Pligter, når du modtager fleksydelse

Du har nogle pligter, når du får fleksydelse. Du skal bl.a. betale fleksydelsesbidrag til kommunen

Læs om pligter, når du modtager fleksydelse Fold alle artikler ind Fold alle artikler ud