Sådan beregnes folkepension

Hvor meget, du kan få udbetalt i folkepension afhænger af forskellige forhold

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Beregn din folkepension

Start

Hvad har betydning for beregningen af min pension?

Hvilke indtægter har betydning for beregning af min folkepension?

Din pension omregnes automatisk, hvis din indkomst ændrer sig

Din pension bliver gjort op en gang om året

Hvis du vælger at udskyde din pension

Din pension, hvis du har boet i udlandet

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Læs også