Pligter, når du modtager fleksydelse

Du har nogle pligter, når du får fleksydelse. Du skal bl.a. betale fleksydelsesbidrag til kommunen

Læs om pligter, når du modtager fleksydelse Fold alle