Sådan beregnes folkepension

Din folkepensions størrelse kan variere alt efter om du vælger at udskyde din pension, ikke altid har boet i Danmark eller har indtægter ved siden af din pension.

Læs om beregning af folkepension Fold alle artikler ind Fold alle artikler ud