Pligter, når du modtager fleksydelse

TIP!

Vælg din kommune for at se selvbetjeningsløsninger og information, der gælder dig.

Læs om Mikroartikler

Dine pligter, når du får fleksydelse

Fleksydelse - meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og opholdssted

Start

Tilmeld dig til fleksydelsesordningen - gentilmelding/personer visiteret til fleksjob før 1. juli 2001

Start

Udmeld dig af fleksydelsesordningen og/eller anmod om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

Start