Sådan beregnes førtidspension (nye regler)

Din førtidspension kan være nedsat, fx hvis du eller din ægtefælle/samlever arbejder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Beregn din førtidspension

Start

Din pension omregnes automatisk, hvis din indkomst ændrer sig

Udbetaling Danmark efterregulerer din pension

Din førtidspension, hvis du eller din ægtefælle arbejder eller har andre indtægter?

Din førtidspension, hvis du har boet i udlandet

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Læs også