtighed

Du har ret til at afvise lægebehandling

Du kan miste retten til sygedagpenge

Standby-ordning for alvorligt syge

Sygdom og ferie

DP 212 Erklæring om raskmelding

Start

DP 207 A Lønmodtagers erklæring om sygedagpenge

Start

Hvis du vil klage

Læs også